Omejitve poslovanja

Seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja Občine Polzela na podlagi 35. člena ZIntPK

 

Naziv subjekta Matična / MID št. Davčna št. Sedež
1 Kmetijsko gospodarstvo MID 100294451 Dobrič 24, 3313 Polzela
2 Kmetijsko gospodarstvo MID 100477510 Ločica ob Savinji 4, 3313 Polzela
3 AGRO Turnšek d. o. o. 2221659000 12086983 Založe 24, 3313 Polzela
4 AVTOHIŠA KOS, prodaja in servis vozil, d.o.o. 2245205000 38456753 Ločiška cesta 10, 3313 Polzela
5 BILAB, storitve informatike in poslovna inteligenca d.o.o. 2352761000 69372748 Založe 20, 3313 Polzela
6 CRI CELJE rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o. 5057108000 58936467 Oblakova ulica 34, 3000 Celje
7 VBH Trgovina d.o.o. 5808367000 34114688 Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka
8 Izobraževanje, Dragica Sternad Pražnikar s.p. 6991823000 21692866 Savinjska cesta 51, 3313 Polzela
9 KU-MA Servis, Servis strojev in naprav, montaža pohištva, Marko Kužnik s. p. 3702120000 76739007 Andraž nad Polzelo 221, 3313 Polzela
10 Ljubo Žnidar nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji MID 100325845 Grajski trg 3 Polzela
11 Montaža pohištva, Ignac Kužnik s. p. 3844781000 88582329 Andraž nad Polzelo 311, 3313 Polzela
12 Pravno svetovanje, Luka Špoljar s. p. 9444157000 85741795 Ob Savinji 186, 3313 Polzela
Skip to content