Proračun

Proračun 2019

Proračun 2019

Proračun 2019

Javna razprava – odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2019

Datum objave: 11. 2. 2019
Začetek javne razprave: 12. 2. 2019
Zaključek javne razprave: 13. 3. 2019

V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte:obcina.polzela@polzela.si.

Proračun 2018

Proračun 2018

Zaključni račun 2017

Zaključni račun 2017

Proračun 2017

Proračun 2017

Zaključni račun 2016

Zaključni račun 2016

Proračun 2016

Proračun 2016

Zaključni račun 2015

Zaključni račun 2015

Proračun 2015

Proračun 2015