Zavodi in organizacije

Kultura, turizem in šport

TIC Polzela

Kontakt:
TIC Polzela
Grajski trg 1, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 28
E-pošta: TIC@polzela.si

Odpiralni čas TIC Polzela:

 • od ponedeljka do petka ……od 8.00 do 18.00
 • v soboto ……………………od 08.00 do 13.00
 • ob nedeljah …………………zaprto

Od 1. januarja 2016 na gradu Komenda deluje Turističnoinformacijski center Polzela.

V Turistično informacijskem centru Polzela boste prijazno sprejeti. Dobili boste vse informacije o naravni in kulturni dediščini, gostinski ponudbi, prireditvah in možnostih rekreacije na tem območju. Dogovorite se lahko za vodenje, najamete prostor v gradu Komenda za dogodek, konferenco ali kupite zanimive spominke.

Ponudba vodenih ogledov obsega široko paleto znamenitosti:

 • grad Komenda,
 • cerkev Sv. Marjete,
 • park in zunanjost graščine Šenek s kapelico sv. Florjana,
 • muzejska zbirka starih traktorjev,
 • Cajhnov kozolec s starim kmečkim orodjem,
 • zbirka šaljivih glinenih figuric,
 • cerkev sv. Križa na Gori Oljki s podzemnim svetiščem,

Cenik vodenih ogledov znamenitosti Občine Polzela

Št. objekt/znamenitost CENA
slov. jezik
CENA
tuji jezik
1 Grad Komenda (s spominsko sobo Neže in Franceta) 3 € 3,5 €
2 Mavzolej in Šeneško pokopališče 1 € 1,5 €
3 Spominska plošča v Andražu 1 € 1,5 €
4 Gora Oljka s podzemnim svetiščem 1 € 1,5 €
5 Cerkev Sv. Marjete 1 € 1,5 €
6 Park Šenek s Florjanovo kapelico in učno potjo 1,5 € 2 €
7 Razstava šaljivih glinenih figuric v Andražu 1 € 1,5 €
8 Cajhnov kozolec 1 € 1,5 €
9 Muzej starih traktorjev 1,5 € 2 €

Cene ne vključujejo DDV-ja.
Cene pričnejo veljati 1. 1. 2016.
Možna je kombinacija vodenih ogledov posameznih znamenitosti.
Minimalno število oseb je 10.
Grad Komenda si je možno ogledati individualno po predhodni najavi.

Za vas imamo že pripravljena naslednja paketa:

V gradu Komenda lahko najamete prostore za različne dogodke

CENIK NAJEMA PROSTOROV V GRADU KOMENDA
Št. prostor / oprema CENA
1 Grajsko dvorišče 150€/dogodek
2 Gotska – poročna dvorana
(za poroke je uporaba brezplačna)
100€/dogodek
3 Konferenčna dvorana v 1. nadstropju 25€/uro
4 Avla v pritličju 35€/dogodek
5 Oprema za poroko v poročni dvorani
(aranžma, zlati fotelji, darilo…)
50€/poroko
6 Oprema za poroko na grajskem dvorišču
(aranžma, zlati fotelji, rdeča preproga, darilo…)
80€/poroko

Cene ne vključujejo DDV-ja.
Cene pričnejo veljati 1. 1. 2016.

Grad Komenda – uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez
Na podlagi sklepa o določitvi uradnega prostora za sklepanje zakonskih zvez z dne 22. 7. 2015, št. 120-4/2015-1, katerega je izdala načelnica Upravne enote Žalec, in po predhodnem soglasju z ministrom za notranje zadeve, je celotno območje gradu Komenda določeno kot uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez. Poleg ostalih prostorov, je v gradu še posebej za ta namen urejena gotska dvorana, zunaj pa je na voljo celotno grajsko dvorišče.

Medobčinska splošna knjižnica

Ustanoviteljice Medobčinske splošne knjižnice Žalec so vse občine Spodnje Savinjske doline: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. V gradu Komenda, ki v obnovljeni podobi imenitno ohranja detajle prvotne zgradbe, deluje Občinska knjižnica Polzela.

Predstavnika ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec v mandatu od 2013 do 2016 sta:

 • Jasmina Roter Jager, Letuš 7b, 3327 Šmartno ob Paki in
 • Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko.

Kontakt:
Občinska knjižnica Polzela
Grajski trg 1, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 04
E- naslov: skpolzela@zal.sik.si
Spletno mesto: www.zal.sik.si

Odpiralni čas:
– v ponedeljek in sredo od 12.00 do 19.00,
– v torek zaprto,
– v četrtek, petek od 8.00 do 14.00,
– v soboto od 8.00 do 12.00.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Območna izpostava JSKD Žalec pokriva kulturno dejavnost na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Braslovče.

Kontakt:
Območna izpostava JSKD Žalec
Aškerčeva 9 a
3310 Žalec

Telefon: 03 4913 840
Faks: 03 4913 841
E-pošta: oi.zalec@jskd.si

Vzgoja in izobraževanje

Osnovna šola Polzela

Osnovna šola Polzela deluje kot Javni vzgojno-izobraževalni zavod od leta 1999, ko se je šoli priključil vrtec. V sestavo zavoda sodijo:

 • Osnovna šola Polzela
 • Podružnična osnovna šola Andraž
 • Organizacijska enota vrtca, ki vključuje enoti: Andraž in Polzela.

Predstavniki ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda Osnovne šole Polzela v mandatu  od 2015 do 2019 so:

 • Valerija Pukl, Malteška cesta 5, 3313 Polzela,
 • Zoran Lukner, Nova ulica 9, 3313 Polzela in
 • Nataša Presečnik,  Savinjska cesta 55, 3313 Polzela.

Kontakt:
OŠ Polzela
Šolska ulica 3, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 31 12 (šola), 03/ 5722 018 (vrtec)
E- naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
Spletno mesto: www.osnovna-sola-polzela.com

II. Osnovna šola Žalec

Po sklepu Občinske skupščine Žalec je bila 1. septembra 1971 v Žalcu ustanovljena samostojna Posebna osnovna šola s 14 oddelki in varstvenim oddelkom za vozače. V šolo so prihajali učenci s celotnega območja takratne žalske občine.

Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, se je bivša občina Žalec razdelila na 6 novih občin (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec), ki so po Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec, postale soustanoviteljice II. Osnovne šole Žalec (Uradni list RS št. 63/01).

Predstavnika ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda II. Osnovne šole Žalec v mandatu  od 2013 do 2017 sta:

 • Marjeta Rak Jezernik, Tabor 12 d, 3304 Tabor in
 • Anton Mešič, Andraž 16 a, 3313 Polzela.

Kontakt:
II. OŠ Žalec
Šilihova 1, 3310 Žalec
Telefon: 03/ 713-11-70
E- naslov: II.OS-zalec@guest.arnes.si
Spletno mesto: http://www.2os-zalec.si

Glasbena šola Risto Savin Žalec

Glasbena šola Risto Savin je medobčinska šola, ki ima svoj sedež v Žalcu. Z namenom približevanja storitev uporabnikom, je glasbeno in kulturno izobraževanje razširjeno tudi s pomočjo dislociranih oddelkov, ki so na Polzeli, v Preboldu, v Braslovčah in na Vranskem.

Predstavnika ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda Glasbene šole Risto Savin Žalec v mandatu od 2013 do 2017 sta:

 • Marko Repnik, Hmeljarska 3, 3312 Prebold in
 • Ana Bogataj, Vransko 110v, 3305 Vransko.

Kontakt:
Glasbena šola Risto Savin Žalec
Aškerčeva 9, 3310 Žalec
Telefon: 03 710 28 60
E- naslov: info@gszalec.si
Spletno mesto: www.gszalec.si

Enota Polzela, grad Komenda,
Grajski trg 1, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 29

UPI Ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Ustanoviteljice so v različnih deležih občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje.

Predstavnik ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda UPI – ljudske univerze Žalec v mandatu od 2014 do 2018 je::

 • Janko Marovt, Braslovče 1, 3314 Braslovče.

Kontakt:
UPI ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
Telefon: 03 713 35 50
E- naslov: lu-zalec@upi.si
Spletno mesto: www.upi.si

Socialno varstvo

Center za socialno delo

Center za socialno delo Žalec je javni socialno varstveni zavod, organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje Upravne enote Žalec.

Izvaja se tudi socialnovarstvena storitev »prva socialna pomoč«, katere uporabnik je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za to storitev odloči prostovoljno. Je prva izmed socialnovarstvenih storitev uporabniku, ki pride na center za socialno delo. Opravi se kot samostojna storitev, kadar uporabnik išče pomoč prvič ali na centru za socialno delo išče pomoč v novi zadevi, izvaja se v obliki usmerjenega pogovora v enem ali več med seboj povezanih delih.

Upravičenci lahko vlagajo vloge za naslednje socialnovarstvene dajatve:

 • otroški dodatek,
 • dodatek za nego,
 • dodatek za veliko družino,
 • denarne socialne pomoči,
 • državne štipendije, oprostitve
 • plačilo socialnovarstvenih storitev,
 • oprostitev plačila družinskega pomočnika.

Kontakt:
Center za socialno delo Žalec
Mestni trg 5, 3310 Žalec
Telefon: 03 713 12 50
Faks: 03 713 12 80
E-mail: gpcsd.zalec@gov.si
Spletni naslov: www.csd-zalec.si

Dom upokojencev Polzela

Dom opravlja za svoje stanovalce v največji meri storitve javne službe s področja socialnega varstva in zdravstva:

 • storitve institucionalnega varstva (bivanje, prehrano in varstvo, zdravstveno varstvo in nego, fizioterapijo, delovno terapijo),
 • storitve začasne nastanitve (v primerih, ko starejše osebe potrebujejo pomoč, nego in oskrbo v primeru daljše odsotnosti njihovih sorodnikov-npr.v času letnega dopusta…),

Dodatna ponudba različnih storitev za stanovalce in zunanje uporabnike:

 • možnost naročila kosila v Domu ali dostave kosil na dom,
 • ponudba dnevnega bara in trgovine,
 • pranje in likanje perila,
 • frizerske storitve,
 • storitve pedikure.

Kontakt:
Dom upokojencev Polzela
Pot v Šenek 7, 3313 Polzela
Telefon.: 03 703 34 00
Faks: 03 572 00 23
E-pošta: dom.upokojencev-polzela@netsi.net

Dom Nine Pokorn

Dom Nine Pokorn Grmovje je poseben socialno-varstveni zavod, ki nudi oskrbo, varstvo in strokovno obravnavo oseb, ki zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti niso zmožni integracije v samostojno izven-institucionalno življenje.

Kontakt:
Dom Nine Pokorn Grmovje
Pernovo 4/a, 3310 Žalec
Telefon: 03 713 29 00
Faks: 03 713 29 10
E-pošta: info@dnpg.si
Spletna stran: www.dnpg.si

Ob upoštevanju 80% subvencije Občine Polzela znaša končna cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela za uporabnika:

 • 3,18 EUR/uro za delo na delovni dan,
 • 3,95 EUR/uro za delo ob nedeljah,
 • 4,10 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan.

Medgeneracijski center

Kakovost druženja med generacijami je ključnega pomena za ohranjanje zdrave socialne mreže. V Občini Polzela že od leta 2011 uspešno deluje medgeneracijski center, od februarja dalje na novi lokaciji.

Z ustanovitvijo medgeneracijskega centra je občina želela spodbuditi predvsem starejše občane k vključevanju v različne dejavnosti. Izogniti se družbeni odtujenosti je izhodiščni cilj medgeneracijskega centra. Program je vsebinsko zelo bogat. Redno se izvaja telovadba za starejše, nordijska hoja, zeliščarski krožek, šahovski krožek, različne ustvarjalne delavnice in pletenje za vse generacije. Občina želi s pozitivnim odnosom do občanov ustvariti prijazno občino do vseh generacij. Širjenje novih vsebin, ki bodo pripomogle h kakovostnemu življenju starejše generacije in ustvarjanju medgeneracijskega sodelovanja, je vizija centra tudi v prihodnje.

Center od 1. februarja 2016 deluje na novi lokaciji, in sicer na naslovu Šolska ulica 3 na Polzeli (zraven papirnice A4 – vhod zadaj). Medgeneracijski center vodi in koordinira Marjana Šmajs, aktivna članica Društva upokojencev Polzela.

Aktualne vsebine so mesečno objavljene v občinskem glasilu Polzelan, poročevalec občine Polzela na spletni strani občine ter na Facebook strani centra.

Informacije na E-naslovu: medgeneracijski.c@gmail.com

GSM 031 343 774 (Marjana Šmajs)

Rdeči gumb

ZDRAVNIK VEDNO Z VAMI – Storitev SOS gumb uporabnikom zagotavlja celodnevni nadzor in varnost. Gre za storitev splošne zdravniške pomoči ter zdravniške pomoči različnih specialnosti na daljavo.

Bistvo storitve je, da 24 ur na dan, tudi med vikendi in ponoči ter ob geografski neomejenosti (na potovanju in počitnicah po svetu) nudi oddaljeno zdravniško pomoč.

Varstvo starejših na daljavo prek stacionarnega ali mobilnega telefona je odslej dostopna po vsej Sloveniji, zato se je Občina Polzela odločila, da tudi svojim občanom (starostnikom nad 70 let in vsem slabo gibljivim osebam) ponudi možnost subvencije priklopa in subvencijo k storitvi za SOS doma in SOS mobilni.

Občina Polzela subvencionira ceno storitve pomoči na daljavo – SOS doma in SOS mobilni v višini 65% stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnika mesečno ter 65 % stroškov cene priključnine SOS doma, za vse občane starejše od 70 let ter vse slabo gibljive osebe.

Kontakt:
Mija Satler
Telefon: 03 703 32 00

Zdravstvo

Primarna zdravstvena dejavnost se izvaja v Zdravstveni postaji Polzela na naslovu Glavni trg 15, 3313 Polzela. Ponudba zdravstvenih storitev je zelo pestra, saj delujejo splošne zdravstvene ambulante, zobne ambulante, laboratorij zobne protetike, pediatrična ambulanta, lekarna in fizioterapija.

Zasebna ambulanta splošne medicine
Slavko Jernejšek, dr. med., spec. spl. med.

Kontakt:
Telefon: 03 705 08 08
Faks: 03 705 08 09

Ordinacijski čas:
– v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 07.30 do 13.30,
– v sredo od 14.00 do 20.00.

Zasebna ambulanta splošne medicine
Martina Hrovat, dr. med., spec. spl. med.

Kontakt:
Telefon: 03 705 08 02

Ordinacijski čas:
– v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 07.30 do 13.30,
– v torek od 14.00 do 20.00.

Zasebna ambulanta splošne medicine
Rezar Sabina, dr. med., spec. spl. med.

Kontakt:
Telefon: 03 705 09 21

Ordinacijski čas:
– v ponedeljek, torek, sredo od 07.00 do 13.15,
– v četrtek od 14.00 do 20.00.
– v petek od 07.00 do 13.00

Zasebna ambulanta splošne medicine
Polona Sagadin, dr. med.
, spec. spl. med.
Kontakt:
Telefon: 08 205 39 18

Ordinacijski čas:
– v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 07.30 do 13.30,
– v torek od 14.00 do 20.00.

Specialistka pediatrije
Vlasta Mrhar Matjaž, dr. med.

Kontakt:
Telefon: 03 705 02 00

Ordinacijski čas:
– v ponedeljek, torek, sredo in petek od 07.30 do 14.30,
– v četrtek od 13.00 do 19.00.

Zasebna zobozdravstvena ambulanta
Jasmina Vengust, dr.dent.med.

Kontakt:
Telefon: 03 705 07 22

Ordinacijski čas:
– v ponedeljek od 11.30 do 19.30,
– v torek, sredo, četrtek in petek od 07.00 do 15.00.

Zasebna zobna ambulanta
Erika Vezočnik, dr. stom.

Kontakt:
Telefon: 03 705 04 53
Faks: 03 705 04 54

Ordinacijski čas:
– v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 07.00 do 14.00,
– v sredo od 12.00 do 19.00.

Zasebna zobna ambulanta
Silva Galackaj, dr. dent.med.

Kontakt:
Telefon: 03 5722 700

Ordinacijski čas:
– v ponedeljek, torek, sredo in petek od 07.00 do 14.00,
– v četrtek od 12.00 do 19.00.

Zasebna fizioterapija
Helena Pekošak, dipl. fiziot.

Kontakt:
Telefon: 03 572 07 33

Ordinacijski čas:
– v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 07.30 do 14.30

Laboratorij za zobno protetiko
Marija Trobina

Kontakt:
Telefon: 040 221177

Lekarna Polzela
Milena Kotnik, mag. farm.

Kontakt:
Telefon: 03 705 00 00
Fax: 03 705 00 01

Odpiralni čas:
– v ponedeljek od 07.30 do 19.00
– v torek od 07.30 do 19.00
– v sredo od 07.30 do 19.00
– v četrtek od 07.30 do 19.00
– v petek od 07.30 do 19.00
– v sobota od 08.00 do 12.00