Dobrodelni županov sklad

Osnovni podatki:

ustanovitelj: Jože Kužnik, župan Občine Polzela

naslov:
USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV SKLAD POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela

e-naslov: zupanov.sklad@polzela.si

transakcijski račun (IBAN): SI56 0400 1004 6571 726, Nova KBM
BIC: ABANSI2X

davčna št.: 60209542
matična št.: 4057309

Uprava:
Jože Kužnik, predsednik
Arijana Kufner, član
Igor Pungartnik, član


Namen ustanove:

Namen ustanove je dobrodelen, splošno koristen in trajen ter ustanovljen z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne.

Z ustanovitvijo ustanove želimo prispevati svoj delež k programu pomoči otrokom in družinam iz Občine Polzela, ki so se znašle v socialni stiski ali jih je prizadela bolezen, nadarjenim otrokom, ki nimajo materialnih možnosti za svoj razvoj in drugim dijakom in študentom pri njihovem šolanju.

Ustanova deluje na principu neposredne pomoči. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz Ustanove Dobrodelni županov sklad Polzela, sklad podeljuje sredstva v obliki:

  • denarne pomoči,
  • štipendiranja,

Dokumenti:


DENARNA POMOČ:
Do denarne pomoči so upravičeni:

  • posamezniki in družine, ki so državljani Republike Slovenije in imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Polzela in ki v Občini Polzela tudi stalno prebivajo,
  • posamezniki in družine z nizkim socialnim standardom v primeru težke finančne situacije, ki živijo v težkih stanovanjskih in drugih premoženjskih razmerah, oziroma katerih eksistenca je ogrožena, v primeru različnih bolezni ali drugih težav,
  • pomoči potrebni v primeru naravnih in drugih nesreč,
  • dijaki in študenti (za nakup knjig, avtobusnih vozovnic in drugih stvari, ki so potrebne pri šolanju),

Dokumenti:


ŠTIPENDIJE:

Dobrodelni županov sklad podeljuje štipendije dijakom in študentom, ki so občani Občine Polzela ter živijo v slabih premoženjskih razmerah.

Štipendije se podeljujejo na podlagi vloge, ki jih podajo upravičenci oziroma prosilci na javni razpis, ki se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

O javnem razpisu, številu razpisanih štipendij in višini štipendij, odloča uprava s sklepom pred javno objavo.

Sponzorji

Skip to content