OBČINA PO MERI INVALIDOV

Zveza delovnih invalidov Slovenije v sklopu projekta “Občina po meri invalidov” spodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kakovost življenja vseh občanov.

Osrednji namen projekta je spodbuditi lokalne skupnosti k sprejemanju in uresničevanju celovitih načrtov z ukrepi za zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in raznovrstnih storitev za ljudi z različnimi oblikami, in sicer s področij izobraževanja, športa, kulture, zdravja, socialnega varstva, zaposlovanja, oviranosti in podobno.

Občina Polzela tako pristopa k trajnim dejavnostim za doseganje večje kakovosti življenja invalidov in socialne vključenosti invalidov v družbenem življenju. Postati želimo uspešen in učinkovit zgled lokalne skupnosti, ki daje prednost invalidom, njihovemu neposrednemu in aktivnemu vključevanju v življenje. Z izobraževanjem, širjenjem informacij in prostovoljstva želi občina spodbuditi posluh tudi za probleme invalidov in njihovih družin ter spodbujati globalno solidarnost.

Občinski svet je imenoval tudi posebno delovno skupino, ki šteje deset članov, vodila pa jo bo Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave. Delovna skupina bo pripravila analizo o položaju invalidov v Občini Polzela in izdelala konkreten akcijski načrt za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Polzela za obdobje med letoma 2022 in 2028, z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki in odgovornimi nosilci, ki ga bo obravnaval in sprejel občinski svet.


AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Občina Polzela se nenehno trudi izboljšati kakovost življenja svojih občanov. V letu 2022 smo izvedli vrsto aktivnosti, usmerjenih k izenačevanju enakih možnosti za invalide in starejše v naši skupnosti. Naša zaveza za enakost in vključenost ne pozna meja.

Izboljšanje dostopnosti do javnih objektov s klančinami

Eden izmed ključnih elementov tega projekta je izboljšanje dostopnosti do javnih objektov. Zato smo v letu 2023 izvedli dodatne korake. V naših prizadevanjih za odpravo ovir smo klančine postavili tudi v cerkvi in mrliški vežici v Andražu nad Polzelo. Klančine so bile načrtovane tako, da so varne, stabilne in povsem prilagojene potrebam invalidov. S tem smo uspešno odpravili prejšnje ovire, ki so omejevale dostop do teh ključnih krajev.

   

Naša zaveza za vključenost in enakost se ne ustavi pri izboljšanju dostopnosti javnih ustanov. Naši občani so se obrnili na nas in izpostavili potrebo po postavitvi klopi pred zdravstveno postajo na Polzeli. Ta klop bo omogočila starejšim in invalidom večje udobje med čakanjem na prevoz.

Na občini smo vedno pripravljeni prisluhniti željam in potrebam občanov po svojih najboljših močeh, saj verjamemo v pomembnost sodelovanja in skupnega ustvarjanja boljše skupnosti. Klop smo postavili na vidno mesto pred zdravstveno postajo in je dostopna vsem občanom.

Posebne ugodnosti za invalide z Evropsko kartico ugodnosti za invalide

Zavedamo se, da je finančna dostopnost do kulturnih dogodkov, koncertov in občinskih znamenitosti ključna za vsakogar. Zato smo uvedli posebne popuste za invalide z Evropsko kartico ugodnosti za invalide, ki jo lahko pridobijo na spletni strani https://www.invalidska-kartica.si/sl/ ali oddajo vlogo na vseh upravnih enotah v Sloveniji.

S tem ukrepom smo omogočili, da tudi invalidi uživajo v kulturnem življenju naše občine, občudujejo znamenitosti ter se udeležujejo različnih prireditev, ne da bi bili finančno obremenjeni. Želimo, da imajo enako priložnost za sodelovanje v vsem, kar naša občina ponuja.

Imetniki kartice imajo 50-odstotni popust za vse prireditve, kot so koncerti, delavnice, razstave in predstave, ki jih organizirata Občina Polzela in TIC Polzela. To pomeni, da lahko uživajo v številnih kulturnih dogodkih po dostopnih cenah.

Projekt Občina po meri invalidov se še naprej razvija in s tem tudi naša zaveza za izboljšanje življenja invalidov in starejših občanov. Vabimo vas, da se pridružite naši ekipi prostovoljnih šoferjev – prostoferjev.

1. 12. 2022 Svečana podelitev listine občini Polzela “Občina po meri invalidov”

V občini Polzela je bila podelitev v četrtek v domu krajanov v Andražu, kar ni naključje. Andraški dom krajanov je namreč lep primer starejše podeželske stavbe, ki je neglede na starejšo arhitekturno zasnovo postala prijazna invalidom. Kot je izpostavil član projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije mag. Cveto Uršič je občina poskrbela še za klančine, defibrilatorje, slušne zanke in svetlobne trakove, s čimer ni postala prijazna le invalidom, temveč vsem občanom.

Listino občina po meri invalidov je županu Jožetu Kužniku podelil podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Srečko Matkovič, medtem ko je predsedniku Medobčinskega društva invalidov Žalec Marijanu Turičniku izročil skulpturo. Kužnik je ob tej priložnosti povedal, da je od vseh priznanj, ki jih je dobila občina, ta zagotovo največ vredna. »Najbolj ranljivi so ravno invalidi, zato jo najbolj potrebujejo. Zahvaljujem se vsem, ki so na kakršenkoli način prispevali, da je občina postala prijazna invalidom, še posebno pa se zahvaljujem Jasni Gregorc, ki je v občinski upravi vodila projekt.«


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za predvajanje videa morate sprejeti YouTube pišktoke. S sprejemom lahko dostopate do vsebin s kanala YouTube, katerega nudi zunanji ponudnik.

Politika zasebnosti in splošni pogoji na YouTube

Če sprejmete pogoje, se bo vaša odločitev shranila in ta stran osvežila.

 

 

 

 

 

 

 

 


23. 9. 2022 II. Koordinacija s čalni projektnega sveta ZDIS
Na sestanku je Občina Polzela v sodelovanju z vsemi društvi predstavila aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2022. Svoje doprinose so poleg Občine predstavili tudi predstavniki humanitarnih in ostalih društev ter Zavodov, ki delujejo na območju Občine Polzele.


4. 5. 2022 Podpis dogovora o vključitvi občine Polzela v izvajanje projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije z nazivom “Občina po meri invalidov” za leto 2022
nekaj utrinkov


April 2022 Občina Polzela pristopila k projektu zavoda “Zlata mreža – Prostofer


20. 1. 2022 Sprejet Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Polzela za obdobje 2022-2025


18. 1. 2022 Spletni sestanek – pregled Akcijskega načrta in predlogi


7. 12. 2021 Okrogla miza

  • nekaj utrinkov

    


21. 10. 2021 Dodaten ogled dejanskega stanja v Andražu nad Polzelo

  • nekaj utrinkov

    


13. 10. 2021 Dodatna koordinacija z Društvom gluhih in naglušnih Celje


7. 10. 2021 Koordinacija invalidskih organizacij z ogledom dejanskega stanja

  • nekaj utrinkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24. 8. 2021 Prvi sestanek delovne skupine

V okviru priprave projekta »Občina po meri invalidov« se je dne 24. avgusta 2021 v sejni sobi Občine Polzela sestala delovna skupina. Namen sestanka je bila priprava analize dejanskega stanja o položaju invalidov v občini Polzela.
Člani Delovne skupine, ki jo vodi Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, so se na prvem sestanku srečali z različnimi vprašanji o stanju oz. kakovosti infrastrukture, storitev in dostopnosti ter pomembnosti informacij, ki so namenjene ljudem z različnimi oblikami omejitev.

Uvodna analiza je pokazala, da je Občina Polzela s pomočjo društev, organizacij in zavodov  naredila že zelo veliko na področju izboljšanja položaja invalidov v občini, vendar se je potrebno zavedati, da nam tehnološki razvoj in pretok informacij prinašata nove izzive. Ti izzivi posledično ustvarjajo priložnosti za nove rešitve, ki jih bo delovna skupina s pomočjo Analize dejanskega stanja vključila v akcijski načrt.

Ker gre za pomemben korak občine k izboljšanju položaja invalidov, pozivamo vse, ki se srečujete s katerokoli obliko omejitve, da nam posredujete predloge s katerimi bomo lahko skupaj ustvarili pogoje, ki bodo omogočali enakopravnost za vse.
Predloge sprejemamo v pisni obliki na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na mail: obcina.polzela@polzela.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22. 6. 2021 Občina Polzela pristopila k projektu “Občina po meri invalidov”
Medobčinsko društvo invalidov Žalec je 3. maja 2021 županu Občine Polzela podalo pobudo k pristopu k projektu “Občina po meri invalidov”, ki jo je župan z velikim veseljem sprejel, na 17. seji 22. junija 2021 pa je pobudi potrdil še občinski svet.


POVEZAVE POMEMBNE ZA INVALIDE IN DELODAJALCE:
Zveza delovnih invalidov Slovenije
Zaposlovanje invalidov – ZPIZ
– Zaposlovanje invalidov – brezovir.si
– Zaposlovanje invalidov in olajšave – Solis
– Evropska kartica ugodnosti za invalide – eUprava
– Koordinatorji za invalidsko varstvo – SCSD

NOVICE:
– Invalidi naj ne bi izgubili dodatka za pomoč in postrežbo – RTV
– Izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka – GOV.SI
– Podpora, informiranje in pomoč občanom pri uveljavljanju pravic iz javnih virov za prebivalce Spodnje Savinjske doline – RKS


DOKUMENTI PROJEKTA:
1. Sklep o pristopu k projektu “Občina po meri invalidov” – pdf
2. Analiza stanja v občini Polzela – pdf
3. Akcijski načrt – pdf


POVEZANI DOKUMENTI IN VIRI:
Zveza delovnih invalidov Slovenije – splet
Akcijski program za invalide 2022 -2030 – splet
Vprašanja in odgovori v zvezi s postopki in pravicah invalidov – povezava
Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov – povezava
Agenda 22 – pdf
Konvencija o pravicah invalidov pdf
Vodnik po pravicah invalidov – pdf
Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih – pdf
Nacionalni svet invalidskih organizacij – povezava

ZAPOSLOVANJE INVALIDOV:

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov
Spodbujanje zaposlovanja invalidov
OZRK Žalec je uvedlo brezplačno telefonsko številko, ki deluje od 7.00 do 15.00 (080 16 78) S programom Info RKS ranljive skupine in ostale prebivalce Spodnje Savinjske doline ozaveščajo o možnostih in načinih uveljavljanja pravic iz javnih virov.


Društva, ki nudijo pomoč občankam in občanom občine Polzela

 


REALIZACIJA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Predstavitev realizacija v letu 2022 – pp
Plan dela v letu 2022 – word

Skip to content