Tovarna nogavic
Grad Komenda
Graščina Šenek
Gostilna in pizzerija B.U.M.
Corner Cafe
Bar Gmajna Cyber Caffe
Dnevni bar Pinky
Grad Komenda
Grad Komenda
Grad Komenda
Grad Komenda
Športno rekreacijski center Polzela
Športno rekreacijski center Polzela
Športno igrišče v Ločici
Gostilna Cizej
Gostilna Cizej
Športno igrišče v Andražu
Športno igrišče v Andražu
Tenis igrišče na Bregu
Tenis igrišče na Bregu
Planinski dom na Gori Oljki
Graščina Novi Klošter
Gora Oljka (Planinski dom)
Planinski dom na Gori Oljki
Cerkev Sv. Marjete
Cerkev Sv. Miklavža na Vimperku
Cerkev Sv. Andreja
Kužno znamenje v Dobriču
Rojstna hiša Neže Maurer
Mešičev mlin
Barbankova hiša
Jelovškova kašča
Bolčinova hiša
Štoberjeva hiša
Reka Ložnica
Zbirka starih traktorjev
Most Tominšek
Obrežni zid na vodotoku Struga
Malteški hram
Malteški hram
Občina Polzela
Cesta Založe - "Korberjev klanc"
Cesta Ločica
Številka 1. januar 2013
Številka 2. februar 2013
Številka 3. marec 2013
Številka 4. april 2013
Slaščičarna in okrepčevalnica Beđeti
Bar Sonček
Gostilna Dori
Bar Tas
TopCar caffe
Številka 5. maj 2013
Z javne obravnave
Številka 6. junij 2013
Dat-con d.o.o.
Kočevar in sinovi d.o.o.
Bastl - reduktor d.o.o.
Ski & sea
R - selena
Grad Komenda
Park in graščina Šenek
Planinski dom na Gora Oljki
Graščina Novi Klošter
Gora Oljka
Cerkev Sv. Marjete
Cerkev Sv. Miklavža na Vimperku
Cerkev Sv. Andreja
Kužno znamenje v Dobriču
Rojstna hiša Neže Maurer
Mešičev mlin
Barbankova hiša
Jelovškova kašča
Bolčinova hiša
Štobarjeva hiša
Reka Ložnica s poplavnim območjem
Zbirka starih traktorjev
Številka 7. september 2013
Številka 8. oktober 2013
Jože Kužnik, župan Občine Polzela
>