Občinski praznik in nagrajenci

Praznik Občine Polzela je 2. oktober, v spomin na Polzelane, ki so bili na ta dan leta 1942 ustreljeni kot talci v Mariboru.

Častni občan Občine Polzela

NEŽA MAURER, 1999
JOŽE KOVAČEC, 2001
DARINKA PAVLETIČ LORENČAK, 2010
STANKO NOVAK, 2011
JANEZ CUKJATI, 2014
KONRAD BRUNŠEK, 2015
NIKO KAČ, 2018

Grb Občine Polzela

STANKO NOVAK, 1999
SERDONER IVO, 2000
MEŠIČ ANTON, 2001
SLAVKO LENIČ, 2002
MARINA TOMIČ, 2003
MPZ OLJKA, 2006
DAT CON d. o. o., 2007
VALERIJA PUKL, 2008
KONRAD BRUNŠEK, 2009
KUD POLZELA, 2009
MIJA NOVAK, 2010
NIKO KAČ, 2011
IVAN KOTNIK, 2011
LJUBO ŽNIDAR, 2012
DRUŠTVO UPOKOJENCEV POLZELA, 2012
OLGA HOČEVAR, 2013
Dr. JOŽEF KORBER, 2014
JAKA JERŠIČ, 2014
JOŽE VREČKO, 2015
ERNEST OBRMAYER, 2015
GERTRUDA TERČAK, 2016
SIMON OGRAJENŠEK, 2016
VILIJEM PIŽORN, 2017
LADISLAV KOŠEC, 2018

Plaketa Občine Polzela

MAROVT MARINKA, 1999
KK SAVINJSKI HOPSI, 1999
PGD ANDRAŽ, 1999
SIMON OGRAJENŠEK, 2000
PGD LOČICA OB SAVINJI, 2000
ORG. ODBOR DRUŽINA POJE (Konrad Brunšek, Srečko Pižorn, Anton Mešič, Slavko Pižorn), 2000
DOM UPOKOJENCEV POLZELA, 2001
ŠTORMAN STANKO, 2001
STROJANŠEK CVETKA, 2001
KOŠEC LADO, 2002
LADISLAVA ZUPANC, 2002
ZŠAM SAVINJSKE DOLINE, 2002
BOGOMIR BATIČ, 2003
JOŽE VREČKO, 2003
PGD ANDRAŽ – MLADINKE, 2003
MARINKA POVŠE, 2004
DANICA ANTLOGA, 2004
MRAMOR IVAN, 2004
JOŽE KRK, 2005
NANIKA CVIKL, 2005
MARICA KOTNIK, 2005
MARTIN STEINER, 2006
DRUŽINA ČREMOŽNIK, LIKEB IN SATLER, 2006
LOVSKA DRUŽINA POLZELA, 2006
ANGELA KOŠMRLJ, 2006
VILI PIŽORN, 2007
VILI ERJAVEC, 2007
STANKO PODBREGAR, 2007
JAKA JERŠIČ in Gledališka skupina KUD Polzela, 2008
Vokalni kvintet LASTOVKA, 2008
Dr. JANEZ CUKJATI, 2008
ZABUKOVNIK PETER, 2008
PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2009
ALENKA ŽNIDAR, 2009
GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO POLZELA, 2009
AVGUST PALIR, 2009
ROK HRŽENJAK, 2010
ŠD SAVINJA 2000, 2010
MARTINA OGRAJENŠEK, 2010
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ANDRAŽ, 2010
VINKO ZABUKOVNIK, 2011
ŽUPNIJSKA KARITAS POLZELA, 2011
DEJAN GLAVNIK, 2011
BOJANA MAZIL ŠOLINC, 2012
MILENA BLAGOTINŠEK, 2012
SLAVKO PIŽORN, 2012
MILAN PEČNIK, 2012
Mentorice interesne dejavnosti »PLANINARJENJE«,
TANJA SADNIK, MIJA BASTL , IRENA RAMŠAK, MARTINA OGRAJENŠEK,2012
DAVID KRK, 2013
ZLATKO HRIBERNIK, 2013
FRANJO JELEN, 2013
EVA LENKO, 2014
FRANC URATNIK, 2014
ANTON SATLER, 2014
TADEJ ZUPAN, 2015
SREČKO RAJH, 2015
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PUSTI GRAD ŠOŠTANJ, 2015
LOVSKA DRUŽINA POLZELA, 2016
KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŽ, 2016
IGOR VRDEV, 2017
ALEKSANDER KOLER, 2017
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO MOZAIK GENERACIJ, 2017
ANTON BRUNŠEK, 2018
EDVARD JUG, 2018
ANTON BLAGOTINŠEK, 2018

Priznanje “Inovator”

BLAŽ BREZOVNIK, 2013
DOMEN PLASKAN, 2014
JOŽE KOČEVAR, 2014
JOŽE KOČEVAR ml. , 2014
prof.dr. MATEJ PODBREGAR, dr. med. , 2015

Priznanje župana

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE POLZELA, 2015
DRUŽINE ČREMOŽNIK IN LIKEB in DRUŽINI DANIJA IN ALOJZA SATLERJA, 2015
NANIKA CVIKL, 2016
MLADINSKO DRUŠTVO POLZELA, 2016
MLADINKE PGD ANDRAŽ NAD POLZELO, 2017
MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC, 2017
TONE TAVČER , 2017
ALENKA ŽNIDAR, 2018
VOKALNA SKUPINA LASTOVKA, 2018
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC, 2018
ŠPORTNO DRUŠTVO ANDRAŽ, 2018
GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC, 2018

Prešernov cekin

KAJA BLAGOTINŠEK, 2013
za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem delu.
BOJAN PLEVČAK, 2014
za ustvarjalnost na kulturno – športnem področju
IRENA PEVNIK, 2015
za življenjsko delo na kulturnem področju.
MARKO SLOKAR, 2016
za izjemne dosežke na kulturnem področju.
VLADO MARJETIČ, 2017
za 50 let neprekinjenega delovanja na področju amaterskega gledališča.
JULIJ PAČNIK, 2018
za dolgoletno delo na področju kulture
JANKO GERMADNIK, 2019
za avtorstvo knjige OBČINA SMO LJUDJE – 20 LET OBČINE POLZELA

Slavnostna akademija 2018

OBČINA POLZELA SMO LJUDJE – ŽE 20 LET

Pred 20 leti se je začelo povsem novo obdobje. Že s krepkim korakom v mladi Sloveniji se je izrisal nov košček zgodovine Občine Polzela, ki ima v svojem grbu rdeče-beli zastavi plemenita simbola mogočnega leva in malteški križ. Naša kultura, naša bit. To nas dela velike. Zavedanje, hrepenenje, ustvarjanje, povezovanje. Če se človek odloči delati dobro in širiti dobro, mu z radostjo greš naproti. Prehojeno 20 -letno pot sta na predvečer praznika, ki ga praznujemo 2. oktobra, opisala in zarisala prvi župan Občine Polzela Ljubo Žnidar in sedanji župan Jože Kužnik.

Ko se človek razdaja, iskreno, z željo po dobrem, takrat postaja v srcu bogatejši in srečnejši. To so trenutki, ki podčrtajo življenje zato je bila osrednja nota praznovanja podelitev občinskih priznanj najzaslužnejšim.

Župan Jože Kužnik je podelil sledeča priznanja:
Priznanje ŽUPANA je prejela ALENKA ŽNIDAR za dolgoletno predano, nesebično in zavzeto vodenje Turističnega društva Občine Polzela, ki pušča dragoceno sled v Občini Polzela.
Priznanje ŽUPANA je prejela VOKALNA SKUPINA LASTOVKA za 35-letno delovanje in varovanje kulturne dediščine, negovanje ljudskih običajev in ohranitev zaščitnega znaka Polzele.
Priznanje ŽUPANA je prejelo MEDOBČINSKEMO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC za dolgoletno predano, nesebično in zavzeto vodenje Medobčinskega društva invalidov Žalec.
Priznanje ŽUPANA je prejelo ŠPORTNO DRUŠTVO ANDRAŽ za 40 let aktivnega in ustvarjalnega delovanja v Občini Polzela ter zasluge pri uresničevanju poslanstva.
Priznanje ŽUPANA je prejela GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC za 60 let aktivnega in ustvarjalnega delovanja in sodelovanja z Občino Polzela ter za zasluge pri uresničevanju poslanstva.

Priznanje »PLAKETO OBČINE POLZELA« je prejel ANTON BRUNŠEK za prizadevno, predano in požrtvovalno delo na društvenem področju in na področju prostovoljnega gasilstva ter pomemben prispevek k razvoju Občine Polzela.
Priznanje »PLAKETO OBČINE POLZELA« je prejel EDVARD JUG za prizadevno, predano in požrtvovalno delo na področju prostovoljnega gasilstva, ki je pomembno za ugled in razvoj Občine Polzela.
Priznanje »PLAKETO OBČINE POLZELA« je prejel ANTON BLAGOTINŠEK za dolgoletno vsestransko prizadevno, predano in požrtvovalno delo na področju gospodarstva, društvenega življenja in prostovoljnega gasilstva ter pomemben prispevek k razvoju Občine Polzela.

Priznanje »GRB OBČINE POLZELA« je prejel LADISLAV KOŠEC za dolgoletno, prizadevno, predano in uspešno delovanje na področju prostovoljnega gasilstva, kar predstavlja njegovo življenjsko delo, ki je izjemno pomembno za ugled Občine Polzela.

Najvišje priznanje Občine Polzela naziv »ČASTNI OBČAN OBČINE POLZELA« je bil podeljen NIKU KAČU za posebno pomembna dejanja, zasluge in družbeno angažiranost na gospodarskem, športnem in kulturnem področju, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju.

In poleg vsega, ob praznovanju jubileja, se je odvila še ena prijateljska gesta. Podpis listine o prijateljstvu in sodelovanju med Občino Polzela in srbsko občino Varvarin.

Program so obogatili moderator Franci Podbrežnik, glasbena skupina Eroika Aromatika, z igranjem na citre je dogodek popestrila Vanessa Vrečič, balerina Maša Veler, hostesa Nina Pižorn ter kot se za praznik spodobi praporščaki vseh društev in organizacij, ki jim je poveljeval Rok Bastl. Hvala vsem za odlično sodelovanje, saj je ODLIČNOST V PODROBNOSTIH.

Lidija Praprotnik