Zapore cest

Obveščamo vas o zaporah cest v občini Polzela:


Začasna delna zapora na območju lokalni cest na območju ulic Trg sv. Marjete, Ob železnici in Glavni trg.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 29. 10. 2021 do 30. 11. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica zapore
Trasa zapore


Začasna delna in občasno popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490331 (DOBRIČ), zaradi rekonstrukcije ceste.
Začasna delna in občasno popolna zapora bo postavljena v terminu od 2. 9. 2021 do 15. 12. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore


Arhiv zapor

Začasna delna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako LZ 493986 (ORLA VAS), zaradi izgradnje fekalne kanalizacije.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 2. 9. 2021 do 30. 10. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica zapore 1, 2, 3

Začasna popolna zapora občinskih lokalnih cest na območju ulic ob Železnici, LC 493831, LC 493955, LC 493951, LC 493821 in LC 493 952
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 10. 11. 2021 do 20. 12. 2021, med 7.00 in 17.00 uro
Elaborat

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490591, zaradi izvedbe optičnega priključka
Začasna delna zapora bo postavljena en dan v terminu od 8. 11. 2021 do 13. 11. 2021, med 7.00 in 17.00 uro
Skica

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490591, zaradi gradnje optičnega omrežja
Začasna popolna zapora bo postavljena dne 6. 11. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490331, zaradi rekonstrukcije ceste
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 21. 10. 2021 do 13. 11. 2021.
Skica 1
Skica 2

Začasna delna zapora občinske lokalne ceste z oznako LC 493903,  zaradi izvedbe preboja vozišča.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 10. 11. 2021 do 11. 11. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica

Začasna delna  zapora  odseka občinske lokalne ceste z oznako LK 490 591.
Začasna delna zapora bo postavljena na odseku Savinjske ceste od hšt. 2 – 98 v terminu od 18. 8. 2021 do 15. 10. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore 1

Začasna popolna zapora občinske kategorizirae lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493991 (ORLA VAS), zaradi prioritetnih del na omrežju plinovoda.
Začasna popolna zapora bo postavljena dva dni v terminu od 23. 8. 2021 do 23. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore 1

Začasna popolna zapora prometa občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490342 (GORA OLJKA), zaradi vzdrževalnih del na cestišču.
Začasna popolna zapora bo postavljena predvidoma v terminu:
– od 12. 10. 2021 do 15. 10. 2021 od 7.00 do 17.00
– od 18. 10. 2021 do 22. 10. 2021 do 7.00 do 17.00
Skica zapore 1

Začasna popolna ter delna  zapora občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493821.
Začasna popolna zapora bo postavljena na odseku Cvetlične ulice od hšt. 31 do hšt. 1, v terminu od 18. 8. 2021 do 15. 10. 2021, med 7.00 in 17.00 ure.
Začasna delna zapora bo postavljena na odseku Cvetlične uli. Od hšt. 39 – hšt. 31, v terminu od 18. 8. 2021 do 15. 10. 2021, med 7.00 in 17.00 ure.
Skica zapore 1
Elaborat – pdf

Začasna delna zapora občinske lokalnce zbirne ceste z oznako LZ 493947 (POLZELA), zaradi sanacije plinovodnega omrežja.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 6. 10. 2021 do 8. 10. 2021 med 7.00 in 17.00.

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493941 (POLZELA).
Začasna delna zapora bo postavljena dva dni v terminu od 30. 8. 2021 do 30. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore 1

Začasna delna zapora občinske lokalne ceste  z oznako LC 490321, zaradi sanacije LTŽ pokrova.
Začasna delna zapora bo postavljena dne 18. 9. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.

Delna in občasna popolna zapora občinske javne poti z oznako JP 991454.
Začasna popolna zapora bo postavljena od 24. 8. 2021 do 15. 9. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Skica zapore

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493991.
Začasna popolna zapora bo postavljena dva dni v terminu od 23. 8. 2021 do 23. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore

Začasna delna in občasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490331, zaradi rekonstrukcije ceste.
Začasna delna in občasno popolna zapora bo postavljena v terminu od 14. 7. 2021 do 1. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica zapore 1, 2

Začasna popolna zapora občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493721, zaradi gradnje optičnega omrežja.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 12. 7. 2021 do 31. 8. 2021, med 7.00 in 17.00.
Začasna popolna zapora bo obsegala del vozišča občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493721, na parc. št. 1158/6, 2074 in 2076, vse k. o. 992 Polzela.
Skica zapore

Začasna delna in občasna popolna zapora občinske lokalne ceste z oznako LC 490591 in LZ 493978, zaradi gradnje sekundarne kanalizacije v naselju Breg pri Polzeli.
Začasna delna in občasno popolna zapora bo postavljena v terminu od 21. 6. 2021 do 15. 9. 2021, med 7.00 in 17.00.
Skica obvoza

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493941.
Začasna delna zapora bo postavljena dva dni v terminu od 19. 7. 2021 do 19. 8. 2021, med 7.00 in 17.00.
Elaborat začasne prometne površine s skico zapore

Delna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako LK 493821, zaradi obnove vodovodnega omrežja.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 18. 8. 2021 do 25. 8. 2021 med 7.00 in 17.00 uro.
Skica zapore 1, 2

Začasna popolna zapora kategoriziranih občinskih cest z oznakami LC 490331, LC 490501, LC 490341, JP 990051 in JP 990041.
Začasna popolna zapora se bo z občasnim sproščanjem prometa izvajala v soboto, 10. 7. 2021, med 8:55 in 11:30 in sicer po naslednjem razporedu:

 • lokacija A: LC 490331 in LC 490501 od 8.55 – 9.10
 • lokacija B: LC 490331 in JP 990051 od 9.00 – 9.10
 • lokacija C: JP 990051 od 9.00 – 9.15
 • lokacija D: LC 490331 od 9.10 – 9.35
 • lokacija E: LC 490331 in JP 990041 od 9.10 – 9.40
 • lokacija F: križišče Savinjek – Vedet od 9.15 – 9.50
 • lokacija G: LC 490341 od 9.20 – 10.30
  skica zapore

Začasna delna in občasna popolna zapora občinske lokalne krajevne ceste z oznako LK 493821 in lokalne zbirne ceste z ozanko LZ 493941.
Začasna delna in občasna popolna zapora bo postavljena na dan v terminu od 9. 6. 2021 do 16. 6. 2021, med 7.00 in 17.00.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki. V času popolne zapore pa bo obvoz možen po vzporenih občinskih cestah.

Začasna popolna zapora občinske lokalne ceste z oznakami LC 490591.
Začasna popolna zapora bo postavljena, dne 13. 3. 2021, med 7.00 in 17.00
V času zapore bo obvoz iz smeri Polzele možen po občinskih lokalnih zbirnih cestah z oznakama LZ 493996 in LZ 493891 ter iz smeri poligona v Ločici ob Savinji po občinski lokalni zbirni cesti z oznako LZ 493891, občinski javni poti z oznako JP 991371 ter občinski lokalni krajevni cesti z oznako LK 493841.

Začasna delna zapora občinskih lokalnih in lokalnih zbirnih cest na območju naslednjih ulic: Prečna ulica, Ob Savinji in Savinjska cesta.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 25. 1. 2021 do 31. 3. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Razlog zapore: gradnja optičnega omrežja.

Začasna delna zapora občinske lokalne krajevne ceste z oznako LK 493821 in občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493951
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021, med 7.00 in 17.00 uro.
Razlog zapore: Izvedba kabelske kanalizacije, vgradnje jaškov in postavitve TP
Dokumentacijo si lahko pogledate na tej povezavi.

26. 2. 2021 med 7.00 in 12.00

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane javne poti z oznako JP 991454.
Začasna popolna zapora bo postavljena 26. 2. 2021, med 7.00 in 12.00 uro.
Razlog zapore: Izgradnja elektro cevne kanalizacije.

Od 4. 12. 2020 do 7. 12. 2020 med 7.00 in 16.00

Začasna popolna zapra kategorizirane občinske ceste z oznako LK 493941 Cimperman-Špacapan (pod Gradom), na parc. št. 1099, k.o. Polzela, zaradi izvedbe kabliranje električnega omrežja.
Začasna popolna zapora bo postavljena predvidoma v terminu od petka,  4. 12. 2020 do ponedeljka 7. 12. 2020, med 7. in 16. uro.
Skica zapore

3. 8. 2020 do 5. 8. 2020 od 7.00 do 17.00

Obvestilo o začasni delni in občasni popolni zapori ceste LZ 493831 (Cerkev–Rojšek)
Zaradi rušenja objektov pri cerkvi Sv. Marjete na Polzeli, bo v času od 3. 8. 2020 do 5. 8. 2020, med 7.00 in 17.00, postavljena začasna delna in občasna popolna zapora kategorizirane občinske lokalne zbirne ceste z oznako LZ 493831 (Cerkev–Rojšek).
V času popolne zapore bo obvoz urejen po vzporednih občinskih cestah ter regionalni cesti R3-694/1268 (Velenje-Dobrteša vas).
Vse udeležence v cestnem prometu prosimo za upoštevanje prometne signalizacije.

11. 7. 2020 med 8.55 in 10.30
Začasna popolna zapora kategoriziranih občinskih cest z oznakami LC 490331, LC 490501, LC 490341, JP 990051 in JP 990041.
Začasna popolna zapora se bo z občasnim sproščanjem prometa izvajala po naslednjem razporedu:

 • lokacija A: LC 490331 in LC 490501 od 8.55 – 9.10
 • lokacija B: LC 490331 in JP 990051 od 9.00 – 9.10
 • lokacija C: JP 990051 od 9.00 – 9.15
 • lokacija D: LC 490331 od 9.10 – 9.35
 • lokacija E: LC 490331 in JP 990041 od 9.10 – 9.40
 • lokacija F: križišče Savinjek – Vedet od 9.15 – 9.50
 • lokacija G: LC 490341 od 9.20 – 10.30

Zemljevid lokacij

Od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2020 med 7.00 in 18.00 uro
Začasna popolna zapora kategorizirane občinske lokalne krajevne ceste z oznako LK 493903 Ločica – Dobrteša, zaradi gradnje 20KV kablovoda.
Začasna popolna zapora bo postavljena pred podvozom na parc. št. 1093/48, k. o. 992 Polzela, na lokalni krajevni cesti z oznako LK 493903 Ločica.
V času zapore bo obvoz možen preko regionalnih cest R2-447/0367 Žalec – Šempeter in R3-694/1268 Velenje – Dobrteša vas.

Od 11. 11. 2019 do 30. 6. 2020
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490370 (Založe-Predloge-Podsevčnik-694), zaradi rekonstrukcije LC 490370.
Začasna popolna zapora bo poistavljena v terminu od 11. 11. 2019 do 30. 6. 2020 – obvoz urejen.
V času popolne zapore, bo obvoz potekal po vzporednih občinskih cestah LC 490352 Zalog-Polzela in po javni poti JP 991641 Preloge-Založe. (Obvestilo o obvozu)

 

Od 4. 3. 2020 do 16. 3. 2020
Začasna popolna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako JP 991542 Matjaž – Malik, na parcelnih številkah 1168, k. o. 992 Polzela, 648, k. o. 982 Podvin in 965, k. o. 988 Spodnje Gorče, zaradi izgradnje javne razsvetljave in kabliranja NN vodov.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 4. 3. 2020 do 16. 3. 2020, med 7:00 in 17:00 – obvozo urejen.
V času zapore bo možen obvoz po regionalnih cestah R3 731 in R3 695 ter po javni poti JP 991542. Skica zapore in obvoza

Od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020
Začasna delna zapora kategorizirane občinske lokalne ceste z oznako LC 490591 (Polzela – Ločica), na parc. št. 329/45,  k. o. 991 – Orla vas, zaradi polaganja robnikov na parceli št. 329/188, k. o. 991 – Orla vas.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki.

22. 3. 2020, od 9:00 do 12:00
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490501 na območju pokopališča Andraž nad Polzelo, zaradi izvedbe blagoslova traktorjev.
Začasna popolna zapora bo postavljena v nedeljo, 22. 3. 2020, od 9:00 do 12:00.  Skica zapore in obvoza

29. 3. 2020, od 14:30 do 17:30
Začasna popolna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznako LC 490501 na območju pokopališča Andraž nad Polzelo, zaradi izvedbe prireditve Dan slovensko – ameriškega prijateljstva in zavezništva.
Začasna popolna zapora bo postavljena v nedeljo, 29. 3. 2020, od 14:30 do 17:30. Skica zapore in obvoza

Popolna zapora kategorizirance občinske krajevne ceste z oznako LK 493947 (Glavni trg – TUŠ), zaradi izvedbe plinskega priključka.
Začasna popolna zapora bo postavljena v terminu od 29. 1. 2020 do 30. 1. 2020.
V času popolne zapore bo promet potekal po občinskih javnih poteh JP 991422 ter JP 991421.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

Začasna popolna zapora občinske kategorizirane javne poti z oznako JP 991421 (Cizej – pokopališče – Orova vas) ter parkirišče v okolici občinske stavbe.
Začasna popolna zapora bo postavljena v torek, dne 31. 12. 2019 od 22. do 2. ure naslednjega dne.
V času popolne zapore obvoza ne bo.

Začasna delna zapora občinske kategorizirane lokalne ceste z oznaok LC 493821 (Polzela-TN), zaradi obnove vodovoda TN Polzela-krožišče Orova vas, na parc. šte. 1113/2 in 1113/5, k.o. Polzela.
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 15. 11. 2019 do 20. 12. 2019, od 7. do 17. ure.
V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno, urejen s prometnimi znaki.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

Začasna delna zapora občinske kategorizirane krajevne ceste z oznako LK 493947 (Glavni trg – TUŠ), zaradi zamenjave kanalizacijskih pokrovov
Začasna delna zapora bo postavljena v terminu od 10. 12. 2019 do 13. 12. 2019.
Skica signalne označbe zapore s klikom na to besedilo

 

Skip to content