Aktualni razpisi in objave

Javne objave in razpisi
JAVNA PREDSTAVITEV - Delni načrt ZIR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh
Datum objave: 23. 9. 2020 0:00
Rok: 30. 9. 2020 23:59
Številka:

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) 
Občina Polzela objavlja javno predstavitev predloga 
Delnega načrt ZIR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Polzela, Verzija 1.0
Omenjen predlog načrta si lahko ogledate prilogi ali na sedežu Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, do vključno 30. 9. 2020, v času uradnih ur.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju Občine Polzela
Datum objave: 27. 8. 2020 0:00
Rok: 29. 9. 2020 9:00
Številka: 0142-4/2020-1

Na podlagi 44b. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD in 64/17) ter 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/20), Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe
 na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine 
na območju Občine Polzela
Objava v prilogi:Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Polzela
Datum objave: 27. 8. 2020 0:00
Rok: 30. 9. 2020 0:00
Številka: 0142-3/2020-1

Številka: 0142-3/2020-1
Na podlagi 44b. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD in 64/17) ter 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/20), Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe 
na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja 
na območju Občine Polzela
Objava v prilogi:Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Polzela za leto 2020
Datum objave: 29. 1. 2020 0:00
Rok: 30. 11. 2020 23:59
Številka: 610-2/2020-1

Kontaktna oseba:
Mija Čulk
T: 03 703 32 22
E: mija.culk@polzela.si
 
Razpisna dokumentacija:Javni razpisi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020
Datum objave: 29. 1. 2020 0:00
Rok: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 344-1/2020-3

Kontaktna oseba:
Mija Čulk
T: 03 703 32 22
E: mija.culk@polzela.si
 
Dokumentacija:

 

Potekli razpisi in objave

Skip to content