Vloge in obrazci

Na tem mestu so zbrani upravni postopki z navodili, vlogami in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela v občinski upravi.

Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času poslovnega časa v sprejemni pisarni Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov obcina.polzela@polzela.si.

Upravno takso lahko poravnate z gotovino na blagajni Občine Polzela.

Plačilo pa stranke lahko izvedejo tudi prek spodaj navedenega računa:

Prejemnik: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Namen plačila: Plačilo upravne takse
Št. računa: 0137 3573 0309 186

Sklic: 11 76724-7111002-2020

Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)

Družbene dejavnosti

Okolje in prostor

Promet in ceste