Župan

Jože Kužnik, župan Občine Polzela

Župan Občine Polzela je Jože Kužnik, in sicer od 29. 3. 2012.

Rodil se je 6. 3. 1973 v Celju. Osnovno šolo je obiskoval na Polzeli, srednjo elektrotehniško pa v Velenju. Študiral je na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portoržu, kjer je leta 1998 diplomiral z diplomsko nalogo s področja mednarodne menjave blaga in storitev ter pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa. Še isto leto se je zaposlil v Pošti Slovenije, kjer je opravljal različna dela na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih ter tako pridobil precej tovrstnih delovnih izkušenj. Aktivno govori angleški in srbohrvaški jezik. Tudi delo s strankami mu je dobro poznano. Ves čas skrbi za svoj osebnostni in strokovni razvoj. Veliko pozornosti posveča poslovni odličnosti. Je zagovornik odprte komunikacije in ima velik občutek za ljudi.

Z družino stanuje v hiši v Andražu nad Polzelo. Zaveda se, da je prosti čas vse bolj redka in zato dragocena dobrina, zato ga večinoma preživlja z družino v sozvočju z naravo, saj daje velik pomen naravi prijaznemu sobivanju. Nekaj prostega časa porabi tudi za zborovsko petje, branje, kolesarjenje, planinarjenje in smučanje. Spodbuja bogato društveno dogajanje – tudi kot aktiven član dveh društev.

Župan Občine Polzela Jože Kužnik bo prebral sleherno vaše elektronsko sporočilo. Pišete mu lahko na naslov joze.kuznik@polzela.si. Če se želite z njim pogovoriti, lahko termin rezervirate na telefonski številki 03/703 32 00.

Župan Jože Kužnik ni član nobene politične stranke, saj želi delovati politično neodvisno v dobrobit vseh občank in občanov Občine Polzela.

 

Županov koledar

Skip to content