Razpisi in objave

Javni pozivi
JAVNI POZIV - za sofinanciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2020
Datum objave: 21. 1. 2020 0:01
Rok: 31. 12. 2020 23:59
Številka: 622-1/2020-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17) Občina Polzela objavlja 

 

 

JAVNI POZIV 

za sofinanciranje objektov kulturne dediščine 

na območju Občine Polzela v letu 2020

 

Razpisna dokumentacija v prilogi:Javni pozivi
JAVNI POZIV - za sofinanciranje MKČN na območju Občine Polzela v letu 2020
Datum objave: 21. 1. 2020 0:01
Rok: 31. 12. 2020 23:59
Številka: 3541-2/2020-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), župan Občine Polzela objavlja

 

 

JAVNI POZIV

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

na območju Občine Polzela v letu 2020

Razpisna dokumentacija v prilogi:

 Javni razpisi
JAVNA RAZPRAVA - Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela
Datum objave: 20. 1. 2020 0:01
Rok: 19. 2. 2020 23:59
Številka:

Datum objave: 20. 1. 2020

 

Občinski svet Občine Polzela je na 10. redni seji 9. 1. 2020 sprejel sklep, s katerim je sprejel Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela

v 1. obravnavi  in ga podaja v 30 dnevno javno razpravo. V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog odloka in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte: obcina.polzela@polzela.si.

Začetek javne razprave: 20. 1. 2020

Zaključek javne razprave: 19. 2. 2020Javni razpisi
Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na gradu Komenda v najem
Datum objave: 15. 1. 2020 8:00
Rok: 5. 2. 2020 10:00
Številka: 3521-1/2020-1

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja

 

javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na gradu Komenda v najem

 

Objava v prilogi: 

Potekli razpisi in objave