Aktualno

Občina Polzela oddaja gostinski lokal na gradu Komenda v najem
Vse zainteresirane vabimo, da oddate ponudbo za najem gostinskega lokala na gradu Komenda.Javna objava v prilogi.  Preberi več >>

Dohodnina v Ustanovo dobrodelni županov sklad Polzela
Namenite del dohodnine v Ustanovo dobrodelni županov sklad Polzela.obrazec najdete na www.polzela.si Preberi več >>

Tradicionalni prednovoletni donacijsko obarvan izlet
Pemi, d. o. o., za prijatelje vsako leto organizira prednovoletni izlet, katerega izkupiček je bil letos namenjen Občini Polzela za najem drsališča.Kot vsako leto že četrtič zapovrstjo v prednovoletnim času podjetje Pemi, d. o. o., organizira tradicionalni ogled lučk v enem izmed večjih mest za svoje prijatelje.Srečanje ima donacijski priokus, tako se je vesela karavana skupaj z direktorjem Bogomirjem odpravila v štajersko prestolnico Maribor. ... Preberi več >>

Soglasno sprejeta proračuna za leti 2020 in 2021
15. januarja 2020 sta začela veljati proračuna Občine Polzela za prihodnji dve leti, katera predstavljata temelje za izvedbo načrtovanih projektov.Sprejeti proračun Občine Polzela za leto 2020 temelji na prihodkih v višini 6,7 milijona evrov, pri katerih največji delež predstavlja dohodnina v znesku ... Preberi več >>

S subvencijami do obnove objektov kulturne dediščine
Če imate v lasti nepremičnino starejšega datuma, ki  je  ovrednotena kot kulturna dediščina ali razglašena za kulturni spomenik, in jo nameravate obnoviti,  so v proračunu Občine Polzela že tretje leto zapored za te namene načrtovana nepovratna finančna ... Preberi več >>

Turistična in promocijska taksa v Občini Polzela
Občinski svet je na januarski seji sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi Občine Polzela v prvi obravnavi ter ga podal v 30-dnevno javno razpravo.Odlok določa zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične in ... Preberi več >>

KolesCE na zimovanju
Zaradi zimskih razmer so javna kolesa v sistemu KolesCE na območju Laškega, Žalca in Polzele pospravljena na zimovanje. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, predvidoma pa v mesecu marcu, bodo ponovno nameščena. Z nekaj statistike o uporabi javnih koles za leto 2019 vas seznanjamo v nadaljevanju ... Preberi več >>

Od. 1. februarja 2020 nove cene storitve pomoč družini na domu
Občinski svet Občine Polzela je na januarski seji podal soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela, katero je predlagal Javni zavod Dom Nine Pokorn, izvajalec storitve ter potrdil 80 odstotno sofinanciranje cene. Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ... Preberi več >>