KRONIKA OD DNE 1. 7. 2018 DO 31. 7. 2018 (JULIJ)
8.8.2018
KRONIKA OD DNE 1. 7. 2018 DO 31. 7. 2018 (JULIJ)
 

12. 7. smo bili v OKC Policijske uprave Celje obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Podvinu pri Polzeli. Policisti so na kraju ugotovili, da neznani storilec ni vstopil v hišo ampak je bil s kraja pregnan, saj se je sprožil alarm. Policisti še zbirajo obvestila in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

14. 7. 12. 7. smo bili vl OKC Policijske uprave Celje obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na Bregu pri Polzeli. Policisti so na kraju ugotovili, da neznani storilec ni vstopil v hišo ampak je bil s kraja pregnan, saj se je sprožil alarm. Policisti še zbirajo obvestila in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

17. 7. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini dveh registrskih tablic CE KF-883 z vozila KIA SPORTAGE in sicer v naselju Ločica ob Savinji. Neznani storilec je z opisanega vozila na parkirišču ene izmed avtohiš v Ločici ob Savinji s prednjega in zadnjega dela vozila snel obe registrski tablici in si ju protipravno prilastil. Policisti še zbirajo obvestila in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

17. 7. smo bili v OKC Policijske uprave Celje s strani občana Založ obveščeni o vlomu v vikend v Založah. Policisti so na kraju ugotovili, da neznani storilec ni vstopil v vikend ampak je bil s kraja pregnan, na objektu pa je povzročil manjšo materialno škodo. Policisti še zbirajo obvestila in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

19. 7. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o sumu mučenja živali – psa na območju Brega pri Polzeli, v nadaljevanju pa je oškodovanec na PP Žalec prijavil tatvino psa. Policisti PP Žalec še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper znane storilce podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo
 V Celju.

28. 7. smo bili v OKC Policijske uprave Celje obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Založah. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec nasilno vstopil v hišo, pregledal prostore, vendar pa iz nje ničesar ni odtujil. Policisti še zbirajo obvestila in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

30. 7. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o sumu ponarejenega bankovca v A-banki na Polzeli. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil bankovec za 20 kot dnevni izkupiček prinesen na banko, kjer je delavka ugotovila, da obstaja sum, da je ponarejen, zato je bil poslan v analizo, zoper neznanega storilca pa bodo policisti PP Žalec na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V mesecu juliju policisti PP Žalec nismo bili obveščeni kršitvah javnega reda in miru na območju Občine Polzela.

Na območju Občine Polzela se je v mesecu juliju pripetilo tudi pet prometnih nesreč. Od prijavljenih prometnih nesreč so bile tri I. kategorije (brez telesnih poškodb), ena II. kategorije (lahka telesna poškodba) in ena II. kategorije (huda telesna poškodba). Slednja se je pripetila dne 27. 7. pri prečkanju ceste preko železniškega prehoda na Bregu pri Polzeli, kjer je voznik kolesa z motorjem padel na območju prehoda in se hudo telesno poškodoval. V zvezi navedene prometne nesreče je bil s strani prekrškovnega organa PP Žalec uveden hitri postopek, ki bo zaključen z odločbo prekrškovnega organa.


V Savinjski dolini se v mesecu avgustu pričenja obiranje Hmelja in s tem povezanih veliko kmetijskih opravil v naravnem okolju. Pri delih se pogosto uporabljajo traktorji, ki so konstruirani za vožnjo, vleko ali potiskanje traktorskih priključkov, za pogon teh priključkov ali za vleko priklopnega vozila. Policisti vse voznike traktorjev opozarjamo, naj vozijo previdno in odgovorno!

Traktor naj vozi voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije F, je usposobljen za delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter ni pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil. Traktor mora biti registriran (opravljen tehnični pregled, veljavno zavarovanje avtomobilske odgovornosti), tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in ustrezno opremljen z rumeno utripajočo lučjo, če ima pripet ali vleče priključek, ki je širši od traktorja. Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika voziti druga oseba le, če je v ta namen na njem vgrajen sedež za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem dovoljenju. Otrok, mlajši od enega leta in pol, se na traktorju ali na delovnem stroju ne sme prevažati.

Na traktorskih priključkih oseb ni dovoljeno prevažati!

Med vožnjo morajo biti osebe v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripete na način, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema.
Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci, ki so starejši od treh let in manjši od 150 cm, pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži.
Na tovornem vozilu oziroma na priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se sme voziti v prostoru za tovor največ pet oseb, ki so potrebne za nalaganje oz. razlaganje tovora.  

Hitrost vožnje morate vedno prilagoditi stanju in razmeram na cesti, po kateri vozi traktor, ter lastnostim in stanju priklopnega vozila ali priključka in tovora na njem ali v njem.

Pri vključevanju v promet se morate prepričati, da je cesta prosta v zadostni razdalji, da bo vključevanje v promet varno.

Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

Onesnaženo cesto je treba nemudoma očistiti. Če tega ne stori ali ne more storiti onesnaževalec sam, cesto na njegove stroške očisti redni vzdrževalec ceste.

Tovor ne sme predstavljati nevarnosti ali ovire za druge udeležence v prometu, povzročati škode na cesti in objektih, onesnaževati okolja, zmanjševati stabilnosti vozila, povzročati hrupa nad dovoljenim, zmanjševati preglednosti vozniku, zakrivati naprav vozila in se razsipati ali padati z vozila.

Pri vožnji in delu s traktorjem upoštevajte vsa tehnična navodila za traktor in uporabo priključkov.

Traktor, ki se zunaj cestnega prometa uporablja za opravljanje kmetijskih ali gozdarskih del, mora imeti varnostno kabino ali lok in druge brezhibne predpisane dele. Če so na traktorju vgrajeni varnostni pasovi, morajo biti voznik in potniki pripeti, kot je predpisano.

Na traktorju smejo biti vgrajeni samo homologirani deli, če se zanje zahteva homologacija. Pri vožnji in delu s traktorjem spoštujte predpise s področja varstva pri delu.