Proračun

Proračun 2019

Proračun 2019

Javna razprava – odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2019

Datum objave: 11. 2. 2019
Začetek javne razprave: 12. 2. 2019
Zaključek javne razprave: 13. 3. 2019

V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte:obcina.polzela@polzela.si.

Proračun 2018

Rebalans 2018 oktober

Rebalans 2018 februar

Proračun 2018

Javna razprava – proračun 2018

Datum objave:23.12.2016
Začetek javne razprave:24.12.2016
Zaključek javne razprave: 22.1.2017

V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog Proračuna za leto 2018 in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte obcina.polzela@polzela.si.

ZAKLJUČNI RAČUN 2017

PRORAČUN 2017

SPREMEMBA REBALANSA 2017

REBALANS 2017

PRORAČUN 2017

JAVNA RAZPRAVA – PRORAČUN 2017

Datum objave:23.12.2016
Začetek javne razprave:24.12.2016
Zaključek javne razprave: 22.1.2017

V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog Proračuna za leto 2017 in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte obcina.polzela@polzela.si.

ZAKLJUČNI RAČUN 2016

ZAKLJUČNI RAČUN 2016

PRORAČUN 2016

REBALANS 2016

(od 25.11.2015 do 14.12.2015)

PRORAČUN 2016