Medgeneracijski center

Kakovost druženja med generacijami je ključnega pomena za ohranjanje zdrave socialne mreže. V Občini Polzela že od leta 2011 uspešno deluje medgeneracijski center, od februarja dalje na novi lokaciji.

Z ustanovitvijo medgeneracijskega centra je občina želela spodbuditi predvsem starejše občane k vključevanju v različne dejavnosti. Izogniti se družbeni odtujenosti je izhodiščni cilj medgeneracijskega centra. Program je vsebinsko zelo bogat. Redno se izvaja telovadba za starejše, nordijska hoja, zeliščarski krožek, šahovski krožek, različne ustvarjalne delavnice in pletenje za vse generacije. Občina želi s pozitivnim odnosom do občanov ustvariti prijazno občino do vseh generacij. Širjenje novih vsebin, ki bodo pripomogle h kakovostnemu življenju starejše generacije in ustvarjanju medgeneracijskega sodelovanja, je vizija centra tudi v prihodnje.

Center od 1. februarja 2016 deluje na novi lokaciji, in sicer na naslovu Šolska ulica 3 na Polzeli (zraven papirnice A4 – vhod zadaj). Medgeneracijski center vodi in koordinira Marjana Šmajs, aktivna članica Društva upokojencev Polzela.

Aktualne vsebine so mesečno objavljene v občinskem glasilu Polzelan, poročevalec občine Polzela na spletni strani občine ter na Facebook strani centra.

Informacije na E-naslovu: medgeneracijski.c@gmail.com

GSM 031 343 774 (Marjana Šmajs)