Zapore cest

Obveščamo vas o zaporah cest v občini Polzela:

3. 8. 2020 do 5. 8. 2020 od 7.00 do 17.00

Obvestilo o začasni delni in občasni popolni zapori ceste LZ 493831 (Cerkev–Rojšek)
Zaradi rušenja objektov pri cerkvi Sv. Marjete na Polzeli, bo v času od 3. 8. 2020 do 5. 8. 2020, med 7.00 in 17.00, postavljena začasna delna in občasna popolna zapora kategorizirane občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493831 (Cerkev–Rojšek).
V času popolne zapore bo obvoz urejen po vzporednih občinskih cestah ter regionalni cesti R3-694/1268 (Velenje-Dobrteša vas).
Vse udeležence v cestnem prometu prosimo za upoštevanje prometne signalizacije.

Arhiv zapor

11. 7. 2020 med 8.55 in 10.30
Začasna popolna zapora kategoriziranih občinskih cest z oznakami LC 490331, LC 490501, LC 490341, JP 990051 in JP 990041.
Začasna popolna zapora se bo z občasnim sproščanjem prometa izvajala po naslednjem razporedu:

  • lokacija A: LC 490331 in LC 490501 od 8.55 – 9.10
  • lokacija B: LC 490331 in JP 990051 od 9.00 – 9.10
  • lokacija C: JP 990051 od 9.00 – 9.15
  • lokacija D: LC 490331 od 9.10 – 9.35
  • lokacija E: LC 490331 in JP 990041 od 9.10 – 9.40
  • lokacija F: križišče Savinjek – Vedet od 9.15 – 9.50
  • lokacija G: LC 490341 od 9.20 – 10.30

Zemljevid lokacij

Od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2020 med 7.00 in 18.00 uro
Začasna popolna zapora kategorizirane občinske lokalne krajevne ceste z oznako LK 493903 Ločica – Dobrteša, zaradi gradnje 20KV kablovoda.
Začasna popolna zapora bo postavljena pred podvozom na parc. št. 1093/48, k. o. 992 Polzela, na lokalni krajevni cesti z oznako LK 493903 Ločica.
V času zapore bo obvoz možen preko regionalnih cest R2-447/0367 Žalec – Šempeter in R3-694/1268 Velenje – Dobrteša vas.

Od 11. 11. 2019 do 30. 6. 2020
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490370 (Založe-Predloge-Podsevčnik-694), zaradi rekonstrukcije LC 490370.
Začasna popolna zapora bo poistavljena v terminu od 11. 11. 2019 do 30. 6. 2020 – obvoz urejen.
V času popolne zapore, bo obvoz potekal po vzporednih občinskih cestah LC 490352 Zalog-Polzela in po javni poti JP 991641 Preloge-Založe. (Obvestilo o obvozu)

 

Od 4. 3. 2020 do 16. 3. 2020
Začasna popolna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako JP 991542 Matjaž – Malik, na parcelnih številkah 1168, k. o. 992 Polzela, 648, k. o. 982 Podvin in 965, k. o. 988 Spodnje Gorče, zaradi izgradnje javne razsvetljave in kabliranja NN vodov.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 4. 3. 2020 do 16. 3. 2020, med 7:00 in 17:00 – obvozo urejen.
V času zapore bo možen obvoz po regionalnih cestah R3 731 in R3 695 ter po javni poti JP 991542. Skica zapore in obvoza

Od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020
Začasna delna zapora kategorizirane občinske lokalne ceste z oznako LC 490591 (Polzela – Ločica), na parc. št. 329/45,  k. o. 991 – Orla vas, zaradi polaganja robnikov na parceli št. 329/188, k. o. 991 – Orla vas.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki.

22. 3. 2020, od 9:00 do 12:00
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490501 na območju pokopališča Andraž nad Polzelo, zaradi izvedbe blagoslova traktorjev.
Začasna popolna zapora bo postavljena v nedeljo, 22. 3. 2020, od 9:00 do 12:00.  Skica zapore in obvoza

29. 3. 2020, od 14:30 do 17:30
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490501 na območju pokopališča Andraž nad Polzelo, zaradi izvedbe prireditve Dan slovensko – ameriškega prijateljstva in zavezništva.
Začasna popolna zapora bo postavljena v nedeljo, 29. 3. 2020, od 14:30 do 17:30. Skica zapore in obvoza

Popolna zapora kategorizirance občinske krajevne ceste z oznako LK 493947 (Glavni trg – TUŠ), zaradi izvedbe plinskega priključka.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 29. 1. 2020 do 30. 1. 2020.
V času popolne zapore bo promet potekal po občinskih javnih poteh JP 991422 ter JP 991421.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane javne poti z oznako JP 991421 (Cizej – pokopališče – Orova vas) ter parkirišče v okolici občinske stavbe.
Začasna popolna zapora bo postavljena v torek, dne 31. 12. 2019 od 22. do 2. ure naslednjega dne.
V času popolne zapore obvoza ne bo.

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznaok LC 493821 (Polzela-TN), zaradi obnove vodovoda TN Polzela-krožišče Orova vas, na parc. šte. 1113/2 in 1113/5, k.o. Polzela.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 15. 11. 2019 do 20. 12. 2019, od 7. do 17. ure.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

Začasna delna zapora občinske kategorizirane krajevne ceste z oznako LK 493947 (Glavni trg – TUŠ), zaradi zamenjave kanalizacijskih pokrovov
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 10. 12. 2019 do 13. 12. 2019.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

 

Skip to content