Občinska volilna komisija

Lokalne volitve 2022

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne komisije, katero imenuje občinski svet. Imenujejo se posebej za vsake redne volitve in imajo štiriletno mandatno dobo. Občinski svet Občine Polzela je na 26. redni seji dne 25. 7. 2022, imenoval Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

 • Barbka ZUPAN CIMPERMAN, Malteška cesta 102, 3313 Polzela – predsednica
 • Ana JEVŠNIK VREČER, Dobrič 62, 3313 Polzela – namestnica predsednice
 • Lea PUNGARTNIK, Krožna pot 18, 3313 Polzela – članica
 • Zdenka JELEN, Ob železniki 6, 3313 Polzela – namestnica članice
 • Irena TURNŠEK, Pot na toplice 1, 3313 Polzela – članica
 • Damjan OŽIR, Glavni trg  45, 3313 Polzela – namestnik članice
 • Peter HELBEL, Dobrič 10, 3313 Polzela – član
 • Mojca GREGORC, Breška cesta 46, 3313 Polzela – namestnica člana

Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
Mandatna doba občinske volilne komisije prične teči 1. 8. 2022 in traja štiri leta.

Lokalne volitve 2018

Lokalne volitve 2018

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne komisije, katero imenuje občinski svet. Imenujejo se posebej za vsake redne volitve in imajo štiriletno mandatno dobo.
Občinski svet Občine Polzela je na 23. redni seji dne 19. 6. 2018, imenoval Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

 • Barbka ZUPAN CIMPERMAN, Malteška cesta 102, 3313 Polzela – predsednica
 • Ana JEVŠNIK, Dobrič 62, 3313 Polzela – namestnica predsednice
 • Danica ANTLOGA, Savinjska cesta 207, 3313 Polzela – članica
 • Damjan JEVŠNIK, Dobrič 39, 3313 Polzela – namestnica članice
 • Milena LUKAČ, Glavni trg 55, 3313 Polzela – članica
 • Tina DOBRIŠEK, Savinjska cesta 123, 3313 Polzela – namestnica članice
 • Irena TURNŠEK, Pot na toplice 1, 3313 Polzela – članica
 • Mojca GREGORC, Breška cesta 46, 3313 Polzela – namestnica članice

Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
Mandatna doba občinske volilne komisije prične teči 30. 6. 2018 in traja štiri leta.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Polzela,dne 18. novembra 2018

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Polzela, dne 18. novembra 2018

VSTOPNA STRAN LOKALNE VOLITVE 2018

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

Predčasno glasovanje
Predčasno glasovanje bo potekalo na sedežu Občinske volilne komisije, na naslovu Malteška cesta 28, 3313 Polzela:

 •  v torek, 13. 11. 2018, med 7.00 in 19.00 in
 • v četrtek, 15. 11. 2018, med 7.00 in 19.00.

Glasovanje na domu (81. člen ZLV)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

Glasovanje po pošti (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov 2018

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev

Sklep o določitvi volišč v Občini Polzela

Poziv za podajo predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov – rok do 13. 9. 2018

Izpis hišnih številk po voliščih

Izpis hišnih številk po volilnih enotah (popravljena verzija – velja od 14. 9. 2018)

Pravila oglaševanja v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci

POVEZAVE:

Lokalne volitve 2014

Lokalne volitve 2014
Dostop na osrednjo spletno stran za prikaz izidov lokalnih volitev 2014 – OBČINA POLZELA

VSTOPNA STRAN LOKALNE VOLITVE 2014 prenos

KANDIDATI ZA ŽUPANA, OBČINSKI SVET OBČINE POLZELA 

UDELEŽBA NA LOKALNIH VOLITVAH 2014

REZULTATI VOLITEV ŽUPANOV TER OBČINSKIH MESTNIH SVETOV

Sklep o razpisu lokalnih volitev 2014

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

Sklep o določitvi volišč v občini Polzela

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev

Poziv za podajo predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov – rok do 31. 7. 2014

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje

Pravila za izrabo časopisnega prostora v časopisu Polzelan, poročevalec Občine Polzela

Razglas za razgrnitev splošnih volilnih imenikov za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

IZPIS HIŠNIH ŠTEVILK PO VOLILNIH ENOTAH

KANDIDIRANJE IN OBRAZCI

SKLEPI O IMENOVANJU VOLILNIH ODBOROV

SEZNAM KANDIDATOV IN KANDIDATNIH LIST

(Objavljeno: 19.9.2014)

POVEZAVE:

Nadomestne volitve za župana 2012

Nadomestne volitve za župana 2012
Skip to content