Občinski praznik in nagrajenci

Praznik Občine Polzela je 2. oktober, v spomin na Polzelane, ki so bili na ta dan leta 1942 ustreljeni kot talci v Mariboru.

Častni občan Občine Polzela

NEŽA MAURER, 1999
JOŽE KOVAČEC, 2001
DARINKA PAVLETIČ LORENČAK, 2010
STANKO NOVAK, 2011
JANEZ CUKJATI, 2014
KONRAD BRUNŠEK, 2015
NIKO KAČ, 2018

Grb Občine Polzela

STANKO NOVAK, 1999
SERDONER IVO, 2000
MEŠIČ ANTON, 2001
SLAVKO LENIČ, 2002
MARINA TOMIČ, 2003
MPZ OLJKA, 2006
DAT CON d. o. o., 2007
VALERIJA PUKL, 2008
KONRAD BRUNŠEK, 2009
KUD POLZELA, 2009
MIJA NOVAK, 2010
NIKO KAČ, 2011
IVAN KOTNIK, 2011
LJUBO ŽNIDAR, 2012
DRUŠTVO UPOKOJENCEV POLZELA, 2012
OLGA HOČEVAR, 2013
Dr. JOŽEF KORBER, 2014
JAKA JERŠIČ, 2014
JOŽE VREČKO, 2015
ERNEST OBRMAYER, 2015
GERTRUDA TERČAK, 2016
SIMON OGRAJENŠEK, 2016
VILIJEM PIŽORN, 2017
LADISLAV KOŠEC, 2018
DAVID KRK, 2019
MARJANA ŠMAJS, 2019

Plaketa Občine Polzela

MAROVT MARINKA, 1999
KK SAVINJSKI HOPSI, 1999
PGD ANDRAŽ, 1999
SIMON OGRAJENŠEK, 2000
PGD LOČICA OB SAVINJI, 2000
ORG. ODBOR DRUŽINA POJE (Konrad Brunšek, Srečko Pižorn, Anton Mešič, Slavko Pižorn), 2000
DOM UPOKOJENCEV POLZELA, 2001
ŠTORMAN STANKO, 2001
STROJANŠEK CVETKA, 2001
KOŠEC LADO, 2002
LADISLAVA ZUPANC, 2002
ZŠAM SAVINJSKE DOLINE, 2002
BOGOMIR BATIČ, 2003
JOŽE VREČKO, 2003
PGD ANDRAŽ – MLADINKE, 2003
MARINKA POVŠE, 2004
DANICA ANTLOGA, 2004
MRAMOR IVAN, 2004
JOŽE KRK, 2005
NANIKA CVIKL, 2005
MARICA KOTNIK, 2005
MARTIN STEINER, 2006
DRUŽINA ČREMOŽNIK, LIKEB IN SATLER, 2006
LOVSKA DRUŽINA POLZELA, 2006
ANGELA KOŠMRLJ, 2006
VILI PIŽORN, 2007
VILI ERJAVEC, 2007
STANKO PODBREGAR, 2007
JAKA JERŠIČ in Gledališka skupina KUD Polzela, 2008
Vokalni kvintet LASTOVKA, 2008
Dr. JANEZ CUKJATI, 2008
ZABUKOVNIK PETER, 2008
PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2009
ALENKA ŽNIDAR, 2009
GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO POLZELA, 2009
AVGUST PALIR, 2009
ROK HRŽENJAK, 2010
ŠD SAVINJA 2000, 2010
MARTINA OGRAJENŠEK, 2010
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ANDRAŽ, 2010
VINKO ZABUKOVNIK, 2011
ŽUPNIJSKA KARITAS POLZELA, 2011
DEJAN GLAVNIK, 2011
BOJANA MAZIL ŠOLINC, 2012
MILENA BLAGOTINŠEK, 2012
SLAVKO PIŽORN, 2012
MILAN PEČNIK, 2012
Mentorice interesne dejavnosti »PLANINARJENJE«,
TANJA SADNIK, MIJA BASTL , IRENA RAMŠAK, MARTINA OGRAJENŠEK,2012
DAVID KRK, 2013
ZLATKO HRIBERNIK, 2013
FRANJO JELEN, 2013
EVA LENKO, 2014
FRANC URATNIK, 2014
ANTON SATLER, 2014
TADEJ ZUPAN, 2015
SREČKO RAJH, 2015
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PUSTI GRAD ŠOŠTANJ, 2015
LOVSKA DRUŽINA POLZELA, 2016
KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŽ, 2016
IGOR VRDEV, 2017
ALEKSANDER KOLER, 2017
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO MOZAIK GENERACIJ, 2017
ANTON BRUNŠEK, 2018
EDVARD JUG, 2018
ANTON BLAGOTINŠEK, 2018
FERDINAND GLAVNIK, 2019
TATJANA VRBNJAK, 2019
IDA JEVŠNIK, 2019

Priznanje “Inovator”

BLAŽ BREZOVNIK, 2013
DOMEN PLASKAN, 2014
JOŽE KOČEVAR, 2014
JOŽE KOČEVAR ml. , 2014
prof.dr. MATEJ PODBREGAR, dr. med. , 2015

Priznanje župana

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE POLZELA, 2015
DRUŽINE ČREMOŽNIK IN LIKEB in DRUŽINI DANIJA IN ALOJZA SATLERJA, 2015
NANIKA CVIKL, 2016
MLADINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2016
MLADINKE PGD ANDRAŽ NAD POLZELO, 2017
MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC, 2017
TONE TAVČER , 2017
ALENKA ŽNIDAR, 2018
VOKALNA SKUPINA LASTOVKA, 2018
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC, 2018
ŠPORTNO DRUŠTVO ANDRAŽ, 2018
GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC, 2018
ŠTEFKA CEJHEN, 2019
PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2019
VAŠKI GODCI IZ ANDRAŽA NAD POLZELO, 2019
ANTON POLER, 2019
DESETINA MLADINK PGD ANDRAŽ NAD POLZELO, 2019
FRANC BLAGOTINŠEK, 2019

Prešernov cekin

KAJA BLAGOTINŠEK, 2013
za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem delu.
BOJAN PLEVČAK, 2014
za ustvarjalnost na kulturno – športnem področju
IRENA PEVNIK, 2015
za življenjsko delo na kulturnem področju.
MARKO SLOKAR, 2016
za izjemne dosežke na kulturnem področju.
VLADO MARJETIČ, 2017
za 50 let neprekinjenega delovanja na področju amaterskega gledališča.
JULIJ PAČNIK, 2018
za dolgoletno delo na področju kulture
JANKO GERMADNIK, 2019
za avtorstvo knjige OBČINA SMO LJUDJE – 20 LET OBČINE POLZELA
MIJA NOVAK, 2020
za izjemen doprinos k razvoju in ugledu Občine Polzela na kulturnem področju

Občinski praznik 2019 – Slavnostna akademija

2. oktober je dan, ko praznujemo vsi občani Občine Polzela. V sklopu praznovanja občinskega praznika je na predvečer potekala tudi Slavnostna akademija Občine Polzela, katera letos praznuje že 21 samostojnih let in s ponosom lahko rečemo, da je v naši občini resnično lepo. Malo je tako razvitih občin, kjer  se na leto več ljudi priseli kot odseli, kar nam je lahko v velik ponos, za spodbudo in lep dokaz, da znamo delati v dobrobit svojega domačega kraja.

Praznična prireditev, ki je letos potekala v obnovljeni Športni dvorani na Polzeli se je pričela s prihodom praporščakov društev in organizacij, ki jim je poveljeval Ladislav Košec ob spremljavi orkestra KGD Cecilija. Prireditev je povezovala Rosvita Pesek. Po državni himni, ki jo je odpela skupina IL divji je zbrane nagovoril župan Občine Polzela, Jože Kužnik. Posebej je izpostavil vse večje projekte in investicije, ki so bile uspešno realizirane in na tem mestu izrekel zahvalo za podporo občinskemu svetu, odborom in komisijam občinskega sveta, nadzornemu odboru, krajevnim odborom, občinskim sodelavcem, in društvom v občini. Da je občina postala turistično bolj prepoznavna z novim promocijskim filmom Polzela, mesto na podeželju, je tudi dokaz kako atraktivna in dinamična občina smo.

Vrhunec dogodka je nedvomno bila podelitev občinskih priznanj najzaslužnejšim. Vsakoletno praznovanje občinskega praznika je lepa priložnost, da se javno in slovesno spomnimo tistih, ki še posebej izstopajo s svojim delom, zgledom in dosežki.

  • GRB Občine Polzela je prejel David Krk, za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva v Občini Polzela ter aktivno delovanje na športnem, kulturnem, okoljskem in političnem področju, kar je za Občino Polzela izjemnega pomena.
  • GRB Občine Polzela je prejela Marjana Šmajs, za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju socialnega varstva v Občini Polzela, kar je za Občino Polzela izjemnega pomena.
  • PLAKETO Občine Polzela je prejel Ferdinand Glavnik, za večletno udeležbo in sodelovanje pri različnih prostovoljnih aktivnostih v Hortikulturnem društvu, Planinskem društvu Polzela, Kulturno glasbenem društvu Cecilija in Župnijski Karitas Polzela.
  • PLAKETO Občine Polzela je bila podeljena tudi Tajani Vrbnjak, za aktivno ter nesebično sodelovanje pri različnih človekoljubnih prostovoljnih aktivnostih v Občini Polzela.
  • PLAKETO Občine Polzela je prejela tudi Ida Jevšnik, za večletno aktivno in predano delo na likovnem področju ter za pobudo in idejno zasnovo koruzne punčke, ki je postala protokolarno darilo Občine Polzela.
  • ŽUPANOVA PRIZNANJA so prejeli: Štefka Cajhen,  za vestno urejeno zbirko starega kmečkega orodja na kozolcu, ki so pomemben del kulturne dediščine, Gasilska desetina mladink  PGD Andraž, za udeležbo na 22. mladinski gasilski olimpijadi v švicarskem mestu MartignyPlaninsko društvo Polzela ob 60 letnici delovanja, Anton Poler, za odlično sodelovanje z Gobarsko-mikološkim društvom Polzela ter posredovanje znanja o gobah nanje, Vaški godci iz Andraža, za 20 let aktivnega delovanja in izvajanja domače-ljudske in slovenske pesmi in Franc Blagotinšek, za dolgoletno vestno in nesebično skrb za Dobriško posestvo Župrl.

Poleg nagrajencev so praznovanje s svojim obiskom počastili: poslanca v Državnem zboru Lidija Ivanuša in Aleksander Reberšek, župani sosednih občin, predstavniki javnih zavodov in institucij, častni občani: Stanko Novak, Jože Kovačec, Konrad Brunšek in Niko Kač, zagotovo pa je bila v mislih z nami tudi častna občanka Neža Maurer.

Slovesnost smo zaključili z družabnim srečanjem, nazdravljanjem in ob kulinaričnih dobrotah, za katere je poskrbel Malteški hram. Manjkalo pa ni niti izrečenih čestitk in pohval vsem letošnjim nagrajencem. Večer so popestrili tudi harmonikarji Spopad harmonik in domači Vaški godci iz Andraža nad Polzelo, ki so poskrbeli, da je vzdušje zares bilo domače in prešerno.

Lidija Praprotnik