Razpisi in objave

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo gostinskega lokala na gradu Komenda v najem
Datum objave: 11. 12. 2019 7:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Številka: 3521-13/2019

Občina Polzela na podlagi 52., 62., 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. ter 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe 
za oddajo gostinskega lokala na gradu Komenda v najem Objava v prilogi:

Javni razpisi
JAVNA RAZPRAVA - Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
Datum objave: 22. 11. 2019 0:00
Rok: 21. 12. 2019 0:00
Številka: ODLOK

Občinski svet Občine Polzela je na 8. redni seji 21. 11. 2019 sprejel sklep, s katerim je sprejel Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  v 1. obravnavi  in ga podaja v 30 dnevno javno razpravo.V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog odloka in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte: obcina.polzela@polzela.si.Začetek javne razprave: 22. 11. 2019Zaključek javne razprave: 21. 12. 2019
Predlog v prilogi:

Javni razpisi
JAVNA RAZPRAVA - Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
Datum objave: 22. 11. 2019 0:00
Rok: 21. 12. 2019 0:00
Številka: ODLOK

Občinski svet Občine Polzela je na 8. redni seji 21. 11. 2019 sprejel Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v 1. obravnavi  in ga podaja v 30 dnevno javno razpravo.V času javne razprave lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog odloka  in jih pošljejo na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske pošte: obcina.polzela@polzela.si.Začetek javne razprave: 22. 11. 2019Zaključek javne razprave: 21. 12. 2019
Predlog v prilogi:

Javni razpisi
JAVNI POZIV za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2019
Datum objave: 25. 4. 2019 0:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Številka: 3541-8/2019-1

Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Polzela.
Razpisne obrazce najdete v priponki:


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Polzela za leto 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 23. 12. 2019 16:00
Številka:

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk 
v Občini Polzela za leto 2019
V letu 2019, bo Občina Polzela namenila 3.000 EUR za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v Občini Polzela.

Razpisne obrazce najdete v priponki:

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Polzela za leto 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Številka: 622-1/2019

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.

Razpisne obrazce najdete v priponki.

 

Potekli razpisi in objave