Gradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela

2. 12. 2020 Sporočilo za javnost
23. 7. 2021 Poročila o izvajanju
Slike

Namen investicijskega projekta je infrastrukturna ureditev v okviru površin že obstoječe ekonomsko poslovne cone in izgradnje potrebne infrastrukture na tej površini ter dostopnih cest znotraj poslovne cone, za njeno normalno delovanje. Na ta način bodo  zagotovljeni  pogoji za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju ter bodo hkrati pomembni zaposlovalci na lokalni ravni.

 

Opisan projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada/ Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v skupnem znesku 450.000, EUR v letih 2020 in 2021..

Cilji operacije v okviru neposredne potrditve operacije  so:
– prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
– povečanje dodane vrednosti MSP,
– povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Glavni cilj operacije je omogočiti ustrezno delovanje poslovne cone in njen nadaljnji razvoj.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji
Sporočilo za javnost z dne 2. 12. 2020

Skip to content