EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2022

 

 

 

 

Občina Polzela v letošnjem letu sodeluje v aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti 2022 (16. – 22. september). Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti, je »Trajnostno povezani«. Program ETM 2022 objavljamo na tem mestu.

Z vključevanjem občine in njenih občanov v teden mobilnosti bo prispevek k dobro povezani skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Vključenost najrazličnejših deležnikov v procese načrtovanja in odločanja je znak, da občina področje prometa razvija na način, ki koristi vsem. Takšen pristop vsebuje soodločanje pri vseh ključnih spremembah in zagotavlja slišanost argumentov vseh skupin prebivalcev.

ETM – Program 2022

Skip to content