Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve, na katerih bomo volili župana in člane Občinskega sveta Občine Polzela za mandatno obdobje 2022-2026, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Drugi krog volitev župana, če bo potreben, bo v nedeljo, 4. decembra 2022.

Objave občinske volilne komisije

Sklep o določitvi volišč za lokalne volitve 2022 na območju Občine Polzela
Sklep o spremembi sedeža volišča
Sklep o ugotovitvi potrebnega števila podpisov volivcev v volilni enoti za volitve župana
Sklep o ugotovitvi potrebnega števila podpisov volivcev v volilni enoti za volitve v občinski svet
Poziv k vlaganju kandidatur za člane volilnih odborov  /  Soglasje kandidata za člana volilnega odbora
Sklep o predčasnem glasovanju
Seznam vloženih kandidatur za župana
Seznam vloženih list kandidatov za člane občinskega sveta
Sklep o postopku izvedbe žrebanja za določitev vrstnega reda potrjenih kandidatur in list kandidatov
Seznam potrjenih kandidatur za župana (po izvedenem žrebu)
Seznam potrjenih list kandidatov za občinski svet (po izvedenem žrebu)
Načini glasovanja
Obrazec – glasovanje po pošti
Obrazec – glasovanje doma

Objave podatkov na spletni strani Državne volilne komisije

Kandidati za lokalne volitve 2022 v Občini Polzela

Udeležba
Prikaz udeležbe na volitvah v Občini Polzela
Prikaz udeležbe za celotno Slovenijo

Rezultati
Rezultati volitev v Občini Polzela
Rezultati lokalnih volitev za celotno Slovenijo

Druge objave

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2022
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
Pogoji plakatnih mest – Lokalne volitve 2022
Pogoji plakatnih mest – Lokalne volitve 2022 – dopolnitev 1
Pogoji plakatnih mest – Lokalne volitve 2022 – dopolnitev 2
Seznam dodeljenih brezplačnih plakatnih mest po opravljenem žrebu
Pravila za izrabo prostora v glasilu Polzelan, poročevalec Občine Polzela, za predstavitev kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve v letu 2022

Obrazci

Obrazec podpore kandidaturi za Župana
Obrazec podpore kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
Kandidatura za župana_instruktivni obrazec
Lista kandidatov za lokalne volitve – proporcionalni volilni sistem_instruktivni obrazec
Organizator volilne kampanje_instruktivni obrazec
Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za župana_vzorec
Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za člana občinskega sveta_vzorec
Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta_vzorec
Potrdilo o vložitvi kandidature za župana_vzorec
Potrdilo o vložitvi kandidature za člana občinskega sveta_vzorec
Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur_seznam
Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti_vzorec
Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta_vzorec
Soglasje s kandidaturo za župana_vzorec

Skip to content