Aktualni razpisi in objave

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2024
Datum objave: 23. 2. 2024 9:32
Rok: 30. 11. 2024 9:32
Številka: 3541-1/2024-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), župan Občine Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Polzela v letu 2024

Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33 226, kontaktna oseba: Petra Siter.
Za tehnična vprašanja glede obratovanja in vgradnje MKČN oziroma pridobitve pozitivne ocene obratovanja pa se obrnejo na JKP Žalec, d. o. o., Tino Kostanjšek, tel: 03/71 36 794 ali Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Natašo Uranjek, tel: 03/898 94 16, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija v prilogi:

 1. Javni razpis
 2. Sklep o imenovanju strokovne komisije
 3. Vloga za dodelitev sredstev
 4. Vzorec pogodbe


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinaciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2024
Datum objave: 23. 2. 2024 9:22
Rok: 30. 11. 2024 11:10
Številka: 622-1/2024-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg, 3/22 - Zdeb in 105/22 - ZZNŠPP) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17 in 2/21) Občina Polzela objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine
na območju Občine Polzela v letu 2024

1. Namen javnega razpisa

Predmet sofinanciranja so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.

Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33 226, kontaktna oseba: Petra Siter.

Razpisna dokumentacija v prilogi:

 1. Javni razpis
 2. Sklep o imenovanju strokovne komisije
 3. Obrazec 1 - Vloga za sofinanciranje
 4. Obrazec 2 - Merila
 5. Obrazec 3 - Vzorec pogodbe
 6. Obrazec 4 - Zahtevek za izplačilo
 7. Obrazec 5 - Poročilo o izvedenih projektih


Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Polzela za leto 2024
Datum objave: 23. 2. 2024 7:40
Rok: 30. 11. 2024 23:59
Številka: 344-1/2024-1

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2024 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 01/24) župan Občine Polzela objavlja Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Polzela za leto 2024
Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2024.
Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Polzela. Posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira storitev za dve živali.
Izbrani izvajalec veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa, je Savinjska veterinarska postaja, d. o. o., Celjska cesta 3a, 3310 Žalec.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Čulk, višjo svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, telefonska številka 03/703 32 22, v času uradnih ur občinske uprave. 

Potekli razpisi in objave

Skip to content