Zaščita in reševanje

Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti. Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

Poveljnik CZ Občine Polzela:

IGOR PUNGARTNIK, Malteška cesta 60, 3313 Polzela
E-pošta: igor.pungartnik1@siol.net
Telefon: 041 508 860

Namestnik poveljnika CZ Občine Polzela:

IVAN KOTNIK, Založe 209, 3313 Polzela
E-pošta: kotnik.ivan@siol.net
Telefon:  041 783 225

Štab CZ Občine Polzela:

  • LADISLAV KOŠEC, Brinska cesta 4, 3313 Polzela
  • LIDIJA KRK, Andraž nad Polzelo 162, 3313 Polzela
  • SLAVKO JERNEJŠEK, Topovlje 23a, 3314 Braslovče
  • DUŠAN PUNGARTNIK, Krožna pot 18, 3313 Polzela
  • KLAUDIO PFEIFER, Ločiška cesta 14, 3313 Polzela
  • ALENKA KOČEVAR, Na zalenici 6, 3311 Šempeter
  • MAJCA GREGORC, Breška cesta 46, 3313 Polzela

Načrti in zaščite reševanja v občini Polzela

Gasilska društva

Prostovoljno gasilsko društvo Polzela
Kontakt: Ivi Kotnik, Velenjska cesta 2, 3313 Polzela
Telefon: 041 783 225
E-pošta:gasilcipolzela3@gmail.com
Spletno mesto: http://www.gasilecsem.si/o_drustvu.php?idd=13

Prostovoljno gasilsko društvo Ločica ob Savinji
Kontakt: Klemen Cvirn, Založe 307, 3313 Polzela
Telefon: 041 923 402
E-pošta:klemen.cvirn@gmail.com
Spletno mesto: http://www.gasilecsem.si/o_drustvu.php?idd=536

Prostovoljno gasilsko društvo Andraž
Kontakt: David Zabukovnik, Andraž nad Polzelo 25, 3313 Polzela
Telefon:041-783-737
E-pošta:david.zabukovnik@telemach.net

Skip to content