Vloge in obrazci

Na tem mestu so zbrani upravni postopki z navodili, vlogami in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela v občinski upravi.

Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času poslovnega časa v sprejemni pisarni Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov obcina.polzela@polzela.si.

Poslovni čas za oddajo vlog:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 14.30,
  • v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30,
  • v petek od 8.00 do 12.30.

Upravno takso lahko poravnate z gotovino na blagajni Občine Polzela.

Plačilo pa stranke lahko izvedejo tudi prek spodaj navedenega računa:

Prejemnik: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela
Namen plačila: Plačilo upravne takse
Št. računa: 01373-5730309186

Sklic: 11 76724-7111002-13

Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10 – UPB5)

Družbene dejavnosti

Okolje in prostor

Infrastruktura in gospodarske javne službe