Proračun

Proračun 2021

Rebalans 2021

Proračun 2021

Javna razprava – Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2021
Datum objave: 22. 11. 2019
Začetek javne razprave: 22. 11. 2019
Zaključek javne razprave: 21. 12. 2019
V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte:obcina.polzela@polzela.si.


Proračun 2020

Proračun 2019

Proračun 2018

Zaključni račun 2018

Proračun 2018

Rebalans 2018 oktober

Rebalans 2018 februar

Proračun 2018

Javna razprava – proračun 2018

Datum objave:23.12.2016
Začetek javne razprave:24.12.2016
Zaključek javne razprave: 22.1.2017

V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog Proračuna za leto 2018 in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte obcina.polzela@polzela.si.

Proračun 2017

Proračun 2016

Proračun 2015

Skip to content