Prostorski dokumenti

Veljavni prostorsko izvedbeni akti:

 

Občinski podrobni načrt Polzela

 

Občinski podrobni prostorski načrti

  • Odlok o zazidalnem načrtu Ločica I (Uradni list SRS, št. 8/90 in Uradni list RS, št. 24/01)

 

 

 

  • Odlok o zazidalnem načrtu Tovarne nogavic Polzela (Uradni list RS, št. 77/94 in 138/06)

 

  • Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela (Uradni list SRS, št. 26/85 in Uradni list RS, št. 20/00, 7/01, 19/05 in 90/06 ter Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokacijske preveritve:

  • Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1137 v naselju Breg pri Polzeli (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/19)

 

Prostorsko izvedbeni akti v pripravi:

1. Občinski podrobni prostorski načrt z oznako – Kmetija Košec