LAS SSD

Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer

 

Predmet projekta je rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer z vrtom, Podvin pri Polzeli – Rhtthttps://las-ssd.si/projekti/uczrp/ps://las-ssd.si/projekti/uczrp/ojstna hiša Neže Maurer (EŠD 12658) v okviru posega celovite obnove kulturnega spomenika. Objekt je uvrščen med pomembne kulturne spomenike v Sloveniji, ima značaj spomenika lokalnega pomena (Odlok o razglasitvi rojstne hiše Neže Maurer Podvin pri Polzeli 37 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur. list RS, št. 49/2001-2703) in je v lasti Občine Polzela. Gre za hišo iz 18. stoletja v kateri je bila rojena pesnica Neža Maurer. Celoten kompleks, je zasnovan kot objekt s kletjo, pritličjem ter mansardo. Objekt je trenutno nenaseljen in nevzdrževan. Pritlična, v breg potisnjena delno lesena hiša s predelano črno kuhinjo naj bi nastala, v sredini 18. stoletja. Hiša je ena izmed redkih še ohranjenih v bližnji in daljni okolici, ki nam izpričuje način življenja, gospodarjenja in bivanja v preteklosti.

Objekt je trenutno v dokaj slabem fizičnem stanju in je potreben temeljite prenove. Hkrati pa je potrebno zagotoviti po obnovi v hiši primerne vsebine, ki bodo zagotavljale dolgoročno finančno neodvisnost objekta. Spodbude za investicijsko namero pri investitorju so v pozitivni zgodovini, ohranjenosti objekta, ugodni legi na okoliških zemljiščih, dostopnosti lokacije, lokalni identiteti, zainteresiranosti prebivalcev za oživitev objekta, aktivnosti prebivalcev na mnogih področjih, ki bi lahko pripomogla h kvalitetnim vsebinam.

Razlog za operacijo je tako želja občine po povečanju turističnega obiska občine, po pridobitvi kvalitetne javne kulturne infrastrukture, izvajanju števila kulturnih dejavnosti, kulturnem udejstvovanju društev in drugih interesnih skupin v kulturi, vključenosti lokalnega prebivalstva v kulturne vsebine, turistični prepoznavnosti, zaposlovanje v kulturi (posredni učinek na zaposlovanje v regiji).

Z izvedbo investicije se bodo na območju Občine Polzela izboljšali pogoji in možnosti za:

  • izvajanje planirane muzejske funkcije – gojenje zavesti o kulturni dediščini in o pomenu umetnosti,
  •  »literarni turizem«, ki bi za občino in regijo predstavljal odlično izhodišče in potencial za dvig turističnega obiska in specializiranost na področju kulturne ponudbe. Kraji, povezani s pisatelji in slikarji ter drugimi umetniki so odlični za razvoj in spodbujanje posebne vrste turizma, ob tem pa pritegnejo določeno vrsto obiskovalcev oziroma turistov,
  • izvajanje kulturnih dejavnosti (različne delavnice, npr. pesniško – pisateljske, dramske, likovne; različne razstave; literarna srečanja…),
  • pospeševanje dialoga med kulturami in spodbujanje različnosti kultur,
  • podpiranje ustno prenašajočih se tradicij ipd.

Prostori, ki so sedaj neizkoriščeni, bodo prinašali koristi tako v kulturnem kot v ekonomskem smislu.
Občina in širša regija bosta z obnovo spomenika pridobili kulturno in turistično točko, ki bo prispevala k dvigu turistične in kulturne privlačnosti območja.

Nosilec projekta: Občina Polzela
Partnerja:

Skip to content