SVCP

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Polzela (SVCP) ureja Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Polzela (Uradni list RS, št. 68/1999).

SVCP skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svet opravlja zlasti naslednje naloge:

  • preučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,
  • sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
  • pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu, ter sodeluje pri razvoju programa treninga varne vožnje,
  • izdaja in razširja prometno-vzgojne publikacije in drugo gradivo ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
  • razvija in spodbuja aktivnost šolske prometne službe,
  • opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Polzela:

Dragica Sternad Pražnikar – predsednica, dsternad@hotmail.com
Milan Pečnik – ZŠAM, pecnik.milan@gmail.com
Jakob Udrih – PP Žalec, jakob.udrih@policija.si
Vojko Verdev – Avtošola Verdev, solavoznje.verdev@gmail.com
Gašper Weber – OŠ Polzela, gasperw@osnovna-sola-polzela.si

 

Skip to content