Zaščita in reševanje

Občinski program varnosti

Občinski program varnosti Občine Polzela je temeljni, izhodiščni in strateški dokument trajne narave, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine. Sprejel ga je Občinski svet Občine Polzela na 4. seji dne, 2. 2. 2011.

Občinski program varnosti

JAVNA PREDSTAVITEV – Občinski načrt ZIR ob jedrski ali radiološki nesreči

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (UL RS, št. 24/2012 in 78/16 )
Polzela predstavlja PREDLOG NOVELIRANEGA OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI, verzija 2.0.

Datum objave: 25. 10. 2017
Začetek javne predstavitve: 25. 10. 2017
Zaključek javne predstavitve: 24. 11. 2017
V času 30 dnevne javne predstavitve lahko zainteresirani podate pripombe in predloge ter jih pošljete na elektronski naslov jasna.gregorc@polzela.si.