Omejitve poslovanja

Seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja Občine Polzela na podlagi 35. člena ZIntPK

Naziv subjekta Matična / MID št. Davčna št. Sedež
1 Kmetijsko gospodarstvo MID 100294451 Dobrič 24, 3313 Polzela
2 Kmetijsko gospodarstvo MID 100477510 Ločica ob Savinji 4, 3313 Polzela
3 AGRO Turnšek d. o. o. 2221659000 12086983 Založe 24, 3313 Polzela
4 AVTOHIŠA KOS, prodaja in servis vozil, d.o.o. 2245205000 38456753 Ločiška cesta 10, 3313 Polzela
5 BILAB, storitve informatike in poslovna inteligenca d.o.o. 2352761000 69372748 Založe 20, 3313 Polzela
6 CRI CELJE rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o. 5057108000 58936467 Oblakova ulica 34, 3000 Celje
7 VBH Trgovina d.o.o. 5808367000 34114688 Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka
8 Izobraževanje, Dragica Sternad Pražnikar s.p. 6991823000 21692866 Savinjska cesta 51, 3313 Polzela
9 KU-MA Servis, Servis strojev in naprav, montaža pohištva, Marko Kužnik s. p. 3702120000 76739007 Andraž nad Polzelo 221, 3313 Polzela
Skip to content