Aktualni razpisi in objave

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2021
Datum objave: 25. 2. 2021 0:01
Rok: 30. 11. 2021 0:00
Številka: 622-1/2021-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17 in 2/21) Občina Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine
na območju Občine Polzela v letu 2021
Predmet sofinanciranja so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.
Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 6000 evrov.
Investicija mora biti končana v letu 2021, zahtevek za izplačilo mora biti posredovan najpozneje do 30. 11. 2021.Kontakt:
Petra Siter
Višji svetovalec za okolje in prostor
Tel: +386 3 703 32 26
E-mail: petra.siter@polzela.si
Dokumentacija v prilogi:
 

Potekli razpisi in objave

Skip to content