Razpisi

Javni razpisi
Prevozi šolskih otrok na območju Občine Polzela Za šolsko leto 2019/2020
Datum objave: 12. 7. 2019 0:00
Rok: 2. 8. 2019 10:00
Šifra: 600-8/2019

Javno naročilo
Prevozi šolskih otrok na območju Občine Polzela
Za šolsko leto 2019/2020
Naročnik:
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Rok za oddajo ponudb:
2. 8. 2019 do 10.00
Datum in ura odpiranja ponudb:
2. 8. 2019 ob 10.05
Naslov za dostop ponudnikov v e-JN
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11340
Čas izvajanja storitve:
Začetek: 2. 9. 2019, zaključek: 26. 6. 2019
Oznaka naročila na PJN:
JN004960/2019-W01
Povezava do objave na PJN:
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=316569
Dokumenti v priponki:
-       Razpisna dokumentacija
-       Ponudba - obrazec 4

Javni razpisi
Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na gradu Komenda v najem
Datum objave: 11. 7. 2019 0:00
Rok: 31. 7. 2019 10:00
Šifra: 3521-0009/2019-1

Polzela: 20. 6. 2019
Številka: 3521-0009/2019-1
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, na podlagi 51. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja
 
javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na gradu Komenda v najem
 
Objava v prilogi:

Javni razpisi
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti v Občini Polzela na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
Datum objave: 4. 7. 2019 8:00
Rok: 2. 8. 2019 10:00
Šifra: 014-4/2019-1

Številka: 014-4/2019-1
Datum:   3. 7. 2019
 
Na podlagi 44b. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD in 64/17) ter 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti v Občini Polzela na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/19), Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti v Občini Polzela
na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu.
Objava v prilogi:

Javni razpisi
JAVNA RAZPRAVA - Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela
Datum objave: 26. 6. 2019 0:00
Rok: 26. 7. 2019 17:00
Šifra:

Občinski svet Občine Polzela je na 6. redni seji 24. 6. 2019 sprejel sklep, s katerim je sprejel Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela v 1. obravnavi  in ga podaja v 30 dnevno javno razpravo.
V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte:obcina.polzela@polzela.si. Začetek javne razprave: 27. 6. 2019
Zaključek javne razprave: 26. 7. 2019 Predlog v prilogi:

Javni razpisi
JAVNA RAZPRAVA - Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela
Datum objave: 26. 6. 2019 0:00
Rok: 26. 7. 2019 17:00
Šifra:

Občinski svet Občine Polzela je na 6. redni seji 24. 6. 2019 sprejel sklep, s katerim je sprejel Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela v 1. obravnavi  in ga podaja v 30 dnevno javno razpravo.
V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte: obcina.polzela@polzela.si. Začetek javne razprave: 27. 6. 2019
Zaključek javne razprave: 26. 7. 2019Predlog v prilogi:

Javni razpisi
JAVNA RAZPRAVA - Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
Datum objave: 26. 6. 2019 0:00
Rok: 26. 7. 2019 17:00
Šifra:

Občinski svet Občine Polzela je na 6. redni seji 24. 6. 2019 sprejel sklep, s katerim je sprejel Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela v 1. obravnavi  in ga podaja v 30 dnevno javno razpravo.
V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte: obcina.polzela@polzela.si. Začetek javne razprave: 27. 6. 2019
Zaključek javne razprave: 26. 7. 2019Predlog v prilogi:

Javni razpisi
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2019
Datum objave: 24. 6. 2019 0:00
Rok: 20. 8. 2019 18:00
Šifra: 012-4/2019-2

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 2/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja
 
Javni razpis
za zbiranje predlogov
za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2019

Objava v prilogi:

Javni razpisi
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Polzela
Datum objave: 21. 6. 2019 0:00
Rok: 22. 7. 2019 8:00
Šifra: 4785-0008/2018-25

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2018, Občina Polzela objavlja
Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Polzela
Objava v prilogi:

Javni razpisi
JAVNI POZIV za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2019
Datum objave: 25. 4. 2019 0:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Šifra: 3541-8/2019-1

Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Polzela.Razpisne obrazce najdete v priponki:

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Polzela za leto 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 23. 12. 2019 16:00
Šifra:

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Polzela za leto 2019V letu 2019, bo Občina Polzela namenila 3.000 EUR za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v Občini Polzela.Razpisne obrazce najdete v priponki:

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Polzela za leto 2019 - RAZPIS ZAKLJUČEN
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 23. 12. 2019 16:00
Šifra:

Občina Polzela je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih ravneh. Sredstva po tem razpisu Občina Polzela namenja za sofinanciranje prireditev in dejavnosti.Razpisne obrzce najdete v priponki:

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Polzela za leto 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Šifra: 622-1/2019

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.Razpisne obrazce najdete v priponki.

 

Potekli razpisi