Zapore cest

Obveščamo vas o zaporah cest v občini Polzela:

Družbi SIAL GP, d. o. o., Grajska vas 71, 3303 Gomilsko, se dovoli začasna popolna zapora občinske kategorizirane ceste – z oznako LZ 493955, med par. št. 892/8 in 894/5 obe k.o. 992 Polzela, na območju Ob železnici, zaradi gradnje kanala D.
Začasna popolna zapora bo postavljena v času od 28. 5. 2024 do 15. 7. 2024, od 7. do 17. ure. (Grafika)

Družba VOC Celje, d. o. o. sporoča, o začasni delni zapori občinskih kategoriziranih cest: R3-695 odsek 7951 Polzela – Rečica od 6. 5. 2024 od 7.00 do 30. 5. 2024 do 17.00 in R3-731 odsek 8209 Polzela – Parižlje – Braslovče – Male Braslovče, od 7. 5. 2024 od 7.00 do 1. 7. 2024 do 17.00, zaradi izgradnje optičnega omrežja RUNE.

Družba RUNE ENIA d.o.o., sporoča, o začasni popolni zapori občinske kategoriziranih cest po naprej predvidenih fazah na območjih: k.o. 980 Andraž nad Polzelo, k.o. 981 Dobrič, k.o. 982 Podvin pri Polzeli, k.o. 992 Polzela in k.o. 993 Založe.
Začasna delna zapora se bo izvajala v fazah na različnih odsekih in sicer od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Družba VOC Celje, d.o.o. sporoča, o začasni popolni zapori občinske kategorizirane ceste JP 990091, zaradi miniranja v kamnolomu Andraž nad Polzelo.
Začasna popolna zapora bo postavljena v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, in sicer po potrebi kamnoloma Andraž nad Polzelo v 15 minutnih intervalih, v času miniranja.

Arhiv zapor

Družba Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija, Sašo Cizej, s. p., sporoča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane ceste LC 490370 (Založe – Preloge – Podsevčnik – 694), zaradi gradnje –  obnove ceste Založe – Podsevčnik.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 9. 4. 2024 do 31. 5. 2024, v delovnem času med 7. in 17 uro.(Elaborat)

Občina Polzela, sporoča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane lokalne ceste: LC 490501 na lokaciji  pokopališča v Andražu nad Polzelo, zaradi izvajanja prireditve ob dnevu slovensko – ameriškega prijateljstva in zavezništva, ki se bo odvijalo ob spomeniku ameriških letalcev.
Začasna popolna zapora bo postavljena dne, 11. 5. 2024 med 14. uro in 17. uro.

Družbi SIAL GP, d. o. o., Grajska vas 71, 3303 Gomilsko, se dovoli začasna popolna zapora občinske kategorizirane ceste – zbirne krajevne ceste št. odseka LZ 493831 (Cerkev – Rojšek), na območju naslova Trg sv. Marjete 1, 3313 Polzela, zaradi gradnje obnovitve vodovoda.
Začasna popolna zapora bo postavljena v času od 3. 4. 2024 do 10. 4. 2024, od 7. do 17. ure.

Družbi VODEJA, storitve, gradbeništvo in trgovina, d. o. o., Letuš 84, 3327 Šmartno ob Paki, se dovoli začasna popolna zapora občinske kategorizirane ceste – javne poti št. odseka JP 991421 (Pokopališče – Orova vas), na območju naslova od Šolska ulica 1 do Šolska ulica 2, 3313 Polzela, zaradi gradnje elektro-kabelske kanalizacije.
Začasna delna zapora bo postavljena v času od 4. 4. 2024 do 10. 4. 2024, od 7. do 17. ure.

Družba GRATEL, d. o. o., Laze 18a, 4000 Kranj, obvešča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane ceste: LK 493 972, LK 493 974, LK 493 976, LK 493 977 in JP 993 923, na območju ulice: Savinjska cesta zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 16. 1. 2024 do 31. 3. 2024, od 7. do 17. ure.

Domen Lapornik, Globoko 11/a, 3272 Rimske toplice, sporoča, o začasni delni zapori občinske kategorizirane ceste: JP 991-351 (Sončna cesta na relaciji Rednak – Habjan), zaradi gradnje priključnega NN- priključka.
Začasna delna zapora bo postavljena dne, 2. 2. 2024, od 9. do 12 ure.

Družba PEOR d.o.o. sporoča, o začasni delni zapori občinske kategorizirane ceste LC 490591, zaradi vzdrževalnih del na plinovodni infrastrukturi.
Delna zapora bo postavljena od 18. 12. 2023 do 22. 12. 2023, od 7. do 17. ure.

sporočamo, o delni zapori občinskih kategoriziranih cest: LK 493 973 , zaradi priključitve na električno infrastrukturo.
Začasna popolna zapora bo postavljena v dopoldanskem času, dne 16.11.2023 na območju ulice Savinjska cesta.

Družba VOC Celje, d. o. o. sporoča, o popolni zapori občinskih kategoriziranih cest: LC 490352, LC 490321, JP 991602, JP 991601, JP 991631, JP 991641, JP 991612, JP 991611, JP 991621, JP 991641, LC 490371, LC 490351, JP 992161 in LC 490381, zaradi prireditve 1. Railly dolina zelenega zlata.

Začasna popolna zapora bo postavljena v obdobju od  25. 8. 2023 do 26. 8. 2023, zaradi prireditve 1. Railly dolina zelenega zlata.
Skica trase

Družba Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija, Sašo Cizej, s. p., sporoča o začasni delni zapori občinske kategorizirane ceste LZ 493831 (Cerkev-Rojšek), zaradi gradnje parkirišča.
Začasna delna zapora bo postavljena od 21. 6. 2023 do 14. 7. 2023, v delovnem času med 7. in 17 uro.
Skica zapore

Bogdan Meklav, Dobrič 88, 3313 Polzela sporoča o začasni popolni zapori kategorizirane občinske ceste številka odseka: LC 490331, zaradi sečnje in spravila lesa.
Začasna popolna zapora bo postavljena v obdobju od  13. 7. 2023 do 17. 7. 2023, in sicer po potrebi med 7 in 12 uro, v času sečnje in spravila lesa.  

Planinsko društvo Polzela sporoča o začasni popolni zapori kategoriziranih občinskih cest številka odseka: LC 490331, LC 490342, LC 490501 in JP 990051, za izvedbo prireditve Gorski tek na Goro Oljko.
Začasna popolna zapora se bo z občasnim sproščanjem prometa izvajala v soboto, 8. 7. 2023, med 8:55 in 10:30 in sicer po naslednjem razporedu:

 • lokacija A: LC 490331 (Andraž-Odcep Oljka) in LC 490501 (Andraž-Podkraj), 8:55-9:10,
 • lokacija B: LC 490331 (Andraž-Odcep Oljka), 9:00-9:10,
 • lokacija C: JP 990051 (Andraž-Dobrič), 9:00-9:15,
 • lokacija D: LC 490331 (Andraž-Odcep Oljka), 9:10-9:35,
 • lokacija E: LC 490331 (Andraž-Odcep Oljka), 9:10-9:40,
 • lokacija F: križišče Savinjek-Vedet, 9:15-9:50,
 • lokacija G: LC 490342 (Gora Oljka), 9:20-10:30.
  Skica zapore

Družba SIAL GP, d. o. o., sporoča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane ceste: LC490591, na območju naselja Savinjska cesta, zaradi izgradnje komunalne infrastrukture.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 14. 2. 2023 do 31. 5. 2023, od 7. do 17. ure.

Vlagatelj Matevž Ograjenšek, sporoča o začasni popolni zapori kategorizirane lokalne ceste št. odseka LC 490371 (Založe – Podsevčnik), zaradi prekopa ceste za izgradnjo elektro in telekomunikacijskega priključka.
Začasna popolna zapora bo postavljena v torek, 30. 5. 2023, od 10. do 11. ure.

Družba GRATEL, d. o. o., Laze 18a, 4000 Kranj, sporoča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane ceste: LK 493 988, na območju ulice: Savinjsko nabrežje, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 31. 3. 2023 do 15. 5. 2023, od 7. do 17. ure.

Občina Polzela, sporoča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane lokalne ceste: LC 490501 na lokaciji  pokopališča v Andražu nad Polzelo, zaradi izvajanja prireditve ob dnevu slovensko – ameriškega prijateljstva in zavezništva, ki se bo odvijalo ob spomeniku ameriških letalcev.
Začasna popolna zapora bo postavljena do dne 11. 5. 2023 od 16. ure do  12. 5. 2023 do 18. ure.

Družba GVO d. o. o., sporoča o začasni popolni zapori občinskih kategorizirane ceste: LZ 493 821, na območju ulice: Cvetlična ulica, zaradi izgradnje optičnega omrežja.
Delna zapora bo postavljena od 24. 4. 2023 do 10. 5. 2023, od 7. do 17. ure.

Družba Andrejc nizke gradnje, urejanje okolja, d. o. o. , sporoča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane ceste: LC 493 903, na območju ulice: Ločiška cesta, zaradi izgradnje SN izvodov Ločica Pek, Šempeter Aero iz RP.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 20. 3. 2023 do 3. 4. 2023, od 7. do 17. ure.
Slika zapore
Družba Andrejc nizke gradnje, urejanje okolja d. o. o. , sporoča, o podaljšanju začasne popolne zapore občinske kategorizirane ceste: LC 493 903, na območju ulice: Ločiška cesta, zaradi izgradnje SN izvodov Ločica Pek, Šempeter Aero iz RP. Zapora občinske kategorizirane ceste se podaljša do 1. 5. 2023.

Družba VOC Celje, d. o. o. , sporoča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane ceste: JP 990091 (Grabenšek-Dobnik) , zaradi miniranja v kamnolomu Andraž nad Polzelo.
Začasna popolna zapora bo postavljena v obdobju od  20. 4. 2023 do 20. 4. 2024, in sicer po potrebi kamnoloma Andraž nad Polzelo v 15 minutnih intervalih, v času miniranja.
Pred miniranjem v kamnolomu Andraž, bo izvajalec predhodno obvestil o dogodku.

Družba GRATEL, d. o. o., Laze 18a, 4000 Kranj, obvešča o začasni popolni zapori občinskih kategoriziranih cest: LC 490 591, na območju ulice: Savinjska cesta, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Delna zapora bo postavljena od 6. 3. 2023 do 30. 4. 2023, od 7. do 17. ure.

Družba GRATEL, d. o. o., Laze 18a, 4000 Kranj, obvešča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane ceste: LZ 493 821, na območju ulice: Cvetlična ulica, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 3. 4. 2023 do 4. 4. 2023, od 7. do 17. ure.

Družba GRATEL, d. o. o., Laze 18a, 4000 Kranj, obvešča o začasni popolni zapori občinskih kategorizirane ceste: LK 493 931, na območju ulice: Ob strugi, Malteška cesta zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 6. 3. 2023 do 30. 3. 2023, od 7. do 17. ure.

Družba GRATEL, d. o. o., Laze 18a, 4000 Kranj, obvešča o začasni popolni zapori občinskih kategoriziranih cest: JP 991 451, na območju ulice: Savinjsko nabrežje, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Delna zapora bo postavljena od 4. 3. 2023 do 15. 3. 2023, od 7. do 17. ure.

Začasna popolna zapora občinskih kategorizirane ceste: LK 493821, na območju Cvetlične ulice, zaradi menjave strešne kritine.
Delna zapora bo postavljena od 14. 2. 2023 do 16. 2. 2023, od 8. do 17. ure.

Družba GRATEL, d. o. o., obvešča o začasni popolni zapori občinske kategorizirane ceste: LK493991, na območju ulice: Ob Savinji, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 9. 1. 2023 do 10. 2. 2023, od 7. do 17. ure.
Skica postavljene zapore

Investitorka Nika Koren obvešča o  začasni popolni zapori kategorizirane lokalne zbirne občinske ceste št. odseka LZ 493821 (polzela-TN), zaradi prekopa ceste za izgradnjo vodovodnega priključka.
Začasna popolna zapora bo postavljena v ponedeljek, 14. 11. 2022, od 8. do 11. ure.
V času popolne zapore bo urejen obvoz po vzporedni lokalni cesti. Na območju popolne zapore bo dovoljeno za gradbiščni promet in za stanovalce.
Skica postavljene zapore

Družba GRATEL, d. o. o., obvešča o začasni popolni zapori občinskih kategoriziranih cest: LK 493988, LK 493989, na območju ulic: Savinska cesta, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 30. 8. 2022 do 31. 10. 2022, od 7. do 17. ure. Podaljšana začasna popolna zapora bo postavljena od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022.
Skica postavljene zapore

Družba GRATEL, d. o. o., obvešča o začasni popolni zapori občinskih kategoriziranih cest LZ 493841, na območju ulic: Cesta v gaj, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Obvoz bo urejen po vzporednih cestah LZ 493851 in LZ 490591.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 19. 9. 2022 do 31. 10. 2022, od 7. do 17. ure. Podaljšana začasna popolna zapora bo postavljena od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022.
Elaborat postavljene zapore

Družba GRATEL, d. o. o., obvešča o začasni popolni zapori občinskih kategoriziranih cest: LK 493981, na območju ulic: Savinska cesta, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 29. 9. 2022 do 31. 10. 2022, od 7. do 17. ure. Podaljšana začasna popolna zapora bo postavljena od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022.
Skica postavljene zapore

Družbi GRATEL, d. o. o., Laze 18a, 4000 Kranj, se dovoli začasna popolna zapora občinskih kategoriziranih cest: LC 490591, LK 493991, LK 493992, na območju ulic: Ob Savinji, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 29. 9. 2022 do 31. 10. 2022, od 7. do 17. ure. Podaljšana začasna popolna zapora bo postavljena od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022.

Začasna popolna zapora občinske ceste: LZ 493946 na območju ulice: Glavni Trg.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 7. 11. 2022 do 11. 11. 2022, med 7. in 17. uro.
Prometna ureditev v času trajanje zapore bo v skladu z priloženim grafičnim prikazom.
Skica postavljene zapore

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane ceste: Založe-Podsevčnik, zaradi rekonstrukcije Lokalne ceste z oznako LC 490370.
Začasna popolna zapora obsega vozišče naslednje občinske ceste: LC 490370 (Založe -Podsevčnik),
Elaborat zapore
Začasna popolna zapora bo postavljena od 1. 8. 2022 do 30. 10. 2023, med 7. in 17. uro.
V času popolne zapore bo urejen dostop za stanovalce.

Podjetje HIDROPLANUM d. o. o., obvešča o začasni popolni zapori občinskih kategoriziranih cest: LZ 493821 (Polzela – TN), zaradi sanacije kanalizacijskih pokrovov.
Delna zapora bo postavljena od 6. 9. 2022 do 28. 9. 2022, od 7. do 17. ure. Podaljšana začasna popolna zapora bo postavljena od 6. 10. 2022 do 21. 10. 2022.
Skica postavljene zapore

Družba GRATEL, d. o. o., obvešča o začasni popolni zapori občinskih kategoriziranih cest: LC 490591, na območju ulic: Savinska cesta, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 1. 10. 2022 do 8. 10. 2022, od 7. do 17. ure.
Skica postavljene zapore

Začasna popolna zapora občinskih cest in javnih poti z oznako JP 991421 po imenu Cizej – pokopališče Polzela – Orova vas, LC 490321, zaradi organizacije prireditve »Dobrodelni malteški tek«.
Začasna popolna zapora bo v soboto, 24. 9. 2022, med 9. in 12. uro.

Družbi GRATEL, d. o. o., Laze 18a, 4000 Kranj, se dovoli začasna popolna zapora občinskih kategoriziranih cest: LZ 490591, na območju ulic: Savinska cesta, zaradi izgradnje optičnega omrežja T2.
Delna zapora bo postavljena od 22. 8. 2022 do 10. 9. 2022, od 7. do 17. ure.
Skica postavljene zapore

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane ceste: Polzela – Tovarna nogavic, zaradi del na železniški infrastrukturi.
Začasna popolna zapora obsega vozišče naslednje občinske ceste: LC 493821 (Polzela-TN),
Skica zapore
Začasna popolna zapora bo postavljena od 24. 7. 2022 do 25. 7. 2022, med 7. in 19. uro.
V času popolne zapore bo urejen obvoz.

Podaljšanje začasne delne zapore ceste JP 991521 in začasna popolna zapora občinskih kategoriziranih cest: LZ 493821,LZ 493811, LZ 493925, LZ 493926, LZ 493932, LZ 493933, LZ 493935 in JP 991521, LZ 493841, LZ 493935, z urejenim obvozom, zaradi gradnje optičnega omrežja T2.
Začasna delna zapora in popolna zapora bo postavljena od 19. 4. 2022 do 30. 6. 2022, vsak dan razen nedelje med 7. in 17. uro. Podaljšana začasna delna zapora bo postavljena do 30. 7. 2022
V času popolne zapore bo urejen obvoz. Na območju popolne zapore bo dovoljeno za gradbiščni promet in za stanovalce. Dela se bodo izvajala samo v dnevnem času, vendar bo popolna zapora potrebna tudi v nočnem času. Začasna prometa signalizacija bo potrebna v nočnem in dnevnem času.
Elaborat začasne prometne ureditve

Začasna popolna zapora odseka občinske kategorizirane ceste z oznako LK 493991 (450590 – HŠ 177), na parc. št. 639/1, k. o. 991 Orla vas, zaradi gradnje plinovodnega priključka na objekt Ob Savinji nh, v naselju Ločica ob Savinji.
Začasna popolna zapora bo postavljena tri (3) dni v terminu od 25. 4. 2022 do 25. 5. 2022.
Dela se bodo izvajala v svetlem delu dneva, predvidoma od 7. do 19. ure. Izven delavnega časa bo zapora predvidoma odstranjena, v kolikor bo faza del to dopuščala.
Skica prometne ureditve

Podaljšanje začasne popolne zapore občinskih kategoriziranih cest: LZ 493851, LZ 493841, JP 993913, LZ 493964, JP 993914, LZ 493965, LZ 493962, LZ 493963 in JP 993911, na območju ulic: Pod bregom, Cesta v Gaj in Ob potoku, zaradi asfaltiranja cestnih prekopov po izgradnji optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 25. 4. 2022 do 31. 5. 2022; Podaljšana začasna popolna zapora bo postavljena od 31. 5. 2022 do 30. 6. 2022, vsak dan razen nedelje in praznikov, od 7. do 17. ure.
V času popolne zapore bo urejen obvoz po vzporednih lokalnih cestah. Na območju popolne zapore bo dovoljeno za gradbiščni promet in za stanovalce.
Elaborat začasne prometne ureditve Cesta v gaj
Elaborat začasne prometne ureditve Pod bregom

Podaljšanje začasne popolne zapore občinskih kategoriziranih cest: LK 493951, LK 493952, LK 493821, LK 493831 in LK 493955, na območju ulic: Ob železnici, Pot na toplice, Cvetlična ulica in Zelena ulica, zaradi asfaltiranja cestnih prekopov po izgradnji optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 28. 3. 2022 do 30. 4. 2022, od 7. do 17. ure.
V času popolne zapore bo urejen obvoz po vzporednih lokalnih cestah. Na območju popolne zapore bo dovoljeno za gradbiščni promet in za stanovalce.
Skica zapore

Delna zapora državne ceste zaradi gradnje kabelske kanalizacije
Delna zapora bo postavljena od 6. 4. 2022 do 30. 4. 2022 od 7. do 19. ure na cestah RC-694, odsek Velenje-Dobrteša vas.
Dovoljenje za zaporo, ki jo je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo

Začasna popolna zapora občinskih kategoriziranih cest: LK 493951, LK 493952, LK 493821, LK 493831 in LK 493955, na območju ulic: Ob železnici, Pot na toplice, Cvetlična ulica in Zelena ulica, zaradi asfaltiranja cestnih prekopov po izgradnji optičnega omrežja T2.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 28. 3. 2022 do 16. 4. 2022, od 7. do 17. ure.
V času popolne zapore bo urejen obvoz po vzporednih lokalnih cestah. Na območju popolne zapore bo dovoljeno za gradbiščni promet in za stanovalce.
Skica zapore

Začasna delna in občasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490331 (Andraž – odcep Oljka), zaradi rekonstrukcije ceste.
Začasna delna in občasno popolna zapora bo postavljena v terminu od 16. 2. 2022 do 15. 4. 2022, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore

—-Začasna popolna zapora občinskih kategoriziranih cest: Cesta v gaj, Ob potoku in Krožna pot, zaradi gradnje optičnega omrežja.—-
Začasna popolna zapora obsega vozišče naslednjih občinskih cest:
– FAZA 1 – Cesta v Gaj: LZ 493841, JP 993913 in LZ 493964,
Skica zapore 1 – Cesta v Gaj
– FAZA 2 – Krožna pot: LZ 493841, JP 993914, LZ 493965, LZ 493962 in LZ 493963,
Skica zapore 2 – Krožna pot
– FAZA 3 – Ob potoku: LZ 493841, JP 993911 in JP 993912.
Skica zapore 3 – Ob potoku
Začasna popolna zapora bo postavljena od 21. 2. 2022 do 30. 4. 2022, vsak dan razen nedelje med 7. in 17. uro.
V času popolne zapore bo urejen obvoz.

—-Delna zapora državne ceste R3-694, odsek 1268 Velenje – Dobrteša vas (od km 12,190 do km 12,260), zaradi gradnje optičnega omrežja—-
Delna zapora bo postavljena v terminu od 27. 1. 2022 od 7.00 do 28. 2. 2022 do 19.00, šest (6) dni v navedenem terminu.
Skica zapore 1
Skica zapore 2

Začasna popolna zapora občinske lokalne ceste z oznako JP 493954 – Dvojna ulica, zaradi gradnje optičnega omrežja
Začasna popolna zapora bo postavljena od 11. 1. 2022 do 31. 1. 2022, vsak dan razen nedelje med 7. in 17. uro.
Skica zapore

Začasna popolna zapora občinske lokalne ceste z oznako LC 493851, zaradi gradnje optičnega omrežja.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 11. 1. 2022 do 31. 1. 2022, vsak dan razen nedelje med 7. in 17. uro.
Elaborat zapore – Pod bregom Polzela
Skica zapore 1
Skica zapore 2
Skica zapore 3

Začasna popolna zapora na kategoriziranih občinskih cestah, zaradi gradnje obtičnega omrežja, na območju ulic:
– Ob železnici
– Pod gradom
– Pot na toplice
– Zelena ulica
– Cvetlična ulica,
Začasna popolna zapora bo postavljena za obdobje od 10. 11. 2021 do 30. 12. 2021 med 7.00 in 17.00.
Elaborat

Začasna delna in občasno popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490331 (DOBRIČ), zaradi rekonstrukcije ceste.
Začasna delna in občasno popolna zapora bo postavljena v terminu od 2. 9. 2021 do 15. 12. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore

Začasna delna zapora na območju lokalni cest na območju ulic Trg sv. Marjete, Ob železnici in Glavni trg.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 29. 10. 2021 do 30. 11. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica zapore
Trasa zapore

Začasna delna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako LZ 493986 (ORLA VAS), zaradi izgradnje fekalne kanalizacije.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 2. 9. 2021 do 30. 10. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica zapore 1, 2, 3

Začasna popolna zapora občinskih lokalnih cest na območju ulic ob Železnici, LC 493831, LC 493955, LC 493951, LC 493821 in LC 493 952
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 10. 11. 2021 do 20. 12. 2021, med 7.00 in 17.00 uro
Elaborat

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490591, zaradi izvedbe optičnega priključka
Začasna delna zapora bo postavljena en dan v terminu od 8. 11. 2021 do 13. 11. 2021, med 7.00 in 17.00 uro
Skica

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490591, zaradi gradnje optičnega omrežja
Začasna popolna zapora bo postavljena dne 6. 11. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490331, zaradi rekonstrukcije ceste
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 21. 10. 2021 do 13. 11. 2021.
Skica 1
Skica 2

Začasna delna zapora občinske lokalne ceste z oznako LC 493903,  zaradi izvedbe preboja vozišča.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 10. 11. 2021 do 11. 11. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica

Začasna delna  zapora  odseka občinske lokalne ceste z oznako LK 490 591.
Začasna delna zapora bo postavljena na odseku Savinjske ceste od hšt. 2 – 98 v terminu od 18. 8. 2021 do 15. 10. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore 1

Začasna popolna zapora občinske kategorizirae lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493991 (ORLA VAS), zaradi prioritetnih del na omrežju plinovoda.
Začasna popolna zapora bo postavljena dva dni v terminu od 23. 8. 2021 do 23. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore 1

Začasna popolna zapora prometa občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490342 (GORA OLJKA), zaradi vzdrževalnih del na cestišču.
Začasna popolna zapora bo postavljena predvidoma v terminu:
– od 12. 10. 2021 do 15. 10. 2021 od 7.00 do 17.00
– od 18. 10. 2021 do 22. 10. 2021 do 7.00 do 17.00
Skica zapore 1

Začasna popolna ter delna  zapora občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493821.
Začasna popolna zapora bo postavljena na odseku Cvetlične ulice od hšt. 31 do hšt. 1, v terminu od 18. 8. 2021 do 15. 10. 2021, med 7.00 in 17.00 ure.
Začasna delna zapora bo postavljena na odseku Cvetlične uli. Od hšt. 39 – hšt. 31, v terminu od 18. 8. 2021 do 15. 10. 2021, med 7.00 in 17.00 ure.
Skica zapore 1
Elaborat – pdf

Začasna delna zapora občinske lokalnce zbirne ceste z oznako LZ 493947 (POLZELA), zaradi sanacije plinovodnega omrežja.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 6. 10. 2021 do 8. 10. 2021 med 7.00 in 17.00.

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493941 (POLZELA).
Začasna delna zapora bo postavljena dva dni v terminu od 30. 8. 2021 do 30. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore 1

Začasna delna zapora občinske lokalne ceste  z oznako LC 490321, zaradi sanacije LTŽ pokrova.
Začasna delna zapora bo postavljena dne 18. 9. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.

Delna in občasna popolna zapora občinske javne poti z oznako JP 991454.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 24. 8. 2021 do 15. 9. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica zapore

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493991.
Začasna popolna zapora bo postavljena dva dni v terminu od 23. 8. 2021 do 23. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore

Začasna delna in občasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490331, zaradi rekonstrukcije ceste.
Začasna delna in občasno popolna zapora bo postavljena v terminu od 14. 7. 2021 do 1. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore 1, 2

Začasna popolna zapora občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493721, zaradi gradnje optičnega omrežja.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 12. 7. 2021 do 31. 8. 2021, med 7.00 in 17.00.
Začasna popolna zapora bo obsegala del vozišča občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493721, na parc. št. 1158/6, 2074 in 2076, vse k. o. 992 Polzela.
Skica zapore

Začasna delna in občasna popolna zapora občinske lokalne ceste z oznako LC 490591 in LZ 493978, zaradi gradnje sekundarne kanalizacije v naselju Breg pri Polzeli.
Začasna delna in občasno popolna zapora bo postavljena v terminu od 21. 6. 2021 do 15. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica obvoza

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493941.
Začasna delna zapora bo postavljena dva dni v terminu od 19. 7. 2021 do 19. 8. 2021, med 7.00 in 17.00.
Elaborat začasne prometne površine s skico zapore

Delna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako LK 493821, zaradi obnove vodovodnega omrežja.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 18. 8. 2021 do 25. 8. 2021 med 7.00 in 17.00 uro.
Skica zapore 1, 2

Začasna popolna zapora kategoriziranih občinskih cest z oznakami LC 490331, LC 490501, LC 490341, JP 990051 in JP 990041.
Začasna popolna zapora se bo z občasnim sproščanjem prometa izvajala v soboto, 10. 7. 2021, med 8:55 in 11:30 in sicer po naslednjem razporedu:

 • lokacija A: LC 490331 in LC 490501 od 8.55 – 9.10
 • lokacija B: LC 490331 in JP 990051 od 9.00 – 9.10
 • lokacija C: JP 990051 od 9.00 – 9.15
 • lokacija D: LC 490331 od 9.10 – 9.35
 • lokacija E: LC 490331 in JP 990041 od 9.10 – 9.40
 • lokacija F: križišče Savinjek – Vedet od 9.15 – 9.50
 • lokacija G: LC 490341 od 9.20 – 10.30
  skica zapore

Začasna delna in občasna popolna zapora občinske lokalne krajevne ceste z oznako LK 493821 in lokalne zbirne ceste z ozanko LZ 493941.
Začasna delna in občasna popolna zapora bo postavljena na dan v terminu od 9. 6. 2021 do 16. 6. 2021, med 7.00 in 17.00.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki. V času popolne zapore pa bo obvoz možen po vzporenih občinskih cestah.

Začasna popolna zapora občinske lokalne ceste z oznakami LC 490591.
Začasna popolna zapora bo postavljena, dne 13. 3. 2021, med 7.00 in 17.00
V času zapore bo obvoz iz smeri Polzele možen po občinskih lokalnih zbirnih cestah z oznakama LZ 493996 in LZ 493891 ter iz smeri poligona v Ločici ob Savinji po občinski lokalni zbirni cesti z oznako LZ 493891, občinski javni poti z oznako JP 991371 ter občinski lokalni krajevni cesti z oznako LK 493841.

Začasna delna zapora občinskih lokalnih in lokalnih zbirnih cest na območju naslednjih ulic: Prečna ulica, Ob Savinji in Savinjska cesta.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 25. 1. 2021 do 31. 3. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Razlog zapore: gradnja optičnega omrežja.

Začasna delna zapora občinske lokalne krajevne ceste z oznako LK 493821 in občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493951
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Razlog zapore: Izvedba kabelske kanalizacije, vgradnje jaškov in postavitve TP
Dokumentacijo si lahko pogledate na tej povezavi.

26. 2. 2021 med 7.00 in 12.00

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane javne poti z oznako JP 991454.
Začasna popolna zapora bo postavljena 26. 2. 2021, med 7.00 in 12.00 uro.
Razlog zapore: Izgradnja elektro cevne kanalizacije.

Od 4. 12. 2020 do 7. 12. 2020 med 7.00 in 16.00

Začasna popolna zapra kategorizirane občinske ceste z oznako LK 493941 Cimperman-Špacapan (pod Gradom), na parc. št. 1099, k.o. Polzela, zaradi izvedbe kabliranje električnega omrežja.
Začasna popolna zapora bo postavljena predvidoma v terminu od petka,  4. 12. 2020 do ponedeljka 7. 12. 2020, med 7. in 16. uro.
Skica zapore

3. 8. 2020 do 5. 8. 2020 od 7.00 do 17.00

Obvestilo o začasni delni in občasni popolni zapori ceste LZ 493831 (Cerkev–Rojšek)
Zaradi rušenja objektov pri cerkvi Sv. Marjete na Polzeli, bo v času od 3. 8. 2020 do 5. 8. 2020, med 7.00 in 17.00, postavljena začasna delna in občasna popolna zapora kategorizirane občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493831 (Cerkev–Rojšek).
V času popolne zapore bo obvoz urejen po vzporednih občinskih cestah ter regionalni cesti R3-694/1268 (Velenje-Dobrteša vas).
Vse udeležence v cestnem prometu prosimo za upoštevanje prometne signalizacije.

11. 7. 2020 med 8.55 in 10.30
Začasna popolna zapora kategoriziranih občinskih cest z oznakami LC 490331, LC 490501, LC 490341, JP 990051 in JP 990041.
Začasna popolna zapora se bo z občasnim sproščanjem prometa izvajala po naslednjem razporedu:

 • lokacija A: LC 490331 in LC 490501 od 8.55 – 9.10
 • lokacija B: LC 490331 in JP 990051 od 9.00 – 9.10
 • lokacija C: JP 990051 od 9.00 – 9.15
 • lokacija D: LC 490331 od 9.10 – 9.35
 • lokacija E: LC 490331 in JP 990041 od 9.10 – 9.40
 • lokacija F: križišče Savinjek – Vedet od 9.15 – 9.50
 • lokacija G: LC 490341 od 9.20 – 10.30

Zemljevid lokacij

Od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2020 med 7.00 in 18.00 uro
Začasna popolna zapora kategorizirane občinske lokalne krajevne ceste z oznako LK 493903 Ločica – Dobrteša, zaradi gradnje 20KV kablovoda.
Začasna popolna zapora bo postavljena pred podvozom na parc. št. 1093/48, k. o. 992 Polzela, na lokalni krajevni cesti z oznako LK 493903 Ločica.
V času zapore bo obvoz možen preko regionalnih cest R2-447/0367 Žalec – Šempeter in R3-694/1268 Velenje – Dobrteša vas.

Od 11. 11. 2019 do 30. 6. 2020
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490370 (Založe-Predloge-Podsevčnik-694), zaradi rekonstrukcije LC 490370.
Začasna popolna zapora bo poistavljena v terminu od 11. 11. 2019 do 30. 6. 2020 – obvoz urejen.
V času popolne zapore, bo obvoz potekal po vzporednih občinskih cestah LC 490352 Zalog-Polzela in po javni poti JP 991641 Preloge-Založe. (Obvestilo o obvozu)

 

Od 4. 3. 2020 do 16. 3. 2020
Začasna popolna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako JP 991542 Matjaž – Malik, na parcelnih številkah 1168, k. o. 992 Polzela, 648, k. o. 982 Podvin in 965, k. o. 988 Spodnje Gorče, zaradi izgradnje javne razsvetljave in kabliranja NN vodov.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 4. 3. 2020 do 16. 3. 2020, med 7:00 in 17:00 – obvozo urejen.
V času zapore bo možen obvoz po regionalnih cestah R3 731 in R3 695 ter po javni poti JP 991542. Skica zapore in obvoza

Od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020
Začasna delna zapora kategorizirane občinske lokalne ceste z oznako LC 490591 (Polzela – Ločica), na parc. št. 329/45,  k. o. 991 – Orla vas, zaradi polaganja robnikov na parceli št. 329/188, k. o. 991 – Orla vas.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki.

22. 3. 2020, od 9:00 do 12:00
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490501 na območju pokopališča Andraž nad Polzelo, zaradi izvedbe blagoslova traktorjev.
Začasna popolna zapora bo postavljena v nedeljo, 22. 3. 2020, od 9:00 do 12:00.  Skica zapore in obvoza

29. 3. 2020, od 14:30 do 17:30
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490501 na območju pokopališča Andraž nad Polzelo, zaradi izvedbe prireditve Dan slovensko – ameriškega prijateljstva in zavezništva.
Začasna popolna zapora bo postavljena v nedeljo, 29. 3. 2020, od 14:30 do 17:30. Skica zapore in obvoza

Popolna zapora kategorizirance občinske krajevne ceste z oznako LK 493947 (Glavni trg – TUŠ), zaradi izvedbe plinskega priključka.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 29. 1. 2020 do 30. 1. 2020.
V času popolne zapore bo promet potekal po občinskih javnih poteh JP 991422 ter JP 991421.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane javne poti z oznako JP 991421 (Cizej – pokopališče – Orova vas) ter parkirišče v okolici občinske stavbe.
Začasna popolna zapora bo postavljena v torek, dne 31. 12. 2019 od 22. do 2. ure naslednjega dne.
V času popolne zapore obvoza ne bo.

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznaok LC 493821 (Polzela-TN), zaradi obnove vodovoda TN Polzela-krožišče Orova vas, na parc. šte. 1113/2 in 1113/5, k.o. Polzela.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 15. 11. 2019 do 20. 12. 2019, od 7. do 17. ure.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

Začasna delna zapora občinske kategorizirane krajevne ceste z oznako LK 493947 (Glavni trg – TUŠ), zaradi zamenjave kanalizacijskih pokrovov
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 10. 12. 2019 do 13. 12. 2019.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

 

Skip to content