Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

Skupna občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je bila ustanovljena na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi, v katero je vključenih 15 občin ustanoviteljic (Občina Braslovče, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Tabor, Mestna občina Velenje in Občina Vransko).

Iz področja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva se opravljajo naloge na področjih:

  • medobčinske inšpekcije,
  • medobčinskega redarstva in
  • varstva okolja.

Sedež je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.