Grb in zastava

Grb nakazuje zgodovinsko obdobje malteškega viteškega reda, saj mu glavno oblikovno zasnovo daje križ kot simbol Maltežanov in izklesani antični lev iz pohorskega marmorja, ki stoji ob vhodu gradu Komenda. Lev prestavlja simbol viteštva, oblasti in moči. Upodobljen je na deljenem ščitu poznogotskega stila in je sanitske oblike.

Zastava je rdeče barve z belim malteškim križem na prvem delu polja in belo progo v sredini preostalega dela zastave. Zastava je pravokotne oblike, razmerje njene višine proti dolžini je 1:2,5, tako da ima njena ruta namišljeno vertikalno delitev na dva po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela, od katerih je prvi del kvadratne oblike, njen drugi, preostali del pa je pravokoten. Na prvem rdečem kvadratu rute je upodobljen bel malteški križ, katerega velikost mora biti v mejah med osmimi in devetimi desetinami višine zastavine rute. Drugi del zastavine rute je horizontalno tretjinsko deljen na enako rdečo in belo barvo, kot sta v prvem delu, tako da na sredini srednjega belega polja leži drugi atribut iz grba, črna podoba ležečega leva.

Uporaba grba in zastave je določena v Odloku o grbu in zastavi Občine Polzela (Uradni list RS št. 72/1999)

Skip to content