Aktualno

Obvestilo glede nove možnosti prepovedi dostavljanja reklamnih sporočil v hišni predalčnik v času epidemije COVID-19 in obvestilo o objavi ter uveljavitvi Priporočila v zvezi s postopki zapiranja kontaktnih točk družbe Pošta Slovenije d.o.o.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) vas obvešča, da je dne 19. 3. 2020 na svoji spletni strani ... Preberi več >>

Nujno obvestilo strankam glede prijave začasnega prebivališča
V prilogi boste našli informacije v zvezi s prijavo začasnega prebivališča. Preberi več >>

'Povezani preko telefona'
Slovenska karitas v sodelovanju z Župnijsko karitas Polzela začenja aktivnost „Povezani preko telefona' v sklopu akcije „Naš kraj, naše srce', v kateri zbira mlade prostovoljce. V prihodnjih tednih bomo povezali mlade prostovoljce s starejšimi in osamljenimi, ki se bodo predhodno prijavili ... Preberi več >>

Vabimo vas v virtualni svet knjig, časopisov in informacij slovenskih splošnih knjižnic
V zdajšnjem času epidemije, ko se odgovorno zadržujemo doma, da ne okužimo sebe in drugih, so prav knjige lahko tiste, ki nam lepšajo dneve, predvsem pa osmišljajo vsakdan. S knjigo se zlahka prestavimo v druge svetove, pozabimo na lastni strah in ne razmišljamo le o tem, kaj nas lahko doleti. Branje ... Preberi več >>

Marčevsko pismo
Spoštovane  občanke!Letošnja pomlad ni običajna. Povsod se govori o tem strašnem virusu in o pravilih, ki jih moramo spoštovati, da bomo  zavarovali sebe in druge. Ob vsem tem smo skoraj  pozabili, kako lepo cvetijo pomladne cvetice, da se ženijo ptički in da se začenja delo na ... Preberi več >>

ODREDBA O DODATNIH UKREPIH V OBČINI POLZELA glede izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin
Na podlagi 15. alineje drugega odstavka 28. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) in tretje točke 4. člena Odloka o  začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter ... Preberi več >>

O D L O K o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih ... Preberi več >>