Razpisi

Javni pozivi
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predstavnika Občine Polzela v 'Svet Osnovne šole Polzela'
Datum objave: 22. 8. 2019 14:00
Rok: 29. 8. 2019 23:59
Šifra: 012-5/2019-1

Številka: 012-5/2019-1
Datum: 22. 8. 2019
Na podlagi 23. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/16), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Polzela
POZIVA
občanke in občane Občine Polzela
ter interesne organizacije, ki so registrirane kot društva in združenja
in delujejo na območju Občine Polzela, da predlagajo
kandidate za imenovanje predstavnika Občine Polzela v 'Svet Osnovne šole Polzela'Razpisne obrazce najdete v prilogi:

Javni razpisi
Namera o prodaji nepremičnine, parc. št. 778/13 k. o. 992 Polzela
Datum objave: 5. 8. 2019 8:00
Rok: 25. 8. 2019 12:00
Šifra:

Namera o prodaji nepremičnineZemljišče s parc. št. 778/13, k.o. 992 Polzela, v izmeri 372 m2, ki v naravi predstavlja zemljiško stavbno zemljišče, ki leži na osrednjem območju centralnih dejavnosti v centru Polzele, po izklicni ceni 6.300 EUR

Javni razpisi
JAVNI POZIV za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2019
Datum objave: 25. 4. 2019 0:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Šifra: 3541-8/2019-1

Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Polzela.Razpisne obrazce najdete v priponki:

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Polzela za leto 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 23. 12. 2019 16:00
Šifra:

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Polzela za leto 2019V letu 2019, bo Občina Polzela namenila 3.000 EUR za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v Občini Polzela.Razpisne obrazce najdete v priponki:

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Polzela za leto 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Šifra: 622-1/2019

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.Razpisne obrazce najdete v priponki.

 

Potekli razpisi