OBČINA PO MERI INVALIDOV

Zveza delovnih invalidov Slovenije v sklopu projekta “Občina po meri invalidov” spodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kakovost življenja vseh občanov.

Osrednji namen projekta je spodbuditi lokalne skupnosti k sprejemanju in uresničevanju celovitih načrtov z ukrepi za zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in raznovrstnih storitev za ljudi z različnimi oblikami, in sicer s področij izobraževanja, športa, kulture, zdravja, socialnega varstva, zaposlovanja, oviranosti in podobno.

Občina Polzela tako pristopa k trajnim dejavnostim za doseganje večje kakovosti življenja invalidov in socialne vključenosti invalidov v družbenem življenju. Postati želimo uspešen in učinkovit zgled lokalne skupnosti, ki daje prednost invalidom, njihovemu neposrednemu in aktivnemu vključevanju v življenje. Z izobraževanjem, širjenjem informacij in prostovoljstva želi občina spodbuditi posluh tudi za probleme invalidov in njihovih družin ter spodbujati globalno solidarnost.

Občinski svet je imenoval tudi posebno delovno skupino, ki šteje deset članov, vodila pa jo bo Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave. Delovna skupina bo pripravila analizo o položaju invalidov v Občini Polzela in izdelala konkreten akcijski načrt za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Polzela za obdobje med letoma 2022 in 2028, z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki in odgovornimi nosilci, ki ga bo obravnaval in sprejel občinski svet.


AKTIVNOSTI PROJEKTA:

4. 5. 2022 Podpis dogovora o vključitvi občine Polzela v izvajanje projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije z nazivom “Občina po meri invalidov” za leto 2022
nekaj utrinkov


20. 1. 2022 Sprejet Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Polzela za obdobje 2022-2025


18. 1. 2022 Spletni sestanek – pregled Akcijskega načrta in predlogi


7. 12. 2021 Okrogla miza

  • nekaj utrinkov

    


21. 10. 2021 Dodaten ogled dejanskega stanja v Andražu nad Polzelo

  • nekaj utrinkov

    


13. 10. 2021 Dodatna koordinacija z Društvom gluhih in naglušnih Celje


7. 10. 2021 Koordinacija invalidskih organizacij z ogledom dejanskega stanja

  • nekaj utrinkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24. 8. 2021 Prvi sestanek delovne skupine

V okviru priprave projekta »Občina po meri invalidov« se je dne 24. avgusta 2021 v sejni sobi Občine Polzela sestala delovna skupina. Namen sestanka je bila priprava analize dejanskega stanja o položaju invalidov v občini Polzela.
Člani Delovne skupine, ki jo vodi Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, so se na prvem sestanku srečali z različnimi vprašanji o stanju oz. kakovosti infrastrukture, storitev in dostopnosti ter pomembnosti informacij, ki so namenjene ljudem z različnimi oblikami omejitev.

Uvodna analiza je pokazala, da je Občina Polzela s pomočjo društev, organizacij in zavodov  naredila že zelo veliko na področju izboljšanja položaja invalidov v občini, vendar se je potrebno zavedati, da nam tehnološki razvoj in pretok informacij prinašata nove izzive. Ti izzivi posledično ustvarjajo priložnosti za nove rešitve, ki jih bo delovna skupina s pomočjo Analize dejanskega stanja vključila v akcijski načrt.

Ker gre za pomemben korak občine k izboljšanju položaja invalidov, pozivamo vse, ki se srečujete s katerokoli obliko omejitve, da nam posredujete predloge s katerimi bomo lahko skupaj ustvarili pogoje, ki bodo omogočali enakopravnost za vse.
Predloge sprejemamo v pisni obliki na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na mail: obcina.polzela@polzela.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22. 6. 2021 Občina Polzela pristopila k projektu “Občina po meri invalidov”
Medobčinsko društvo invalidov Žalec je 3. maja 2021 županu Občine Polzela podalo pobudo k pristopu k projektu “Občina po meri invalidov”, ki jo je župan z velikim veseljem sprejel, na 17. seji 22. junija 2021 pa je pobudi potrdil še občinski svet.


DOKUMENTI PROJEKTA:
1. Sklep o pristopu k projektu “Občina po meri invalidov” – pdf
2. Analiza stanja v občini Polzela – pdf
3. Akcijski načrt – pdf


POVEZANI DOKUMENTI IN VIRI:
Zveza delovnih invalidov Slovenije – splet
Akcijski program za invalide 2022 -2030 – splet
Vprašanja in odgovori v zvezi s postopki in pravicah invalidov – povezava
Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov – povezava
Agenda 22 – pdf
Konvencija o pravicah invalidov pdf
Vodnik po pravicah invalidov – pdf
Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih – pdf

ZAPOSLOVANJE INVALIDOV:

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov
Spodbujanje zaposlovanja invalidov

 


REALIZACIJA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Predstavitev realizacija v letu 2022 – pp
Plan dela v letu 2022 – word

Skip to content