Prijavi okvaro – Javna razsvetljava

S klikom na spodnjo ikono boste pričeli postopek prijave okvare na javni razsvetljavi.

 

 

Občina Polzela je letos začela gradnjo javne razsvetljave. Tako bo še v tem letu na novo postavljenih 360 novih svetilk, zaradi neustreznega svetlobnega toka in visokih stroškov porabe električne energije obstoječih svetilk jih bo zamenjanih 161. Financiranje bo izvedeno po modelu javno-zasebnega partnerstva  z zapiranjem finančne konstrukcije z javnimi sredstvi in sredstvi zasebnega partnerja, in sicer tako, da zasebni partner (Beloglavc, družba za energetiko, gradbeništvo in inženiring, d. o. o.), vloži 502.612 evrov brez DDV, javni partner (Občina Polzela) pa 347.388 evrov brez DDV.

Z dosedanjo prenovo smo že dosegli večjo energetsko učinkovitost in stabilnejše obratovanje, saj se z zamenjavo starih svetilk zagotavlja optimalnejše osvetljevanje cest ter se tudi deloma zadosti pogojem zakonodaje, ki je omejila uporabo svetilk, ki svetijo nad vodoravnico.

Za zagotavljanje učinkovitosti infrastrukture javne razsvetljave je vzpostavljen napredni sistem za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave E2 Manager – javna razsvetljava, ki ga je razvilo podjetje Adesco iz Velenja. Omenjeni program je del programske opreme E2 Manager, kjer je poleg javne razsvetljave vključeno tudi upravljanje stavb ter monitoring in targeting za vso infrastrukturo (upravljanje stavb in razsvetljave s pomočjo merilnikov in daljinskega nadzora).

V sklopu programa E2 Manager – javna razsvetljava je razvit tudi sistem za interaktivno obveščanje o okvarah na javni razsvetljavi za občane. Občani lahko o okvarah na javni razsvetljavi obveščate prek spletne aplikacije – zemljevida, ki ga najdete na naši spletni strani https://www.polzela.si/ oz. http://www.javna-razsvetljavasi.

Magda Cilenšek

 

 

Skip to content