Krajevni odbori

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij in delov je v skladu s Statutom Občine Polzela imenoval krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.

Krajevni odbor Polzela

Predsednik:

Člani:

Krajevni odbor Andraž nad Polzelo

Predsednik:

Člani:

Krajevni odbor Breg pri Polzeli

Predsednik:

Člani:

Krajevni odbor Ločica ob Savinji

Predsednik:

Člani:

Krajevni odbor Dobrič

Predsednik:

Člani:

Krajevni odbor Orova vas

Predsednik:

Člani:

Krajevni odbor Podvin pri Polzeli

Predsednik:

Člani:

Krajevni odbor Založe

Predsednik:

Člani:

Skip to content