TURISTIČNA TAKSA

Ponudniki prenočitev v Občini Polzela so v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/18) dolžni občini nakazovati turistično takso. Zavezanci so zbrano turistično in promocijsko takso dolžni nakazati na podračun Občine Polzela do vsakega 25. v mesecu za pretekli mesec.

Račun za nakazilo turistične takse:

SI56 0137 3845 0000 036 – Turistična in promocijska taksa – Občina Polzela

sklic: SI19 davčna številka zavezanca-07129

Višino turistične takse določa Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 06/20).

Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan v znesku 1,60 EUR, promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2 EUR na osebo na dan.

V primeru morebitnih nejasnosti lahko pokličete na tel.: 03 703 32 00.

 

Skip to content