Prijavi okvaro – Javna razsvetljava

S klikom na spodnjo ikono boste pričeli postopek prijave okvare na javni razsvetljavi.

 


Prijava okvar na javni razsvetljavi preko mobilne aplikacije

Občina Polzela je letos začela gradnjo javne razsvetljave. Za izvedbo je preko javnega razpisa izbrala koncesionarja, ki bo do marca 2022 izgradil novo omrežje javne razsvetljave ter obnovil stare svetilke.

Nova razsvetljava bo energetsko učinkovita in bo zagotavljala večjo varnost v prometu. Tako bo še v tem letu na novo postavljenih 360 novih svetilk, zaradi neustreznega svetlobnega toka in visokih stroškov porabe električne energije obstoječih svetilk jih bo zamenjanih 161. Financiranje bo izvedeno po modelu javno-zasebnega partnerstva  z zapiranjem finančne konstrukcije z javnimi sredstvi in sredstvi zasebnega partnerja, in sicer tako, da zasebni partner (Beloglavc, družba za energetiko, gradbeništvo in inženiring, d. o. o.), vloži 502.612 evrov brez DDV, javni partner (Občina Polzela) pa 347.388 evrov brez DDV.

Koncesionar je pripravil ustrezno projektno dokumentacijo za izvedbo, kjer so določene nove trase javne razsvetljave. Svetilke so postavljene na način, da zagotavljajo optimalne svetlobnotehnične parametre na osvetljevanih površinah. Ker javna razsvetljava poteka znotraj naselij ob vaših hišah in vrtovih, vsako traso in postavitev kandelabrov na terenu, tudi usklajujemo z vašimi željami. Namen občine je izboljšati kakovost bivanja, zato tudi želimo, da so poteki tras javne razsvetljave in kandelabrov karseda optimalni. Vsled temu si lahko za posamezen zaselek tudi pogledate predvidene trase objavljene v PDF datoteki na naši spletni strani, kjer lahko tudi podate pobudo oz. morebitne pripombe. Na načrtih so obstoječe svetilke označene z modro barvo in nove/predvidene svetilke z zeleno barvo.

V sklopu projekta obnove in novogradenj javne razsvetljave je koncesionar, zaradi hitrejšega obveščanja o okvarah in posledično hitrejše odprave napak, vzpostavil sistem o obveščanju okvar preko aplikacije E2 manager javna razsvetljava. Občani lahko napake prijavljajo preko spletne strani www.javna-razsvetljava.si, ki deluje tudi na mobilnem telefonu. Navodila za uporabo so objavljena na spletni strani Polzela

Magda Cilenšek

Projekti za izvdebo:
Tehnično poročilo
e-1-8
e-9
e-10-13

Skip to content