Aktualni razpisi in objave

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Polzela za leto 2020
Datum objave: 29. 1. 2020 0:00
Rok: 30. 11. 2020 23:59
Številka: 610-2/2020-1

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 2/19) in na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 1/2020) župan Občine Polzela objavlja:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA

V OBČINI POLZELA ZA LETO 2020

 
Razpisna dokumentacija v prilogi:Javni razpisi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020
Datum objave: 29. 1. 2020 0:00
Rok: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 344-1/2020-3

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 1/2020) župan Občine Polzela objavlja:
JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije
 lastniških mačk v letu 2020
Razpisna dokumentacija v prilogi:Javni pozivi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2020
Datum objave: 21. 1. 2020 0:01
Rok: 31. 12. 2020 23:59
Številka: 622-1/2020-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17) Občina Polzela objavlja 
JAVNI POZIV 
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine 
na območju Občine Polzela v letu 2020
 
Razpisna dokumentacija v prilogi:Javni pozivi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje MKČN na območju Občine Polzela v letu 2020
Datum objave: 21. 1. 2020 0:01
Rok: 31. 12. 2020 23:59
Številka: 3541-2/2020-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), župan Občine Polzela objavlja
 
JAVNI POZIV
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Polzela v letu 2020
Razpisna dokumentacija v prilogi:
  

Potekli razpisi in objave