Občinski praznik in nagrajenci

Praznik Občine Polzela je 2. oktober, v spomin na Polzeljane, ki so bili na ta dan leta 1942 ustreljeni kot talci v Mariboru.

Častni občan Občine Polzela

NEŽA MAURER, 1999
JOŽE KOVAČEC, 2001
DARINKA PAVLETIČ LORENČAK, 2010
STANKO NOVAK, 2011
JANEZ CUKJATI, 2014
KONRAD BRUNŠEK, 2015
NIKO KAČ, 2018
ERNEST OBERMAYER, 2020
OLGA HOČEVAR, 2021
ANTON MEŠIČ, 2022

Grb Občine Polzela

STANKO NOVAK, 1999
SERDONER IVO, 2000
MEŠIČ ANTON, 2001
SLAVKO LENIČ, 2002
MARINA TOMIČ, 2003
MPZ OLJKA, 2006
DAT CON d. o. o., 2007
VALERIJA PUKL, 2008
KONRAD BRUNŠEK, 2009
KUD POLZELA, 2009
MIJA NOVAK, 2010
NIKO KAČ, 2011
IVAN KOTNIK, 2011
LJUBO ŽNIDAR, 2012
DRUŠTVO UPOKOJENCEV POLZELA, 2012
OLGA HOČEVAR, 2013
Dr. JOŽEF KORBER, 2014
JAKA JERŠIČ, 2014
JOŽE VREČKO, 2015
ERNEST OBRMAYER, 2015
GERTRUDA TERČAK, 2016
SIMON OGRAJENŠEK, 2016
VILIJEM PIŽORN, 2017
LADISLAV KOŠEC, 2018
DAVID KRK, 2019
MARJANA ŠMAJS, 2019
JOŽE KRK, 2020
IGOR PUNGARTNIK, 2020
MIRKO MEH, 2021
MEDOBČINSKO DRUŠTVO MOZAIK GENERACIJ, 2022
RUDOLF JAZBEC, 2022
VLASTA MRHAR MATJAŽ, 2023
MARKO SLOKAR, 2023

Plaketa Občine Polzela

MAROVT MARINKA, 1999
KK SAVINJSKI HOPSI, 1999
PGD ANDRAŽ, 1999
SIMON OGRAJENŠEK, 2000
PGD LOČICA OB SAVINJI, 2000
ORG. ODBOR DRUŽINA POJE (Konrad Brunšek, Srečko Pižorn, Anton Mešič, Slavko Pižorn), 2000
DOM UPOKOJENCEV POLZELA, 2001
ŠTORMAN STANKO, 2001
STROJANŠEK CVETKA, 2001
KOŠEC LADO, 2002
LADISLAVA ZUPANC, 2002
ZŠAM SAVINJSKE DOLINE, 2002
BOGOMIR BATIČ, 2003
JOŽE VREČKO, 2003
PGD ANDRAŽ – MLADINKE, 2003
MARINKA POVŠE, 2004
DANICA ANTLOGA, 2004
MRAMOR IVAN, 2004
JOŽE KRK, 2005
NANIKA CVIKL, 2005
MARICA KOTNIK, 2005
MARTIN STEINER, 2006
DRUŽINA ČREMOŽNIK, LIKEB IN SATLER, 2006
LOVSKA DRUŽINA POLZELA, 2006
ANGELA KOŠMRLJ, 2006
VILI PIŽORN, 2007
VILI ERJAVEC, 2007
STANKO PODBREGAR, 2007
JAKA JERŠIČ in Gledališka skupina KUD Polzela, 2008
Vokalni kvintet LASTOVKA, 2008
Dr. JANEZ CUKJATI, 2008
ZABUKOVNIK PETER, 2008
PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2009
ALENKA ŽNIDAR, 2009
GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO POLZELA, 2009
AVGUST PALIR, 2009
ROK HRŽENJAK, 2010
ŠD SAVINJA 2000, 2010
MARTINA OGRAJENŠEK, 2010
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ANDRAŽ, 2010
VINKO ZABUKOVNIK, 2011
ŽUPNIJSKA KARITAS POLZELA, 2011
DEJAN GLAVNIK, 2011
BOJANA MAZIL ŠOLINC, 2012
MILENA BLAGOTINŠEK, 2012
SLAVKO PIŽORN, 2012
MILAN PEČNIK, 2012
Mentorice interesne dejavnosti »PLANINARJENJE«,
TANJA SADNIK, MIJA BASTL , IRENA RAMŠAK, MARTINA OGRAJENŠEK,2012
DAVID KRK, 2013
ZLATKO HRIBERNIK, 2013
FRANJO JELEN, 2013
EVA LENKO, 2014
FRANC URATNIK, 2014
ANTON SATLER, 2014
TADEJ ZUPAN, 2015
SREČKO RAJH, 2015
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PUSTI GRAD ŠOŠTANJ, 2015
LOVSKA DRUŽINA POLZELA, 2016
KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŽ, 2016
IGOR VRDEV, 2017
ALEKSANDER KOLER, 2017
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO MOZAIK GENERACIJ, 2017
ANTON BRUNŠEK, 2018
EDVARD JUG, 2018
ANTON BLAGOTINŠEK, 2018
FERDINAND GLAVNIK, 2019
TATJANA VRBNJAK, 2019
IDA JEVŠNIK, 2019
JADRALNO DRUŠTVO MALTEZER, 2020
VERA OŽIR, 2020
SERVACIJ PIŽORN, 2020
IVAN KAPITLER, 2021
DAVID ZABUKOVNIK, 2021
SERGEJ ZABUKOVNIK, 2021
TOMAŽ CVIKL, 2022
ROK BASTL, 2022
IZTOK DROBEŽ, 2022
BETI MLAKAR, 2023
EMILIJAN ZABUKOVNIK, 2023

Priznanje “Inovator”

BLAŽ BREZOVNIK, 2013
DOMEN PLASKAN, 2014
JOŽE KOČEVAR, 2014
JOŽE KOČEVAR ml. , 2014
prof.dr. MATEJ PODBREGAR, dr. med. , 2015

Priznanje župana

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE POLZELA, 2015
DRUŽINE ČREMOŽNIK IN LIKEB in DRUŽINI DANIJA IN ALOJZA SATLERJA, 2015
NANIKA CVIKL, 2016
MLADINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2016
MLADINKE PGD ANDRAŽ NAD POLZELO, 2017
MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC, 2017
TONE TAVČER , 2017
ALENKA ŽNIDAR, 2018
VOKALNA SKUPINA LASTOVKA, 2018
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC, 2018
ŠPORTNO DRUŠTVO ANDRAŽ, 2018
GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC, 2018
ŠTEFKA CEJHEN, 2019
PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2019
VAŠKI GODCI IZ ANDRAŽA NAD POLZELO, 2019
ANTON POLER, 2019
DESETINA MLADINK PGD ANDRAŽ NAD POLZELO, 2019
FRANC BLAGOTINŠEK, 2019
MARKO CIZEJ, 2020
DEJAN GLAVNIK, 2020
ALOJZ IHAN, 2020
MOJCA GREGORC, 2021
KARITAS POLZELA, 2021
KGD CECILIJA, 2021
MOJCA KOROŠEC, 2021
MLADINSKA SEKCIJA KULTURNEGA DRUŠTVA ANDRAŽ, 2022
DARKO HLUPIČ, 2022
MIRKO JEGRIŠNIK, 2022
DRAGO JAMNIKAR, 2023
BORIS TURK, 2023
CIVILNA ZAŠČITA POLZELA, 2023
PGD ANDRAŽ NAD POLZELO, 2023
PGD POLZELA, 2023
PGD LOČICA OB SAVINJI, 2023
RDEČI KRIŽ POLZELA, 2023
ŽUPNIJSKA KARITAS POLZELA, 2023

Prešernov cekin

KAJA BLAGOTINŠEK, 2013
za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem delu.
BOJAN PLEVČAK, 2014
za ustvarjalnost na kulturno – športnem področju.
IRENA PEVNIK, 2015
za življenjsko delo na kulturnem področju.
MARKO SLOKAR, 2016
za izjemne dosežke na kulturnem področju.
VLADO MARJETIČ, 2017
za 50 let neprekinjenega delovanja na področju amaterskega gledališča.
JULIJ PAČNIK, 2018
za dolgoletno delo na področju kulture.
JANKO GERMADNIK, 2019
za avtorstvo knjige OBČINA SMO LJUDJE – 20 LET OBČINE POLZELA
MIJA NOVAK, 2020
za izjemen doprinos k razvoju in ugledu Občine Polzela na kulturnem področju.
BLAŽ PODPEČAN, 2021
za izid knjige GOVORICA TIŠINE, kar predstavlja izjemen doprinos k ohranjanju zgodovinskih dejstev.
JOLANDA ŽELEZNIK, 2022
za izjemen prispevek k ugledu in razvoju Občine Polzela na kulturnem področju.
GAŠPER SMISL, 2023
za izjemen doprinos h glasbenemu ustvarjanju v Občini Polzela.
IVAN FLORJANC, 2024
za izjemen prispevek k ugledu in razvoju Občine Polzela na kulturnem in glasbenem področju

Arhiv slavnostnih akademij Občine Polzela

Skip to content