LAS SSD

Odstiranja znanj prednikov

logo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo logo eu sklad za regionalni razvoj logo LAS

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Logo Odstiranja znanj prednikov
Projekt Odstiranja znanj prednikov je na podlagi geomantične analize potencialov vitalno-energijskih danosti in dediščine pokrajine izoblikoval inovativno turistično ponudbo geomantijskega zelenega turizma.

Povezanost akterjev in skupen nastop na trgu prispeva k prepoznavnosti urbanega območja, razvoju novih zaposlitev in trajnostnemu razvoju Polzele.

Z vključevanjem kulturno kreativnih orodij ozaveščanja, mreženja in trajnostne turistične ponudbe, z uvajanjem sonaravnih storitev za zdravje in dobro počutje, novega zelenega, kulturnega in doživljajskega turizma, izboljšujemo kakovost bivanja ter povečujemo število obiskovalcev. Novi turistični programi vključujejo vitalno-energijske vire ter naravno in kulturno dediščino mesta.

Geomantični projekt Odstiranja znanj prednikov zagotavlja temelje za vitalno-energijsko avtonomnost prostora Polzele. Okolju in prebivalcem Polzele omogoča smernice za dosego relativne neodvisnosti od stresov, ki zaznamujoče pretresajo globalni prostor. Predstavlja referenčen primer, kako je potrebno v urbanističnem načrtovanju in v turistični ponudbi prepoznati kraje vitalno-energijskih in duhovnih potencialov, kateri bodo v bodočnosti predstavljali temelj razvoja.

Turistični programi za stik z življenjsko energijo narave vključujejo spoznavanje novih znanj, čeprav so to pozabljena stara znanja naših prednikov.

Imenujemo jih znanja celostne geografije Zemlje, v podobnosti človeka z naravo. Namesto učenja na pamet, spodbujamo srčno usmerjen pristop k Zemlji, naravi in človeškemu bistvu. Osnovan na pristnih osebnih izkušnjah, etičnem odnosu, intuitivni kreativnosti in medsektorski sodelovalnosti strok. Širimo zeleno paradigmo zdravega in okoljsko odgovornega življenjskega sloga, v sodelovanju z Zemljo.

Projekt Odstiranja znanj prednikov obravnava vse ravni bivanja in snovanja turističnega produkta za celostno doživetje obiskovalca, sproščanje in selfness v naravi.

Projekt ima podporo Slovenske turistične organizacije, saj je v skladu z Zeleno shemo slovenskega turizma.
Z geomantijskim zemljevidom omogoča okoljsko ozaveščenost, prispeva smernice za boljše stanje okolja, zagotavlja izvirnost programov in promocijo urbanega območja Polzele.
Vrednost projekta znaša 25.064,00 evrov, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 19.868,80 evrov.

Več na https://odstiranjaznanj.wixsite.com/polzela

Nosilec projekta: Občina Polzela
Partnerji:

  • Turistično društvo občine Polzela
  • Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela
  • Osnovna šola Polzela
  • Kulturno društvo dobra ideja
  • Cornucopia, Zavod za prostor kulture

www.eu.skladi.si

http://www.las-ssd.si/


Skip to content