NOVICE

23. seja Občinskega sveta – 15. 4. 2014

 

23. redna seja polzelskega občinskega sveta je bila ena najdaljših, tako po številu točk dnevnega reda (24), kot po času zasedanja.

Potem, ko so svetniki potrdili dnevni red, zapisnik 22. redne in 2. izredne seje so se seznanili z letnimi poročili Zavoda za kulturo turizem in šport Polzela, Osnovne šole Polzela, II. OŠ Žalec, Glasbene šole Risto Savin Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec in UPI Ljudske univerze Žalec, za leto 2013. V nadaljevanju so se svetniki seznanili s predstavitvijo zasnov odvajanja fekalnih odpadnih voda za višinski del Občine Polzela. O tem so svetnike seznanili Štefan Prašnikar, Dimirij Conradij in Igor Glušič. Kot že znano, bo potrebno do leta 2017 na tistih objektih, kjer ni urejene kanalizacije, zgraditi male čistilne naprave. V Občini Polzela gre za objete v naseljih Andraž, Dobrič, Založe in Podvin. Pri tem bo potrebno še precej dela in dogovarjanj, saj je na trgu veliko proizvajalcev malih čistilnih naprav, tudi cene so različne.

Dalj časa so se svetniki zadržali pri Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Becinski servis Breg pri Polzeli, ki je bil v prvi obravnavi. O tem je svetnike seznanila Saša Piano iz podjetja Areares d.o.o. iz Velenja, ki je tudi izdelal ta odlok. Kot je povedala, občina želi na osnovi pobude lastnika zemljišča na Bregu pri Polzeli omogočiti gradnjo bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi. V ta namen je bil tudi izdelan OPPN. Pomembno izhodišče OPPN je med drugim tudi zahteva investitorja (Parku d.o.o. Celje), da je OPPN zasnovan tako, da omogoča čim večjo možnost prilagajanja v fazi podrobnejšega projektiranja. Zato je zasnova ureditve območja takšna, da na eni strani postavlja pogoje in omejitve za varovaje interesov širšega prostora hkrati pa s svojim tolerancami omogoča iskanje optimalnih rešitev tudi v nadaljnjih fazah načrtovanja. V fazi osnutka so bile izdelane tri variante možnega urejanja območja, ki so združevale zasnovo različnih vsebin in upoštevale morfologijo pozidave. Zato je območje razdeljeno v pet  območij urejanja, znotraj katerih so možne različne dejavnosti. Bencinski servis bi bil na velikosti 500 kvadratnih metrov in imel šest točilnih mest. Del območja je opredeljeno kot stanovanjsko poslovno območje.

Svetniki so v nadaljevanju obravnavali in potrdili zaključni račun proračuna za leto 2013 in rebalans proračuna za leto 2014. Skupni prihodki po rebalansu proračuna bodo tako znašali 6.346.950 evrov in so višji od proračuna za 1.696.130 evrov to je za 36,5 odstotkov, zaradi transfernih prihodkov. V rebalans se vključujejo investicije, ki bodo sofinancirane s strani EU. To so novogradnja vrtca na Polzeli in projekt izgradnje kanalizacije, katerega skupaj izvajajo občine Polzela, Prebold, Braslovče in Vransko, nosilec investicije pa je Občina Polzela. Skupni odhodki proračuna znašajo 6.434.770 evrov in so višji od plana za 1.860.560 evrov oziroma za 40,7%, predvsem zaradi povečanja investicijskih odhodkov, ki se nanašajo na zgoraj navedeni investiciji.

V rebalansu proračuna za leto 2014 občina planira zadolževanje v višini 216.902 evra.

V nadaljevanju so se svetniki seznanili so končnim poročilom Nadzornega odbora poslovanja Občine Polzela ter z letnim programom nadzora, ki ga je podala predsednica Martina Lipičnik. Svetniki so podali kritiko na preveč splošno zasnovo poročila. Svetniki so v nadaljevanju potrdili več sklepov in sicer sklep o ceni storitve pomoči družini na domu, kjer bo občina prispevala 65 odstotkov, isti odstotek bo financirala ceno storitve pomoči na daljavo –SOS gumb, za nadomestnega člana nadzornega sveta so imenovali Jernejo Čuk, za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda UPI Ljudska univerza Žalec pa Janka Marovta iz Braslovč.

 

Na sliki: prostor, kjer naj bi bil bencinski servis                

 T.T.

Več...

Pomoč družini v požaru

 

V nedeljo 13. 04. 2014 je okoli 15. ure  v stanovanjski hiši v Andražu nad Polzelo (zaselek Lovče) v Občini Polzela izbruhnil požar.

Pet oseb, od tega trije mladoletni otroci, ki so prebivali v hiši, so ostali brez svojega doma. Zanje so do nadaljnjega poskrbeli sosedje.

Vse dobre ljudi naprošamo za pomoč prizadeti družini v požaru.

Občina Polzela v ta namen zbira sredstva na TRR št. 01373-0100004520

s sklicem na: SI00 7300-2014 (za pravne osebe )in

                         SI00 7301-2014 (za fizične osebe).

POMAGAJMO!

 

foto: T. Tavčer

Več...

SPOMLADANSKI SEJEM

 

Na lepo sončno dopoldansko cvetno soboto je Turističnem društvu občine Polzela  pripravili že tradicionalno pomladansko - velikonočni sejem. Obiskovalci so lahko izbirali med velikonočno dekoracijo, ročno izdelanimi prti in med lepimi butarami, ki so jih naredili v društvu Karitas. Za ljubitelje dobre domače hrane pa so poskrbele kmetije iz lokalnega območja, ki so ponujala potice, domače mesne izdelke, kruh, pecivo, med in druge dobrote, ki sodijo na velikonočno mizo.

Člani gobarsko mikološkega društva Polzela pa so jih letos  pogostili s praženim krompirjem pripravljenim na različne načine.

Na slikah nekaj utrinkov s sejma.                                                   

 

 T.T.

Več...

Regijski naslovi Savinjčanom

 

Športna sekcija Združenja šoferjev in avtomehanikov celjsko-zasavske regije je v Ločici ob Savinji v prostorih in na avtopoligonu ZŠAM Savinjska dolina minulo soboto pripravilo regijsko delovno tekmovanje v treh sklopih in sicer v hitrostnem testiranju v cestno prometnih predpisih in spretnostni vožnji tovornjakov in avtobusov. Največ uspeha so imeli gostitelji,  šoferji iz ZŠAM Savinjska dolina, ki so osvojili vsa prva mesta.

Tekmovanj se je udeležilo 36 posameznikov iz petih združenj šoferjev in avtomehanikov celjske regije. Pri hitrem testiranju v cestno prometnih predpisih je zmagal Branko Petek pred Vojkom Verdevom (oba ZŠAM Savinjska dolina), tretji pa je bil Rado Jeromel (ZŠAM Velenje), pri spretnostni vožnji z avtobusom je zmagal Luka Vovk (ZŠAM Savinjska dolina) pred Martinom Pušnikom (ZŠAM Laško) in Antonom Otavnikom (ZŠAM Savinjska dolina), pri vožnji s tovornjakom pa Ivan Tomič pred Zlatkom Hribernikom ( oba ZŠAM Savinjska dolina), Andrejem Javševarjem (ZŠAM Radeče).

Ekipno je zmago slavilo ZŠAM Savinjska dolina pred ZŠAM Laškim in ZŠAM Velenje itd.

Na slikah nekaj utrinkov s tekmovanja                                           

 

 T.T.

Več...

PRIREDITVE

Otvoritev vodovoda Gora Oljka

 

V nedeljo, 27. 4. 2014, ob 11.30 uri bo potekala otvoritev vodovoda Gora Oljka.

Vabljeni

(Občina Polzela, 03/703 32 00)

 

Več...

Koncert MePZ Oljka

 

Ljubitelji zborovskega petja ste v soboto, 26. 4. 2014, ob 19.30 uri vabljeni na Koncert MePZ Oljka. Koncert bo potekal v Kulturnem domu na Polzeli.

(Marko Slokar, 041 381 472)

Več...

Dan zemlje

 

V torek, 22. 4. 2014, ob 19. uri bo na gradu Komenda v VIT točki potekalo predavanje na temo »POGOVOR V DRUŽINI« s predavateljico, univerzitetno diplomirano psihologinjo in psihoterapevtko Alenko Tacol.

Vljudno vabljeni.

(ZKTŠ Polzela, 03/703 32 28)

Več...

Lepa starost in zdrava prehrana

 

V četrtek, 17. 4. 2014, ob 17. uri bo v mali dvorani KD Polzela potekalo medgeneracijsko srečanje na temo – »Lepa starost in zdrava prehrana«

Predavateljica bo Polonca Steinmann, dr. medicine

Vabljeni.

(Marjana Šmajs, 031 343 774)

Več...