Polzelan

IZDAJATELJ:
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela: (Polzelan – Uradne objave št. 11/2014 in 01/2016 )

UREDNIŠTVO:
Glavna in odgovorna urednica
Alenka Kočevar
Tehnična urednica
Manuela Mlakar Podgoršek
Programski sodelavci:
Bojana Kralj Kos, Mag.Bernardka Sopčič, Blaž Turnšek

KONTAKT UREDNIŠTVA:
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 00
E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si

Polzelan 2022

Polzelan januar 2022     Polzelan februar 2022     Polzelan marec 2022     Naslovnica Polzelan 4/2022   
Polzelan 1/2022                                Polzelan 2/2022                                Polzelan 3/2022                                Polzelan 4/2022                               Polzelan 5/2022

Arhiv

Celoten arhiv glasila najdete na portalu Issuu.com/polzelan.

Skip to content