Občinski praznik in nagrajenci

Praznik Občine Polzela je 2. oktober, v spomin na Polzelane, ki so bili na ta dan leta 1942 ustreljeni kot talci v Mariboru.

Častni občan Občine Polzela

NEŽA MAURER, 1999
JOŽE KOVAČEC, 2001
DARINKA PAVLETIČ LORENČAK, 2010
STANKO NOVAK, 2011
JANEZ CUKJATI, 2014
KONRAD BRUNŠEK, 2015
NIKO KAČ, 2018
ERNEST OBERMAYER, 2020

Grb Občine Polzela

STANKO NOVAK, 1999
SERDONER IVO, 2000
MEŠIČ ANTON, 2001
SLAVKO LENIČ, 2002
MARINA TOMIČ, 2003
MPZ OLJKA, 2006
DAT CON d. o. o., 2007
VALERIJA PUKL, 2008
KONRAD BRUNŠEK, 2009
KUD POLZELA, 2009
MIJA NOVAK, 2010
NIKO KAČ, 2011
IVAN KOTNIK, 2011
LJUBO ŽNIDAR, 2012
DRUŠTVO UPOKOJENCEV POLZELA, 2012
OLGA HOČEVAR, 2013
Dr. JOŽEF KORBER, 2014
JAKA JERŠIČ, 2014
JOŽE VREČKO, 2015
ERNEST OBRMAYER, 2015
GERTRUDA TERČAK, 2016
SIMON OGRAJENŠEK, 2016
VILIJEM PIŽORN, 2017
LADISLAV KOŠEC, 2018
DAVID KRK, 2019
MARJANA ŠMAJS, 2019
JOŽE KRK, 2020
IGOR PUNGARTNIK, 2020

Plaketa Občine Polzela

MAROVT MARINKA, 1999
KK SAVINJSKI HOPSI, 1999
PGD ANDRAŽ, 1999
SIMON OGRAJENŠEK, 2000
PGD LOČICA OB SAVINJI, 2000
ORG. ODBOR DRUŽINA POJE (Konrad Brunšek, Srečko Pižorn, Anton Mešič, Slavko Pižorn), 2000
DOM UPOKOJENCEV POLZELA, 2001
ŠTORMAN STANKO, 2001
STROJANŠEK CVETKA, 2001
KOŠEC LADO, 2002
LADISLAVA ZUPANC, 2002
ZŠAM SAVINJSKE DOLINE, 2002
BOGOMIR BATIČ, 2003
JOŽE VREČKO, 2003
PGD ANDRAŽ – MLADINKE, 2003
MARINKA POVŠE, 2004
DANICA ANTLOGA, 2004
MRAMOR IVAN, 2004
JOŽE KRK, 2005
NANIKA CVIKL, 2005
MARICA KOTNIK, 2005
MARTIN STEINER, 2006
DRUŽINA ČREMOŽNIK, LIKEB IN SATLER, 2006
LOVSKA DRUŽINA POLZELA, 2006
ANGELA KOŠMRLJ, 2006
VILI PIŽORN, 2007
VILI ERJAVEC, 2007
STANKO PODBREGAR, 2007
JAKA JERŠIČ in Gledališka skupina KUD Polzela, 2008
Vokalni kvintet LASTOVKA, 2008
Dr. JANEZ CUKJATI, 2008
ZABUKOVNIK PETER, 2008
PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2009
ALENKA ŽNIDAR, 2009
GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO POLZELA, 2009
AVGUST PALIR, 2009
ROK HRŽENJAK, 2010
ŠD SAVINJA 2000, 2010
MARTINA OGRAJENŠEK, 2010
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ANDRAŽ, 2010
VINKO ZABUKOVNIK, 2011
ŽUPNIJSKA KARITAS POLZELA, 2011
DEJAN GLAVNIK, 2011
BOJANA MAZIL ŠOLINC, 2012
MILENA BLAGOTINŠEK, 2012
SLAVKO PIŽORN, 2012
MILAN PEČNIK, 2012
Mentorice interesne dejavnosti »PLANINARJENJE«,
TANJA SADNIK, MIJA BASTL , IRENA RAMŠAK, MARTINA OGRAJENŠEK,2012
DAVID KRK, 2013
ZLATKO HRIBERNIK, 2013
FRANJO JELEN, 2013
EVA LENKO, 2014
FRANC URATNIK, 2014
ANTON SATLER, 2014
TADEJ ZUPAN, 2015
SREČKO RAJH, 2015
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PUSTI GRAD ŠOŠTANJ, 2015
LOVSKA DRUŽINA POLZELA, 2016
KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŽ, 2016
IGOR VRDEV, 2017
ALEKSANDER KOLER, 2017
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO MOZAIK GENERACIJ, 2017
ANTON BRUNŠEK, 2018
EDVARD JUG, 2018
ANTON BLAGOTINŠEK, 2018
FERDINAND GLAVNIK, 2019
TATJANA VRBNJAK, 2019
IDA JEVŠNIK, 2019
JADRALNO DRUŠTVO MALTEZER, 2020
VERA OŽIR, 2020
SERVACIJ PIŽORN, 2020

Priznanje “Inovator”

BLAŽ BREZOVNIK, 2013
DOMEN PLASKAN, 2014
JOŽE KOČEVAR, 2014
JOŽE KOČEVAR ml. , 2014
prof.dr. MATEJ PODBREGAR, dr. med. , 2015

Priznanje župana

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE POLZELA, 2015
DRUŽINE ČREMOŽNIK IN LIKEB in DRUŽINI DANIJA IN ALOJZA SATLERJA, 2015
NANIKA CVIKL, 2016
MLADINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2016
MLADINKE PGD ANDRAŽ NAD POLZELO, 2017
MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC, 2017
TONE TAVČER , 2017
ALENKA ŽNIDAR, 2018
VOKALNA SKUPINA LASTOVKA, 2018
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC, 2018
ŠPORTNO DRUŠTVO ANDRAŽ, 2018
GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC, 2018
ŠTEFKA CEJHEN, 2019
PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2019
VAŠKI GODCI IZ ANDRAŽA NAD POLZELO, 2019
ANTON POLER, 2019
DESETINA MLADINK PGD ANDRAŽ NAD POLZELO, 2019
FRANC BLAGOTINŠEK, 2019
MARKO CIZEJ, 2020
DEJAN GLAVNIK, 2020
ALOJZ IHAN, 2020

Prešernov cekin

KAJA BLAGOTINŠEK, 2013
za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem delu.
BOJAN PLEVČAK, 2014
za ustvarjalnost na kulturno – športnem področju
IRENA PEVNIK, 2015
za življenjsko delo na kulturnem področju.
MARKO SLOKAR, 2016
za izjemne dosežke na kulturnem področju.
VLADO MARJETIČ, 2017
za 50 let neprekinjenega delovanja na področju amaterskega gledališča.
JULIJ PAČNIK, 2018
za dolgoletno delo na področju kulture
JANKO GERMADNIK, 2019
za avtorstvo knjige OBČINA SMO LJUDJE – 20 LET OBČINE POLZELA
MIJA NOVAK, 2020
za izjemen doprinos k razvoju in ugledu Občine Polzela na kulturnem področju
BLAŽ PODPEČAN, 2021
za izid knjige GOVORICA TIŠINE, kar predstavlja izjemen doprinos k ohranjanju zgodovinskih dejstev.

Občinski praznik 2020 – Slavnostna akademija

Občina Polzela praznuje svoj praznik 2. oktobra. Na akademiji, ki je bila na predvečer praznika prilagojena razmeram, ki jih kroji koronavirus, je bilo kljub vsemu svečano.
Slavnostni govornik je bil župan Jože Kužnik. Povedal je, kaj vse je bilo narejenega od zadnjega občinskega praznika, predstavil pa je tudi načrte za leto, ki je pred nami. Čeprav je koronavirus zelo posegel na vsa področja, je bilo narejenega veliko. Občina Polzela je obnovila kar nekaj kilometrov lokalnih cest, uredila je igrišče za nogomet z umetno travo v Športnem centru Polzela ter okolico Doma krajanov v Andražu nad Polzelo. Odkupila je dotrajane objekte pri cerkvi Sv. Marjete na Polzeli ter jih porušila z namenom ureditve novih parkirnih mest in postaj za električna kolesa. Geodetska uprava je na podlagi občinske pobude začela preštevilčenje stavb, Orova vas in Dobrič že imata nove hišne številke. Obnovljen je bil vodovod na delu Cvetlične ulice ter zgrajen povezovalni vodovod med Ločico in Bregom. Uredili so javno razsvetljavo Ob progi in na Rožni cesti in začeli z izgradnjo komunalne opreme v PC Garant, ki je trenutno največji projekt. Župan je nadaljeval: »Polzelsko pokopališče je dobilo novo živo mejo, lepo smo uredili park Šenek z učno potjo in pridobili smo prostor za muzej nogavičarstva, ki bo edinstven v tem delu Evrope. Polzela se lahko pohvali s kompleksom novih stanovanj Malteški dvori. Vzpostavili smo mrežo prvih posredovalcev. Imamo dva nova defibrilatorja. Prejeli smo naziv Branju prijazna občina. Dopolnjen OPN je pri koncu. Kljub vsem birokratskim oviram bo le ta sprejet še pred koncem tega leta. In nenazadnje – ker odlično sodelujemo, se učinkovito spopadamo s koronavirusom. Zaenkrat nam kaže dobro in upam, da bo tako tudi ostalo. V tem trenutku si sposojam misel našega občana dr. Alojza Ihana in jo vsem nam polagam v srce: »Moč solidarnosti je v tem, da z zelo malimi vložki posameznika dosežemo velike učinke – če smo solidarni vsi.««

Dodal je: »Pogosto nam primanjkuje denarja, idej nikoli. Prav tako ne volje, delavnosti in vztrajnosti, zato vem, da bomo s skupnimi močmi še veliko naredili. Občani Polzele smo že velikokrat dokazali, da znamo stopiti skupaj. Zmoremo se prilagajati različnim razmeram, torej tudi tem, ki jih ustvarja novodobni virus. In nenazadnje: zmoremo in znamo biti solidarni. Vsi. Vemo, da je veriga močna le toliko, kot je močan njen najšibkejši člen.«
Bil pa je tudi kritičen: »Morda me tu in tam preseneti kakšen grob, nestrpen, tudi žaljiv odziv na socialnih omrežjih, a to sprejmem kot besedno nespretnost. Vse, ki imate kakršnekoli predloge in pripombe vabim, da nam jih naslovite na uradni elektronski naslov občine ali pa se najavite na pogovor. Smo zbiralci idej, ki pa naj bodo realne in uresničljive. Vsakomur radi prisluhnemo, a na način, ki izraža spoštovanje in strpnost.«
In zaključil: »Zdaj je čas, da se ne ustavimo ob jezi, ki se je nagrmadila, ker nam je koronavirus prekrižal mnogo načrtov, pač pa je čas, da razmišljamo, kako z njim živeti. Prepričan sem, da to sobivanje, ki nam ni niti malo ljubo, ne bo večno, zagotovo pa bo še trajalo nekaj časa. Vidim, da gre mnogim že »dobro od rok«, ker so spoznali, da se samo od sebe ne zgodi nič. Življenje nam včasih odreže kakšno vejo samo zato, da bi dojeli, da lahko letimo.«
Ko je govoril o načrtih za prihodnost, je izpostavil, da skrbno sledijo Strategiji razvoja Občine Polzela. Ta dokument je njihova strateška smernica. Zavedajo se prednosti  geografske lege, zato bodo krepili dejavnosti, ki jih bodo vrisale na zemljevid najbolj željenih, obetavnih in hitro rastočih občin. Predpogoj so vsekakor urejene ceste, zato bodo intenzivno obnavljali lokalne ceste, posebej šolski krog, in nadaljevali z aktivnostmi, da se dokončno in v celoti obnovi cesta Polzela – Velenje. Nadaljevali pa bodo tudi s pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Malteške ceste s pločnikom proti Podvinu ter Ločiške ceste s prehodom za pešce in pločnikom v t.i. stari Ločici.

Projektni dokumentaciji bodo namenili posebno pozornost, in sicer za prizidek k osnovni šoli, energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Polzela in POŠ, komunalno infrastruktura v poslovni coni Lastovka, skate park … dokumentacijo.
Telekomunikacijsko podjetje T-2 gradi trenutno prvo fazo optičnega omrežja, da bi čim več uporabnikom omogočili hitrejši dostop do svetovnega spleta. Sočasno z gradnjo omrežja pristopa Občina Polzela h gradnji pločnika v t.i. Gmajni, ki bo zagotavljal večjo varnost pešcev v prometu.
Pripravljenih  je kar nekaj projektov, s katerimi se bodo potegovali za evropska sredstva. Tukaj je zagotovo na prvem mestu nov Kulturni center KIMC Polzela. Nadaljevali bodo z rekonstrukcijo lokalnih cest, tokrat v Dobriču, z ukinjanjem železniških prehodov, z gradnjo parkirišč … V celotnem nižinskem delu občine bodo z zasebnim partnerjem uredili javno razsvetljavo. Postopek izbire zasebnika je tik pred koncem. Tudi na dobrodelnost ne bodo pozabili. Županov dobrodelni sklad ne pozna koronavirusa – tudi letos so podelili 6 štipendij.

Župan Jože Kužnik je na akademiji podelil občinska priznanja.

Županovo priznanje so prejeli:

  • Marko Cizej, in sicer za prispevek v mozaik turistične ponudbe v Občini Polzela s tradicijo gostinske ponudbe na Polzeli;
  • Dejan Glavnik za turistično ponudbo, ki jo ustvarja v idiličnem okolju Dobriča, s tem pa Občini Polzela uspešno utira pot na zemljevid butičnih destinacij, in
  • prof. dr. Alojz Ihan za izjemen prispevek k zajezovanju epidemije nalezljive bolezni COVID – 19, saj svoje znanje in izkušnje s področja klinične mikrobiologije in imunologije širi med ljudi odločno, jasno, razumljivo in odmevno.

Plakete Občine Polzela so prejeli:

  • Jadralno društvo Maltezer za deset let aktivnega delovanja, izvajanja dobrodelnih akcij in uspešno razvijanje športne dejavnosti v Občini Polzela;
  • Vera Ožir za prizadevno delo na društvenem področju ter dobrodelno in humanitarno dejavnost v Občini Polzela,
  • Servacij Pižorn za prizadevno delo na društvenem področju in področju prostovoljstva v Občini Polzela.

Podeljena sta bila tudi dva grba Občine Polzela.

  • Jože Krk, in sicer za dolgoletno, prizadevno, predano in uspešno delovanje na društvenem področju, ki zajema ohranjanje zgodovine in razvoja kraja Andraž nad Polzelo, kar je izjemno pomembno za ugled Občine Polzela,
  • Igor Pungartnik za dolgoletno, prizadevno, predano in uspešno delovanje na področju kulture in športa, kar je izjemno pomembno za ugled Občine Polzela, ter za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v času spopadanja z epidemijo nalezljive bolezni COVID – 19.

Letos je bil podeljen tudi naziv častni občan Občine Polzela.
Za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge pri vzpostavitvi lastne muzejske zbirke starih traktorjev, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju turizma, ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju ga je prejel Ernest Obermayer. V njegovem imenu je na oder stopila in se zahvalila njegova hči Andreja Obermayer Temlin.
Podelitvi odličij je sledil podpis častnih občanov v protokolarno knjigo Občine Polzela. Slavnostno akademijo, ki jo je vodila Jolanda Železnik, so sooblikovali: Godba Liboje, Mažoretna skupina Liboje in Glasbena skupina MJAV, ki jo sestavljajo Ani Frece Križanič, Maša Uranjek Frece in Jasmina Šmarčan. Pečat svečanosti so dodali praporščaki pod poveljem Roka Bastla. Čeprav je bilo zelo drugače, kot smo bili vajeni doslej, je bila akademija žlahten poklon občini in vsem občankam in občanom.
Jolanda Železnik

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content