Aktualni razpisi in objave

Javni razpisi
Razpis za dodelitev štipendij dijakom ali študentom za šolsko leto 2020/2021
Datum objave: 31. 7. 2020 0:00
Rok: 21. 8. 2020 0:00
Številka: 00

Na podlagi 10. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz Ustanove Dobrodelni županov sklad Polzela z dne, 27. 7. 2017, Ustanova dobrodelni županov sklad Polzela 
 
javno objavlja
razpis za dodelitev  štipendij dijakom ali študentom za šolsko leto 2020/2021
 

Predmet razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom ali študentom za šolsko leto 2020/2021 je namenjen dijakom in študentom, ki so občani Občine Polzela ter živijo v slabih premoženjskih razmerah. 
 
Število in višina štipendij: Za šolsko leto 2020/2021 se razpiše 6 štipendij v višini 120 EUR na mesec.

Pogoji: Za pridobitev štipendije iz Ustanove dobrodelni županov sklad Polzela mora  vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije,
  • ima stalno prebivališče v Občini Polzela,
  • ima status dijaka ali študenta,
  • je redno vpisan v srednješolski, diplomski ali podiplomski program,
  • živi v slabih premoženjskih razmerah,
  • skupni letni prihodek na družinskega člana ne presega 10.000 EUR bruto.


Dostopnost vloge: Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada https://www.polzela.si/za-obcane/dobrodelni-zupanov-sklad/. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Način oddaje vlog: Vlogo je potrebno oddati na naslov Ustanova dobrodelni županov sklad Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Rok za oddajo vlog: Rok za oddajo vlog je 21. avgust 2020. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.
 
 
 
Jože Kužnik
Predsednik ustanove
 
 Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2020
Datum objave: 2. 6. 2020 7:00
Rok: 20. 8. 2020 23:59
Številka: 012-7/2019-3

Kontaktna oseba:
Alenka Kočevar
T: 03 703 32 00
E: alenka.kocevar@polzela.si
 
Dokumentacija:Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Polzela za leto 2020
Datum objave: 29. 1. 2020 0:00
Rok: 30. 11. 2020 23:59
Številka: 610-2/2020-1

Kontaktna oseba:
Mija Čulk
T: 03 703 32 22
E: mija.culk@polzela.si
 
Razpisna dokumentacija:Javni razpisi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020
Datum objave: 29. 1. 2020 0:00
Rok: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 344-1/2020-3

Kontaktna oseba:
Mija Čulk
T: 03 703 32 22
E: mija.culk@polzela.si
 
Dokumentacija:

 

Potekli razpisi in objave