Društva

Kulturna društva

Kulturno umetniško društvo Polzela
Kontakt:
Marko Slokar, Glavni trg 2, 3313 Polzela
Telefon: 041 381 472
E-pošta:mslokar.p221@gmail.com

Kulturno glasbeno društvo Cecilija
Kontakt:
Gašper Smisl, Glavni trg, 3313 Polzela
Telefon: 040 757 979
E-pošta:gasper.smisl@gmail.com

Kulturno društvo Andraž
Kontakt:
Vili Pižorn, Andraž 9, 3313 Polzela
Telefon: 041 783 734
E-pošta:vili.pizorn@gmail.com

Društvo ljubiteljev kulturne dediščine
Kontakt:
Bojan Plevčak, Glavni trg 29, 3313 Polzela
Telefon: 040 829 571
E-pošta:bojan_plevcak@t-2.net

Kulturno društvo “Dobra ideja”
Kontakt:
Bina Plaznik, Glavni trg 62, 3313 Polzela
Telefon: 041 692 772
E-pošta:bina.plaznik@gmail.com

Društvo dvorec za kulturo in izobraževanje
Kontakt:
Tjaša Kunst, Založe 40, 3313 Polzela
Telefon: 070 211 940
E-pošta:drustvo.dvorec@gmail.com

Kulturno umetniško društvo EROS
Kontakt:
Miha Lesjak, Ob Savinji 53, 3313 Polzela
Telefon: 031 516 528
E-pošta:skupina.eros@gmail.com

Turistična društva

Turistično društvo Občine Polzela
Kontakt:
Bernarda Meh, Krožna pot 36, 3313 Polzela
Telefon: 041 951 371
Spletno mesto: http://www.td-polzela.si
E-pošta:bernarda.meh68@gmail.com

Športna društva

Zveza športnih društev Polzela
Kontakt:
Ivan Kapitler, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 070 705 007
Spletno mesto: http://florjan.si/zsd-polzela/
E-pošta:kapitlerivan@gmail.com

Košarkarsko društvo Hopsi Polzela
Kontakt:
Matej Jelen, Andraž nad Polzelo 75, 3313 Polzela
Telefon:041 710 430
Spletno mesto: http://www.hopsi.si
E-pošta:matej.jelen@siol.net

Karate klub Polzela
Kontakt:
Borut Strojin, Velenjska cesta 4, 3313 Polzela
Telefon: 070 407 787
Spletno mesto: http://karate-klub-polzela.si
E-pošta: branko.cimperman@braslovce.si

Jadralno društvo Maltezer
Kontakt:
Ljubo Žnidar, Grajski trg 1, 3313 Polzela
E-pošta:Ljubo.Znidar@dz-rs.si

Nogometno društvo Polzela
Kontakt:
Peter Hudej, Ob železnici 24, 3313 Polzela
Telefon: 041 720 500
Spletno mesto: http://www.nogomet-polzela.si
E-pošta:info@nogomet-polzela.si

Balin klub Balinc Polzela
Kontakt:
Karl Korber, Andraž 95 a, 3313 Polzela
Telefon: 041 381 467
E-pošta: karli.korber45@gmai.com

Strelsko društvo Polzela
Kontakt:
Davor Ribič, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 041 788 187
Spletno mesto: http://www.sdpolzela.si
E-pošta:info@sdpolzela.si

Šahovsko društvo Polzela
Kontakt:
Tomi Masnec, Glavni trg 2, 3313 Polzela
Telefon: 041 783 213
E-pošta:Masnectomi@gmail.com

Športno društvo Andraž
Simon Ograjenšek, Andraž 20 b, 3313 Polzela
Telefon: 031 393 499
E-pošta:simon.ograjensek@siol.net

Športno društvo Savinja 2000 Ločica
Kontakt:
Bojan Krivec, Ločiška cesta 22, 3313 Polzela
Telefon: 051 316 129
Spletno mesto: http://sdsavinja2000.blogspot.com
E-pošta:sdsavinja2000@gmail.com

Športno društvo Polzela UNITED
Kontakt:
Tomaž Sever, Trg Sv. Marjete 1, 3313 Polzela
Telefon: 041 670 838

Športno košarkarsko društvo KOŠ Polzela
Kontakt:
Dani Turnšek, Glavni trg 42 / Pot na toplice 1, 3313 Polzela
Telefon: 03 705 04 23
E-pošta:dani.daniloturnsek@gmail.com

Tenis klub Polzela
Kontakt:
Jože Vrečko, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 041 686 154
E-pošta:kapitlerivan@gmail.com
Spletno mesto: http://www.freeweb.siol.net/ivinat/index.htm

Društvo navijačev Hmelj boys
Kontakt:
Jože Govedič, Šolska ulica 3, 3313 Polzela
Telefon: 070 233 722

Klub malega nogometa Frendi
Kontakt:
Damjan Ožir, Dobrič 2, 3313 Polzela
Telefon: 031 598 331
E-pošta:damjan.bajht@gmail.com

Športno društvo LOJZ Polzela
Kontakt:
Tomaž Cvikl, Glavni trg 12, 3313 Polzela
Telefon: 031 343 778
E-pošta:cvikl.sp@amis.net

Košarkarski klub Amazonke – Polzela
Kontakt:
Ivan Krivec, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 051 399 692
E-pošta:stwega@gmail.com

Ostala društva

Društvo upokojencev Polzela
Kontakt:
Igor Pungartnik, Pod gradom 3, 3313 Polzela
Telefon: 03 572 01 58
E-pošta:du.polzela@amis.net

Društvo upokojencev Andraž
Kontakt:
Milan Zabukovnik, Dobrič 23 a, 3313 Polzela
Telefon: 040 215 545
E-pošta:stefanija.zabukovnik@gmail.com

Prostovoljno gasilsko društvo Polzela
Kontakt:
Ivi Kotnik, Velenjska cesta 2, 3313 Polzela
Telefon: 041 783 225
E-pošta:gasilcipolzela3@gmail.com
Spletno mesto: http://www.gasilecsem.si/o_drustvu.php?idd=13

Prostovoljno gasilsko društvo Ločica ob Savinji
Kontakt:
Klemen Cvirn, Založe 43, 3313 Polzela
Telefon: 041 923 402
E-pošta:klemen.cvirn@gmail.com
Spletno mesto: http://www.gasilecsem.si/o_drustvu.php?idd=536

Prostovoljno gasilsko društvo Andraž
Kontakt:
David Zabukovnik, Andraž 6 e, 3313 Polzela
Telefon:041-783-737
E-pošta:david.zabukovnik@telemach.net

Čebelarsko društvo Polzela
Kontakt:
Radivoj Verbnjak, Ob potoku 3, 3313 Polzela
Telefon: 03 572 21 08
E-pošta:rado.verbnjak@gmail.com

Lovska družina Polzela
Kontakt:
Aleš Primčič, Založe 36 a, 3313 Polzela
Telefon:041 677 197
Spletno mesto: http://www.ldpolzela.si
E-pošta:ales.primcic@gmail.com

Gobarsko – mikološko društvo Polzela
Kontakt:
Franci Uratnik, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 070 714 468
E-pošta:franc.uratnik@gmail.com

Malteška konjenica Polzela
Kontakt:
Zvonimir Zupanc, Založe 81, 3313 Polzela
Telefon: 041 487 089
Spletno mesto: http://www.malteska-konjenica.com
E-pošta:zvone.zupanc@siol.net

Hortikulturno društvo Polzela
Kontakt:
Ferdinand Glavnik, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 031 323 353
E-pošta:ferdinand.glavnik@siol.net

Planinsko društvo Polzela
Kontakt:
Miroslav Jegrišnik, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 041 902 183
Spletno mesto: http://www.pd-polzela.si
E-pošta:miro.jegrisnik@gmail.com

Društvo podeželske mladine SSD, odbor Polzela
Kontakt:
Matej Dušič, Založe 56, 3313 Polzela
Telefon: 031 717 481
E-pošta:dusic.matej@gmail.com

Mladinsko društvo Polzela
Kontakt:
Luka Deberšek, Velenjska cesta 4, 3313 Polzela
Telefon: 031 341 324
E-pošta:mdpolzela@gmail.com

Društvo prijateljev mladine Andraž
Kontakt:
Ksenija Rojko Mešič, Andraž nad Polzelo 9, 3313 Polzela
E-pošta:dpmandraz@gmail.com

Glasbeno instrumentalno društvo Polzela
Kontakt:
Aleš Hribernik, Glavni trg 40, 3313 Polzela
Telefon: 031 719 165
E-pošta:hribernik.ales@telemach.net

Karitas Polzela
Kontakt:
Zdenka Jelen, Ob železnici 6, 3313 Polzela
Telefon: 03 705 08 24, 031 697 290
E-pošta:zdenka.jelen@gmail.com

Karitas Andraž
Kontakt:
Marinka Sitar, Andraž 32 a, 3313 Polzela
Telefon: 031 506 221
E-pošta:marinka.sitar@gmail.com

Medgeneracijsko društvo Mozaik Generacij Polzela
Kontakt:
Marjana Šmajs, Pot v Šenek 7, 3313 Polzela
Telefon: 031 343 774
E-pošta:marjana.smajs@gmail.com

RKS –Območno združenje Rdečega križa Žalec, krajevna organizacija Rdečega križa Andraž
Kontakt:
Mateja Borovnik, Andraž 6 b, 3313 Polzela
Telefon: 041 227 272
E-pošta:mateja.bor@gmail.com

RKS –Območno združenje Rdečega križa Žalec, krajevna organizacija Rdečega križa Polzela
Kontakt:
Olga Hočevar, Parižlje 23A, 3314 Braslovče
Telefon: 031 779 087
E-pošta:olgahocevar@telemach.net
Spletno mesto: http://zalec.ozrk.si/

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Žalec, krajevna organizacija Andraž
Kontakt:
Jože Krk, Andraž nad Polzelo 63C, 3313 Polzela
Telefon: 041 669 518

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Žalec, krajevna organizacija Polzela
Kontakt:
Milan Pečnik, Savinjska cesta 180, 3313 Polzela
Telefon: 031 366 252
E-pošta:zsam.savinjske.doline@siol.net

Društvo Malteška pomoč Slovenije
Kontakt:
Stanko Novak, Grajski trg 1, 3313 Polzela
Telefon: 041 404 533
E-pošta:stanko.novak@siol.net

Ustanova Malteški križ
Kontakt:
Stanko Novak, Malteška cesta 21, 3313 Polzela
Telefon: 03 705 00 48
E-pošta:stanko.novak@siol.net

ZŠAM Spodnje Savinjske doline
Kontakt:
Milan Pečnik, Ob Savinji 9, 3313 Polzela
Telefon:031 366 252
E-pošta:zsam.savinjske.doline@siol.net

Društvo za varovanje narave ložniško gričevje
Kontakt:
Srečko Rajh, Andraž nad Polzelo 74A, 3313 Polzela
Telefon:041 326 103
E-pošta:srecko.rajh@gmail.com