Krajevni odbori

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij in delov je v skladu s Statutom Občine Polzela imenoval krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.

Krajevni odbor Polzela

Predsednik:
Igor Pungartnik, Malteška cesta 60, Polzela, 3313 Polzela, igor.pungartnik1@siol.net

Člani:
Vesna Pur, Glavni trg 23, Polzela, 3313 Polzela
Bojan Dolinšek, Polzela, Savinjsko nabrežje 14
Simon Resnik, Ob Strugi 21, Polzela,  3313 Polzela
Danilo Turnšek, Pot na toplice 1, Polzela, 3313 Polzela
Edvard Jug, Pot na Vimperk 16, Polzela,  3313 Polzela
Natalija Pilko, Pod lipami 12, Polzela, 3313 Polzela

Krajevni odbor Andraž nad Polzelo

Predsednik: Anton Mešič, Andraž nad Polzelo 16a, 3313 Polzela, tone.mesic@gmail.com

Člani:
Evgen Tominšek, Andraž nad Polzelo 86 d, 3313 Polzela
Štefan Pražnikar, Andraž nad Polzelo 57 m, 3313 Polzela
Anton Sitar, Andraž nad Polzelo 46, 3313 Polzela
David Krk, Andraž nad Polzelo 63 c, 3313 Polzela
Vinko Sitar, Andraž nad Polzelo 77 a, 3313 Polzela
Aljaž Ograjenšek, Andraž nad Polzelo 20 b, 3313 Polzela

Krajevni odbor Breg pri Polzeli

Predsednik:
Gregor Šekoranja, Savinjski log 3, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela, sekoranja.gregor@gmail.com

Člani:
Silvo Pečnik, Kratka pot 3, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela
Jasmin Mustafić Marjetič, Pod Bregom 33, Breg pri Polzeli,  3313 Polzela
Tomaž Satler, Breška cesta 40, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela
Irena Vasle, Savinjska cesta 107, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela
Jožef Ribič, Cesta v gaj 77, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela
Beno Stražiščar, Savinjska cesta 113, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela

Krajevni odbor Ločica ob Savinji

Predsednik:
Dušan Pajić, Prečna ulica 26, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela, dusan.pajic@telemach.net

Člani:
Petra Skok, Prečna ulica 23, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela
Irena Mužič, Prečna ulica 8, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela
Gregor Lajlar, Ob Savinji 38, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela
Matjaž Hribernik, Ob Savinji 39, Ločica ob Savinji,  3313 Polzela
Nenad Trkulja, Ločiška cesta 34, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela
Marko Gračner, Ob Savinji 52, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela

Krajevni odbor Dobrič

Predsednik:
Peter Helbel, Dobrič 6a, 3313 Polzela, peter.helbel@gmail.com

Člani:
Uroš Zabukovnik, Dobrič 21, 3313 Polzela
Drago Gaberšek, Dobrič 27, 3313 Polzela
Dejan Glavnik, Dobrič 1, 3313 Polzela
Konrad Meklav, Dobrič 24, 3313 Polzela

Krajevni odbor Orova vas

Predsednik:
Bojan Pušnik, Orova vas 5, 3313 Polzela

Člani:
Jurij Beti, Orova vas 15, 3313 Polzela
Rado Trobina, Orova vas 10, 3313 Polzela
Anton Novak, Orova vas 13, 3313 Polzela

Krajevni odbor Podvin pri Polzeli

Predsednik:
Niko Hrašar, Podvin pri Polzeli 8a, 3313 Polzela, niko.hrasar@gmail.com

Člani:
Darko Uratnik, Podvin pri Polzeli 39, 3313 Polzela
Bogdan Cehner, Podvin pri Polzeli 21, 3313 Polzela
Janko Perger, Podvin pri Polzeli 47 c, 3313 Polzela
Brankica Žnider, Podvin pri Polzeli 16, 3313 Polzela

Krajevni odbor Založe

Predsednik:
Sergej Zabukovnik, Založe 80 c, 3313 Polzela, sergej.zabukovnik1@gmail.com

Člani:
Žgank Bogomir, Založe 38, 3313 Polzela
Franc Satler, Založe 42, 3313 Polzela
Rado Zabukovnik, Založe 14, 3313 Polzela
Martin Vasle, Založe 62, 3313 Polzela

Skip to content