Občinska volilna komisija

Lokalne volitve 2022

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne komisije, katero imenuje občinski svet. Imenujejo se posebej za vsake redne volitve in imajo štiriletno mandatno dobo. Občinski svet Občine Polzela je na 26. redni seji dne 25. 7. 2022, imenoval Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

Barbka ZUPAN CIMPERMAN  Polzela predsednica
Ana JEVŠNIK VREČER Dobrič namestnica predsednice
Lea PUNGARTNIK Polzela članica
Zdenka JELEN Polzela namestnica članice
Irena TURNŠEK Plzela članica
Damjan OŽIR Polzela namestnik članice
Peter HELBEL Dobrič član
Mojca GREGORC Breg pri Polzeli namestnica člana

Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
Mandatna doba občinske volilne komisije prične teči 1. 8. 2022 in traja štiri leta.

Lokalne volitve 2018

Lokalne volitve 2018

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne komisije, katero imenuje občinski svet. Imenujejo se posebej za vsake redne volitve in imajo štiriletno mandatno dobo.
Občinski svet Občine Polzela je na 23. redni seji dne 19. 6. 2018, imenoval Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

Barbka ZUPAN CIMPERMAN Polzela predsednica
Ana JEVŠNIK Dobrič namestnica predsednice
Danica ANTLOGA Polzela članica
Damjan JEVŠNIK Dobrič nametnica članice
Milena LUKAČ Polzela članica
Tina DOBRIŠEK Polzela namestnica članice
Irena TURNŠEK Polzela članica
Mojca GREGORC Breg pri Polzeli namestnica članice

Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
Mandatna doba občinske volilne komisije prične teči 30. 6. 2018 in traja štiri leta.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Polzela,dne 18. novembra 2018
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Polzela, dne 18. novembra 2018

VSTOPNA STRAN LOKALNE VOLITVE 2018

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

Predčasno glasovanje
Predčasno glasovanje bo potekalo na sedežu Občinske volilne komisije, na naslovu Malteška cesta 28, 3313 Polzela:

  • v torek, 13. 11. 2018, med 7.00 in 19.00 in
  • v četrtek, 15. 11. 2018, med 7.00 in 19.00.

Glasovanje na domu (81. člen ZLV)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

Glasovanje po pošti (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov 2018
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev

Sklep o določitvi volišč v Občini Polzela
Poziv za podajo predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov – rok do 13. 9. 2018

Izpis hišnih številk po voliščih
Izpis hišnih številk po volilnih enotah (popravljena verzija – velja od 14. 9. 2018)

Pravila oglaševanja v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela
Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci

POVEZAVE:

Lokalne volitve 2014

Lokalne volitve 2014
Dostop na osrednjo spletno stran za prikaz izidov lokalnih volitev 2014 – OBČINA POLZELA

VSTOPNA STRAN LOKALNE VOLITVE 2014 prenos

KANDIDATI ZA ŽUPANA, OBČINSKI SVET OBČINE POLZELA 

UDELEŽBA NA LOKALNIH VOLITVAH 2014
REZULTATI VOLITEV ŽUPANOV TER OBČINSKIH MESTNIH SVETOV
Sklep o razpisu lokalnih volitev 2014
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil
Sklep o določitvi volišč v občini Polzela
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev

Poziv za podajo predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov – rok do 31. 7. 2014

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje

Pravila za izrabo časopisnega prostora v časopisu Polzelan, poročevalec Občine Polzela

Razglas za razgrnitev splošnih volilnih imenikov za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

IZPIS HIŠNIH ŠTEVILK PO VOLILNIH ENOTAH

KANDIDIRANJE IN OBRAZCI

SKLEPI O IMENOVANJU VOLILNIH ODBOROV

SEZNAM KANDIDATOV IN KANDIDATNIH LIST

(Objavljeno: 19.9.2014)

POVEZAVE:

Nadomestne volitve za župana 2012

Nadomestne volitve za župana 2012
Skip to content