Polzelan

IZDAJATELJ:
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela: (Polzelan – Uradne objave št. 11/2014 in 01/2016 )

UREDNIŠTVO:
Glavna in odgovorna urednica:
Jolanda Železnik

Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek

Programski sodelavci:
Mihael Frankovič
Manuela Mlakar Podgoršek
Blaž Turnšek
Mag. Bernardka Sopčič
Špela Ožir

KONTAKT UREDNIŠTVA:
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 00
E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si


Arhiv

Arhiv Polzelan

Polzelan 2024

               

Polzelan 2023

                             .

Polzelan 2022

Polzelan 12

Polzelan 12/2022

       

Polzelan 6/2022                               Polzelan 7/2022                                 Polzelan 8-9/2022                            Polzelan 10/2022                             Polzelan 11/2022

Polzelan januar 2022     Polzelan marec 2022   

Polzelan 1/2022                                Polzelan 2/2022                                Polzelan 3/2022                                Polzelan 4/2022                               Polzelan 5/2022

Ostali arhiv glasila najdete na portalu Issuu.com/polzelan.

Skip to content