Krajevni odbori

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij in delov je v skladu s Statutom Občine Polzela imenoval krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.

Krajevni odbor Polzela

Člani (mandatno obdobje 2022 – 2026)
Andreja Završnik, azavrsnik1968@gmail.com
Peter Marjetič, peter.marjetic@gmail.com
Edvard Jug, edvard.jug@siol.net
Jasmina Krajnc, jasminakrajnc41@gmail.com
Matjaž Dedič, matjaz.dedic@gmail.com
Vesna Pur, vesnapur01@gmail.com
Mihael Frankovič, mfrankov@gmail.com


Krajevni odbor Andraž nad Polzelo

Člani (mandatno obdobje 2022 – 2026)
Anton Mešič, tone.mesic@gmail.com
Mirko Meh, mirko.meh@gmail.com
Anton Sitar, anton.sitar@gmail.com
Vinko Sitar, vinko.sitar1@gmail.com
Štefan Pražnikar, stefan.praznikar@gmail.com
Janez Dušič, janez1812@gmail.com
David Krk, krkdavid112@gmail.com


Krajevni odbor Ločica ob Savinji

Člani (mandatno obdobje 2022 – 2026)
Bojana Kralj Kos, bojana.kos@avtohisakos.si
Irena Mužič, muzic.irena@gmail.com
Dejan Tamše, dejan.tamse@gmail.com
Matjaž Hribernik, 15462549@users.siol.net
Tomo Sunarič, sunarict@gmail.com
Sandi Vasle, sandi@tsj.si
Simon Zabukovnik, simonzabukovnik@yahoo.com


Zapisnik sestanka z dne 5. 4. 2023 – pdf
Zapisnik sestanka z dne 16. 8. 2023 – pdfKrajevni odbor Dobrič

Člani (mandatno obdobje 2022 – 2026)
Uroš Zabukovnik, uros.zabukovnik@gmail.com
Drago Gaberšek, drago.gbrsk4@gmail.com
Jernej Verdev, jernej031594548@gmail.com
Iztok Drobež, iztok.drobez@gmail.com
Peter Helbel, peter.helbel@gmail.com


Krajevni odbor Orova vas

Člani (mandatno obdobje 2022 – 2026)
Grega Korber, greg.korber@gmail.com
Anton Novak, /
Bojan Pušnik, bojanpusnik708@gmail.com
Žiga Klopčič, klopcicziga1@gmail.com


Krajevni odbor Podvin pri Polzeli

Člani (mandatno obdobje 2022 – 2026)
Bernarda Predovnik, bernarda.predovnik@guest.arnes.si
Marija Cizej, marija.cizej@gmail.com
Nevenka Turnšek, nevenkaturnsek5@gmail.com


Krajevni odbor Založe

Člani (mandatno obdobje 2022 – 2026)
Sergej Zabukovnik, sergej.zabukovnik1@gmail.com
Rado Zabukovnik, rado.TV732@gmail.com
Martin Vasle, martinvasle1@gmail.com
Bogomir Žgank, mirko.zgank@gmail.com
Matej Štemberger, matej.stemberger@gmail.com


Zapisnik sestanka z dne 24. 4. 2023 – pdf


Krajevni odbor Breg pri Polzeli

Člani (mandatno obdobje 2022 – 2026)
Irena Vasle, irena.vasle@gmail.com
Gregor Marovt, gregor.marovt@gmail.com
Nataša Presečnik, natasa.presecnik@gmail.com
Matej Žgank, matej.zgank2@gmail.com
Simon Krumpak, simonkrumpak@gmail.com
Daniel Kronovšek, daniel.kronovsek@adriaplin.si
Jasmin Mustafić Marjetič, jasmincom@gmail.com

Skip to content