Člani Občinskega sveta Občine Polzela

GIBANJE ZA OBČINO POLZELA – LISTA JOŽETA KUŽNIKA
1. Maja Kolenc Dolinar Ločica ob Savinji majakolenc26@gmail.com
2. Ivan Kapitler Polzela kapitlerivan@gmail.com
3. Nika Ograjenšek Andraž nad Polzelo nika.ograjensek@gmail.com
4. Darko Hlupič Breg pri Polzeli hlupicdare@gmail.com
5. Ida Jevšnik Dobrič ida.jevsnik@gmail.com
6. Igor Pungartnik Polzela igor.pungartnik1@siol.net
7. Nina Trbovšek Polzela nina.trbovsek@gmail.com
GIBANJE SVOBODA
8. Luka Špoljar Ločica ob Savinji luka.spoljar@gmail.com
9. Darja Ferlež Ločica ob Savinji darja.ferlez@sodisce.si
NLER – NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ POLZELA
10. Danilo Turnšek Polzela dani.daniloturnsek@gmail.com
11. Sergej Ocvirk Založe sergej.ocvirk@gmail.com
DADA – LISTA DRAGICE STERNAD PRAŽNIKAR
12. Dragica Sternad Pražnikar Breg pri Polzeli dsternad@hotmail.com
13. Monika Rakun Založe monika.rakun@gmail.com
SOCIALNI DEMOKRATI (SD)
14. Aleš Trbežnik Ločica ob Savinji ales.trbeznik@gmail.com
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
15. Niko Cevzar Andraž nad Polzelo darja.cevzar74@gmail.com
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
16. Gregor Grčar Polzela cezargrcari@gmail.com
17. Ljubo Žnidar Polzela  ljuboznidar7@gmail.com

Člani občinskega sveta (mandat 2018 - 2022)

1 . Aleš Trbežnik – ales.trbeznik@gmail.com
2. Aljaž Košec – kosec.aljaz@gmail.com
3. mag. Andrej Sevčnikar – andrej.sevcnikar@gmail.com
4. Anton Kanduti – anton.kanduti@gmail.com
5. Blaž Turnšek – romana.blaz@telemach.net
6. Bojana Kralj Kos – bojana.kos@avtohisakos.si
7. Darko Hlupič – hlupicdare@gmail.com
8. Dragica Sternad Pražnikar – dsternad@hotmail.com
9. Felix Skutnik – felix.skutnik@siol.net
10. Ivan Kapitler – kapitlerivan@gmail.com
11. mag. Marjan Močnik – marjan.mocnik@gmail.com
12. Marko Slokar – mslokar.p221@gmail.com
13. Martina Lipicnik – martina.lipicnik@gmail.com
14. Mihael Frankovič – mfrankov@gmail.com
15. Milan Pečnik – pecnik.milan@gmail.com
16. Monika Blagotinšek – monika.blagotinsek@gmail.com
17. Silva Meklav – silva.meklav@gmail.com

Skip to content