Aktualni razpisi in objave

Javni pozivi
JAVNI POZIV - Predlaganje kandidatov za člana Sveta Medobčinske splošne knjižnice Žalec - predstavnika soustanovitelja
Datum objave: 20. 3. 2023 12:57
Rok: 22. 3. 2023 23:59
Številka: 0110-8/2023-2

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov
za člana Sveta Medobčinske splošne knjižnice Žalec - predstavnika soustanovitelja
V skladu s 23. členom Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/22 - uradno prečiščeno besedilo) kandidata za predstavnika lokalne skupnosti v svetu zavoda občinskemu svetu predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občine Spodnje Savinjske doline so ustanoviteljice javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec. V juniju 2018 članom Sveta zavoda poteče mandat. Od predstavnikov ustanoviteljic imenuje Občina Žalec dva in ostale občine skupaj dva predstavnika. V novem mandatu sta za imenovanje predstavnika Občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko, pristojni Občina Polzela in Občina Tabor.
Pisne predloge kandidatov posredujte na priloženem obrazcu, skupaj s podpisanim soglasjem kandidata, na naslov Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo prispeli najpozneje do 22. 3. 2023.
Igor Pungartnik

Predsednik KMVVI


Javni poziv ter obrazec v prilogi:


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za leto 2023
Datum objave: 16. 3. 2023 8:15
Rok: 14. 4. 2023 23:59
Številka: 330-21/2022-15

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015-2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/15), v nadaljevanju: pravilnik in na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2023 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 2/2022) župan Občine Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja

v Občini Polzela
za leto 2023
Vsebina razpisa in vloga sta v prilogi.Javni pozivi
JAVNI POZIV - Predložitev mnenj in pripomb strokovne in splošne javnosti na občinski načrt zaščite in reševanja ob VELIKEM POŽARU V NARAVNEM OKOLJU
Datum objave: 9. 3. 2023 14:41
Rok: 10. 4. 2023 23:59
Številka:

V mesecu februarju 2023 je Občina Polzela izdelala občinski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, verzija 1.0., ter pridobila pozitivno mnenje o usklajenosti z regijskim načrtom od Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje.
Postopek sprejema načrta se nadaljuje z javno predstavitvijo na spletni strani Občine Polzela do 10. 4. 2023.
V tem času pričakujemo morebitne pripombe in predloge na načrt v pisni obliki na sedež Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali elektronski obliki na e-naslov mija.culk@polzela.si.
Javna objava ter predstavitev načrta v prilogi:Javni pozivi
JAVNI POZIV - Predložitev mnenj in pripomb strokovne in splošne javnosti na načrt POPLAVE Občine Polzela
Datum objave: 27. 2. 2023 12:20
Rok: 30. 3. 2023 23:59
Številka:

V mesecu februarju 2023 je Občina Polzela izdelala občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavi, verzija 2.0., ter pridobila pozitivno mnenje o usklajenosti z regijskim načrtom od Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje.
Postopek sprejema načrta se nadaljuje z javno predstavitvijo na spletni strani Občine Polzela do 30. 3. 2023.
V tem času pričakujemo morebitne pripombe in predloge na načrt v pisni obliki na sedež Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali elektronski obliki na e-naslov mija.culk@polzela.si.
Javna objava ter predstavitev načrta v prilogi:
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2023
Datum objave: 3. 1. 2023 9:23
Rok: 30. 11. 2023 23:59
Številka: 622-4/2022-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg, 3/22 - Zdeb in 105/22 - ZZNŠPP) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17 in 2/21) Občina Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine

na območju Občine Polzela v letu 2023


Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33 226 v času uradnih ur, kontaktna oseba: Petra Siter.
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2023
Datum objave: 3. 1. 2023 8:54
Rok: 30. 11. 2023 23:59
Številka: 3541-27/2022-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), župan Občine Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

na območju Občine Polzela v letu 2023


Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 10.000 evrov in so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 2023.

Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33 226, kontaktna oseba: Petra Siter.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Polzela za leto 2023 - DELNO ZAPRT
Datum objave: 29. 12. 2022 6:00
Rok: 30. 11. 2023 23:59
Številka: 610-70/2022-1

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje pokroviteljstva

v Občini Polzela za leto 2023
Razpisni obrazci v prilogi:

Opomna:
Sredstva za društva so v letošnjem letu porabljena, ostala so le še sredstva za fizične osebe.Javni pozivi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk v letu 2023
Datum objave: 29. 12. 2022 6:00
Rok: 30. 11. 2023 23:59
Številka: 344-3/2022

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2023 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 02/22) župan Občine Polzela objavlja:
JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

v Občini Polzela za leto 2023


Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Čulk, višjo svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, telefonska številka 03/703 32 22, v času uradnih ur občinske uprave.

 

Potekli razpisi in objave

Skip to content