Župan

Župan Občine Polzela je Jože Kužnik, in sicer od 29. 3. 2012.

Rodil se je 6. 3. 1973 v Celju. Osnovno šolo je obiskoval na Polzeli, srednjo elektrotehniško pa v Velenju. Študiral je na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 diplomiral z diplomsko nalogo s področja mednarodne menjave blaga in storitev ter pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa. Še isto leto se je zaposlil v Pošti Slovenije, kjer je opravljal različna dela na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. Aktivno govori angleški in srbohrvaški jezik. Ves čas skrbi za svoj osebnostni in strokovni razvoj, predvsem na področju cestnega prometa in logistike. Veliko pozornosti posveča poslovni odličnosti. Je zagovornik odprte komunikacije in ima velik občutek za ljudi.

Z družino živi v hiši v Andražu nad Polzelo. Zaveda se, da je prosti čas vse bolj redka in zato dragocena dobrina, zato ga večinoma preživlja z družino v sozvočju z naravo, saj daje velik pomen naravi prijaznemu sobivanju. Nekaj prostega časa porabi tudi za zborovsko petje, branje, tek, kolesarjenje, planinarjenje in smučanje. Spodbuja bogato društveno dogajanje – tudi kot aktiven član dveh društev.

Župan Občine Polzela Jože Kužnik bo prebral sleherno vaše elektronsko sporočilo. Pišete mu lahko na naslov joze.kuznik@polzela.si. Če se želite z njim pogovoriti, lahko termin rezervirate na telefonski številki 03/703 32 00.

Župan Jože Kužnik ni član nobene politične stranke, saj želi delovati politično neodvisno v dobrobit vseh občank in občanov Občine Polzela.

 

Skip to content