Ulice

Naselja ter imena novih ulic

Odloki:

Odlok o preštevilčenju stavb v naseljih Andraž nad Polzelo, Dobrič, Orova vas, Podvin pri Polzeli in Založe (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 1/20)
Odlok o uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela (Uradni list RS – 078_2013, Uredbeni del).

Preštevilčenje hišnih številk v letu 2020:

Uvedba uličnega sistema v letu 2013:

 

Skip to content