Zapore cest

Obveščamo vas o zaporah cest v občini Polzela:

Od 4. 3. 2020 do 16. 3. 2020
Začasna popolna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako JP 991542 Matjaž – Malik, na parcelnih številkah 1168, k. o. 992 Polzela, 648, k. o. 982 Podvin in 965, k. o. 988 Spodnje Gorče, zaradi izgradnje javne razsvetljave in kabliranja NN vodov.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 4. 3. 2020 do 16. 3. 2020, med 7:00 in 17:00 – obvozo urejen.
V času zapore bo možen obvoz po regionalnih cestah R3 731 in R3 695 ter po javni poti JP 991542. Skica zapore in obvoza

Od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020
Začasna delna zapora kategorizirane občinske lokalne ceste z oznako LC 490591 (Polzela – Ločica), na parc. št. 329/45,  k. o. 991 – Orla vas, zaradi polaganja robnikov na parceli št. 329/188, k. o. 991 – Orla vas.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki.

22. 3. 2020, od 9:00 do 12:00
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490501 na območju pokopališča Andraž nad Polzelo, zaradi izvedbe blagoslova traktorjev.
Začasna popolna zapora bo postavljena v nedeljo, 22. 3. 2020, od 9:00 do 12:00.  Skica zapore in obvoza

29. 3. 2020, od 14:30 do 17:30
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490501 na območju pokopališča Andraž nad Polzelo, zaradi izvedbe prireditve Dan slovensko – ameriškega prijateljstva in zavezništva.
Začasna popolna zapora bo postavljena v nedeljo, 29. 3. 2020, od 14:30 do 17:30. Skica zapore in obvoza

Od 11. 11. 2019 do 30. 6. 2020
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490370 (Založe-Predloge-Podsevčnik-694), zaradi rekonstrukcije LC 490370.
Začasna popolna zapora bo poistavljena v terminu od 11. 11. 2019 do 30. 6. 2020 – obvoz urejen.
V času popolne zapore, bo obvoz potekal po vzporednih občinskih cestah LC 490352 Zalog-Polzela in po javni poti JP 991641 Preloge-Založe. (Obvestilo o obvozu)

Arhiv zapor

Popolna zapora kategorizirance občinske krajevne ceste z oznako LK 493947 (Glavni trg – TUŠ), zaradi izvedbe plinskega priključka.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 29. 1. 2020 do 30. 1. 2020.
V času popolne zapore bo promet potekal po občinskih javnih poteh JP 991422 ter JP 991421.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane javne poti z oznako JP 991421 (Cizej – pokopališče – Orova vas) ter parkirišče v okolici občinske stavbe.
Začasna popolna zapora bo postavljena v torek, dne 31. 12. 2019 od 22. do 2. ure naslednjega dne.
V času popolne zapore obvoza ne bo.

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznaok LC 493821 (Polzela-TN), zaradi obnove vodovoda TN Polzela-krožišče Orova vas, na parc. šte. 1113/2 in 1113/5, k.o. Polzela.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 15. 11. 2019 do 20. 12. 2019, od 7. do 17. ure.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

Začasna delna zapora občinske kategorizirane krajevne ceste z oznako LK 493947 (Glavni trg – TUŠ), zaradi zamenjave kanalizacijskih pokrovov
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 10. 12. 2019 do 13. 12. 2019.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

 

Zemljevid zapor občinskih cest: